Yıl 2014, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 343 - 351 2014-12-01

Vladimir Nabokovn’un İnfaza Çağrı adlı Romanına Karşı Ütopik Bir Bakış
A Dystopian Study of Invitation to a Beheading by Vladimir Nabokov

Faruk KALAY [1]


Yunancada “iyi yer” anlamına gelen ütopya insanların müreffeh olarak yaşadıkları ideal bir yeri tasvir eder. Bu terim ilk kez Thomas More tarafından kullanılmıştır. Bu olguya bir tepki veya antitez olarak ortaya konan “karşı ütopya” terimi Merriam Webster sözlüğünde “insanların canavarlaşmaya yönlendirildiği ve çoğunlukla korkuyla yaşadığı imgesel bir yer” olarak tanımlanır. Bu tanımdan hareketle Nabokov tarafından kaleme alınan İnfaza Çağrı ‘bilinirci alçaklığıyla’ istihzalı ‘absürt bir suç’tan (Morgan, 2003: 281) ölüme mahkûm edilen ve alışılmadık bir hücrede infazını bekleyen Cincinnatus adlı başkahramanı tasvir eder. Bu süre içerisinde Cincinnatus birçok absürt olay yaşar. Örneğin infaz tarihini bilmeyen başkahramana, kendisinin bir dostu olmaya çalışan hapishane müdürü tarafından infaz memuru normal bir hükümlü gibi tanıştırılır. Bu bağlamda roman birçok karşı ütopik özellikler taşımaktadır. Bu çalışmada bu özellikler ortaya konulmaya çalışılacaktır
Utopia meaning a good place in Greek is a term coined in the fictive book Utopiaby Thomas More depicting an ideal place where people prosperously live. As a reaction and antithesis to this term, dystopia is defined as "an imaginary place where people lead dehumanized and often fearful lives" in Merriam-Webster Dictionary. Hence, Invitation to a Beheading authored by Nabokov recounts a protagonist named Cincinnatus C. sentenced to death for 'the farcical crime' (Morgan 2003: 281) of 'gnostic turpitude' which has a sarcastic and awaits for his punishment in an eccentric cell. On waiting, Cincinnatus not knowing his executioner and when the execution will be held is introduced by the manager trying to be a friend of the protagonist. In this context, when studied from the dystopian point of view, the novel has a great numbers of dystopian characteristics. In this study, the term of dystopia and the characteristics of this term in Invitation to a Beheading will be argued.
Diğer ID JA33CH46EE
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Faruk KALAY
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2014
Kabul Tarihi : 1 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014

APA KALAY, F . (2014). Vladimir Nabokovn’un İnfaza Çağrı adlı Romanına Karşı Ütopik Bir Bakış. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 343-351 . DOI: 10.21547/jss.256822