Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Classification of countries in terms of tourism statistics using fuzzy clustering analysis

Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 1, 31 - 38, 30.06.2011

Öz

In this study, it was aimed to classify 30 countries, which include samples from almost all the regions or

continents of the world, with fuzzy clustering analysis by using the tourism statistics given with nine variables

belonging to the year 2007. In the study, average Silhouette Coefficient, Dunn Coefficient and Nonfuzziness Index

known as normalized Dunn Coefficient were computed for each cluster number (k=2,3,4,…). In addition to this,

by using cluster membership functions determined for each cluster number, discriminant analysis was applied to

the data set belonging to the countries and correct classification percentages were determined. With the help of

these obtained parameters, the most appropriate cluster structure and number was tried to be determined.

Kaynakça

 • M.R. Anderberg, 1973, Cluster Analysis for applications, Academic Press, New York.
 • A.C.G. Atba , 2008, Kümeleme analizinde küme say s n n belirlenmesi üzerine bir çal (ma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • J.C. Bezdek, S.K. Pal, 1992, Fuzzy Models For Pattern Recognition: Methots That Search For Structures in Data, IEEE Press, New York.
 • R.B. Calinski, J. Harabasz, 1974, A dendirite method for cluster analysis, Communications in Statistics, 3, 1-27.
 • K.S. Dinçer, K. Özdamar, 1992, Kümeleme çözümlemesinde uygun kümeleme ölçütlerinin kar la t r lmas , Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 17–33.
 • N.A. Erilli, U. Yolcu, E. E+rio+lu, C.H. Alada+, Y. Öner, 2011, Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks, Expert Systems with Applications, 38/3, 2248- 2252.
 • B. Everitt, 1974, Cluster Analysis, Heinmann, London.
 • D. Geler, 2005, Sosyo-ekonomik de)i(kenliklerine göre illerin kümelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • L. Kaufman, P.J. Rousseeuw, 1990, Finding Groups Data: An Introduction to Cluster Analysis, John Wiley and Sons Inc, New York.
 • K l ç, 2008, Canl a) rl k ve baz vücut ölçüleri kullan larak Karayaka ve Bafra (Sak z x Karayaka G1) koyunlar n n çok de)i(kenli istatistiksel yöntemler ile incelenmesi. Ankara Üniversitesi Sa+l k Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • S. Koç, 2001, 'llerin sosyo-ekonomik özelliklere göre s n fland r lmas , Çukurova Üniversitesi 5. Ulusal Ekonometri ve statistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • F.H.C. Marriot, 1971, Practical Problems in a method of Cluster Analysis, Biometrics, 27, 501-514.
 • K. Özdamar, 2004, Paket Programlar ile 'statistiksel Veri Analizi (Çok De)i(kenli Analizler), Kaan Kitabevi, Eski ehir.
 • S. Sharma, 1996, Applied Multivariate Techniques, John Wiley and Sons Inc, New York.
 • M. 6ahin, B. Hamarat, 2002, G-10 Avrupa Birli)i ve OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi 'le Belirlenmesi, ODTÜ VI. International Conference in Economics, 11-14.
 • L. Terlemez, 2001, Kümeleme analizi ile Avrupa Birli)ine aday ülkelerin ekonomik durumlar n n incelenmesi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eski ehir.
 • WTO, 2009, Compendium of Tourism Statistics-Data 2003-2007, World Tourism Organization (UNWTO), Madrid.
 • WTO, 2010, UNWTO World Tourism Barometer. Interim Update April 2010, http://www.unwto.org.
 • V. Y lanc , 2010, Bulan k kümeleme analizi ile Türkiye’deki illerin sosyoekonomik aç dan s n fland r lmas , Süleyman Demirel Üniversitesi 'ktisadi ve 'dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/3, 453-470.

Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması

Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 1, 31 - 38, 30.06.2011

Öz

 Bu çalışmada, dünyanın hemen her bölgesinden veya kıtasından örneklerin yer aldığı 30 ülkenin, 2007 yılına ait dokuz değişken ile verilen turizm istatistikleri kullanılarak bulanık kümeleme analizi ile sınıflandırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, her bir küme sayısı (k=2,3,4,…) için ortalama gölge istatistiği, Dunn katsayısı ve normalleştirilmiş Dunn katsayısı olarak bilinen Nonfuzziness Index hesaplanmıştır. Bununla birlikte, her bir küme sayısı için belirlenen küme üyelik fonksiyonları kullanılarak ülkelere ait veri setine Diskriminant Analizi uygulanmış ve doğru sınıflandırılma oranları saptanmıştır. Elde edilen bu parametreler vasıtası ile en uygun küme yapısı veya sayısı belirlenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • M.R. Anderberg, 1973, Cluster Analysis for applications, Academic Press, New York.
 • A.C.G. Atba , 2008, Kümeleme analizinde küme say s n n belirlenmesi üzerine bir çal (ma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • J.C. Bezdek, S.K. Pal, 1992, Fuzzy Models For Pattern Recognition: Methots That Search For Structures in Data, IEEE Press, New York.
 • R.B. Calinski, J. Harabasz, 1974, A dendirite method for cluster analysis, Communications in Statistics, 3, 1-27.
 • K.S. Dinçer, K. Özdamar, 1992, Kümeleme çözümlemesinde uygun kümeleme ölçütlerinin kar la t r lmas , Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 17–33.
 • N.A. Erilli, U. Yolcu, E. E+rio+lu, C.H. Alada+, Y. Öner, 2011, Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks, Expert Systems with Applications, 38/3, 2248- 2252.
 • B. Everitt, 1974, Cluster Analysis, Heinmann, London.
 • D. Geler, 2005, Sosyo-ekonomik de)i(kenliklerine göre illerin kümelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • L. Kaufman, P.J. Rousseeuw, 1990, Finding Groups Data: An Introduction to Cluster Analysis, John Wiley and Sons Inc, New York.
 • K l ç, 2008, Canl a) rl k ve baz vücut ölçüleri kullan larak Karayaka ve Bafra (Sak z x Karayaka G1) koyunlar n n çok de)i(kenli istatistiksel yöntemler ile incelenmesi. Ankara Üniversitesi Sa+l k Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • S. Koç, 2001, 'llerin sosyo-ekonomik özelliklere göre s n fland r lmas , Çukurova Üniversitesi 5. Ulusal Ekonometri ve statistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • F.H.C. Marriot, 1971, Practical Problems in a method of Cluster Analysis, Biometrics, 27, 501-514.
 • K. Özdamar, 2004, Paket Programlar ile 'statistiksel Veri Analizi (Çok De)i(kenli Analizler), Kaan Kitabevi, Eski ehir.
 • S. Sharma, 1996, Applied Multivariate Techniques, John Wiley and Sons Inc, New York.
 • M. 6ahin, B. Hamarat, 2002, G-10 Avrupa Birli)i ve OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi 'le Belirlenmesi, ODTÜ VI. International Conference in Economics, 11-14.
 • L. Terlemez, 2001, Kümeleme analizi ile Avrupa Birli)ine aday ülkelerin ekonomik durumlar n n incelenmesi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eski ehir.
 • WTO, 2009, Compendium of Tourism Statistics-Data 2003-2007, World Tourism Organization (UNWTO), Madrid.
 • WTO, 2010, UNWTO World Tourism Barometer. Interim Update April 2010, http://www.unwto.org.
 • V. Y lanc , 2010, Bulan k kümeleme analizi ile Türkiye’deki illerin sosyoekonomik aç dan s n fland r lmas , Süleyman Demirel Üniversitesi 'ktisadi ve 'dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/3, 453-470.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim KILIÇ>


Oktay EMİR>

0000-0002-7972-1980


Gonca KILIÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jssa123882, journal = {İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya}, issn = {1308-0539}, eissn = {1308-0539}, address = {}, publisher = {Aktüerya Derneği}, year = {2011}, volume = {4}, number = {1}, pages = {31 - 38}, title = {Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması}, key = {cite}, author = {Kılıç, İbrahim and Emir, Oktay and Kılıç, Gonca} }
APA Kılıç, İ. , Emir, O. & Kılıç, G. (2011). Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması . İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya , 4 (1) , 31-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssa/issue/10044/123882
MLA Kılıç, İ. , Emir, O. , Kılıç, G. "Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması" . İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 4 (2011 ): 31-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssa/issue/10044/123882>
Chicago Kılıç, İ. , Emir, O. , Kılıç, G. "Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması". İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 4 (2011 ): 31-38
RIS TY - JOUR T1 - Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması AU - İbrahim Kılıç , Oktay Emir , Gonca Kılıç Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 38 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-0539-1308-0539 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması %A İbrahim Kılıç , Oktay Emir , Gonca Kılıç %T Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması %D 2011 %J İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya %P 1308-0539-1308-0539 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, İbrahim , Emir, Oktay , Kılıç, Gonca . "Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması". İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 4 / 1 (Haziran 2011): 31-38 .
AMA Kılıç İ. , Emir O. , Kılıç G. Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması. JSSAS. 2011; 4(1): 31-38.
Vancouver Kılıç İ. , Emir O. , Kılıç G. Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması. İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya. 2011; 4(1): 31-38.
IEEE İ. Kılıç , O. Emir ve G. Kılıç , "Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması", İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya, c. 4, sayı. 1, ss. 31-38, Haz. 2011