İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-0539 | e-ISSN 1308-0539 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Aktüerya Derneği |


İlk sayısı 2008 yılında yayımlanan İstatistikçiler Dergisi 2012 yılının sonuna kadar İstatistikçiler Derneği’nin resmi bilimsel dergisi olarak yayımlanmıştır. İstatistikçiler Derneği dergi üzerindeki haklarını 2013 yılında Aktüerya Derneği’ne devretmiştir. Dergi Aktüerya Derneği’ne devredildikten sonra dergi  İstatistikçiler Dergisi: İstatistik & Aktüerya adını almıştır. Dergi,    yılda en az iki sayı yayımlanmaktadır.

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya ’nın amacı   araştırmacıların istatistik ve aktüerya alanlarında yazdığı bilimsel nitelikteki yazıları hakem denetiminden geçirdikten sonra okuyuculara iletmek ve böylece  istatistik ve aktüerya bilimlerine katkıda bulunmaktır.  

Dergide yayımlanacak bilimsel yazılar, istatistik veya aktüerya alanlarına kuramsal katkı yapan özgün temel araştırmalar, ya da bu alanlardaki belli  bir soruna çözüm sunan uygulamalı araştırmalar olabilir. Bunun yanında, istatistik ve aktüerya bilimlerinin belirli konuları hakkında yapılmış derleme niteliğindeki  araştırmalara da yer verilmektedir.  

 

Uygulamalı araştırmalar  ya da verilmiş olan sayısal örnekler,  eğer canlı sağlığı ya da  güvenliği ile ilgiliyse etik açıdan makale yazarlarından en az birinin  bu alanlarda yetkin olması beklenmektedir.  Tüm mühendislik, tıp, veterinerlik, biyoloji  alanlarında yapılan uygulamalarda diploma düzeyinde yetkinlik belgesi aranmaktadır.  

 

İstatistik ve aktüerya bilimleri dışındaki bir alanın sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar  kapsam dışında kabul edilmekle birlikte, hakem sürecine alınıp alınmayacağına editörler kurulu karar verir.  

 

 

 

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

ISSN 1308-0539 | e-ISSN 1308-0539 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Aktüerya Derneği |
Kapak Resmi


İlk sayısı 2008 yılında yayımlanan İstatistikçiler Dergisi 2012 yılının sonuna kadar İstatistikçiler Derneği’nin resmi bilimsel dergisi olarak yayımlanmıştır. İstatistikçiler Derneği dergi üzerindeki haklarını 2013 yılında Aktüerya Derneği’ne devretmiştir. Dergi Aktüerya Derneği’ne devredildikten sonra dergi  İstatistikçiler Dergisi: İstatistik & Aktüerya adını almıştır. Dergi,    yılda en az iki sayı yayımlanmaktadır.

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya ’nın amacı   araştırmacıların istatistik ve aktüerya alanlarında yazdığı bilimsel nitelikteki yazıları hakem denetiminden geçirdikten sonra okuyuculara iletmek ve böylece  istatistik ve aktüerya bilimlerine katkıda bulunmaktır.  

Dergide yayımlanacak bilimsel yazılar, istatistik veya aktüerya alanlarına kuramsal katkı yapan özgün temel araştırmalar, ya da bu alanlardaki belli  bir soruna çözüm sunan uygulamalı araştırmalar olabilir. Bunun yanında, istatistik ve aktüerya bilimlerinin belirli konuları hakkında yapılmış derleme niteliğindeki  araştırmalara da yer verilmektedir.  

 

Uygulamalı araştırmalar  ya da verilmiş olan sayısal örnekler,  eğer canlı sağlığı ya da  güvenliği ile ilgiliyse etik açıdan makale yazarlarından en az birinin  bu alanlarda yetkin olması beklenmektedir.  Tüm mühendislik, tıp, veterinerlik, biyoloji  alanlarında yapılan uygulamalarda diploma düzeyinde yetkinlik belgesi aranmaktadır.  

 

İstatistik ve aktüerya bilimleri dışındaki bir alanın sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar  kapsam dışında kabul edilmekle birlikte, hakem sürecine alınıp alınmayacağına editörler kurulu karar verir.  

 

 

 

Dizinler