İletişim Bilgileri

Başeditör

Cenap Erdemir
Ufuk Üniversitesi, Ankara, Türkiye
cenaperdemir@gmail.com

Editör

Meral Sucu
Hacettepe Üniversitesi
msucu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniveristesi Beytepe Ankara


Editör Yardımcısı

Murat Büyükyazıcı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
muratby@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bil. Bölümü Beytepe Ankara