Dergi Kurulları

BAŞ EDİTÖR

Cenap ERDEMİR

Ufuk Üniversitesi

cenaperdemir@gmail.com


 

ALAN EDİTÖRLERİ

 İSTATİSTİK

Süleyman GÜNAY 

Hacettepe Üniversitesi 

sgunay@hacettepe.edu.trİSTATİSTİK VE AKTÜERYA

Ömer GEBİZLİOĞLU

Kadir Has Üniversitesi

omer.gebizlioglu@khas.edu.tr

M

ATEM

MATEMATİK VE AKTÜERYA

İrini DİMİTRİYADİS  

 Bahçeşehir Üniversitesi

irini.dimitriyadis@gmail.com


AKTÜERYA

Nilgün MORALI

Yaşar Üniversitesi

nilgun.morali@hotmail.com


Meral SUCU

Hacettepe Üniversitesi 

msucu@hacettepe.edu.tr


EKONOMETRİ

Hasan Işın DENER

Ufuk Üniversitesi


EDİTÖR YARDIMCILARI

Murat BÜYÜKYAZICI,

Hacettepe Üniversitesi

muratby@hacettepe.edu.tr


Atilla YARDIMCI,

TOBB

atilla@tobb.org.tr


Uğur KARABEY
Hacettepe Üniversitesi

DANIŞMA KURULU


Serpil AKTAŞ ALTUNAY

Hacettepe Üniversitesi


Bülent ALTUNKAYNAK

Gazi Üniversitesi


Yasemin KAYHAN ATILGAN

Hacettepe Üniversitesi


Sevil BACANLI

Hacettepe Üniversitesi


Gülay BAŞARIR

Mimar SinanGüzel Sanatlar Üniversitesi


Ceren Ada CAN

Hacettepe Üniversitesi


Meral ÇETİN

Hacettepe Üniversitesi


Aydın ERAR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


Derya ERSEL

Hacettepe Üniversitesi


Hamza GAMGAM

Gazi Üniversitesi


Yasemin GENÇTÜRK

Hacettepe Üniversitesi


Canan HAMUKÂROĞLU

Karabük Üniversitesi


Duygu İÇEN

Hacettepe Üniversitesi


Özlem İLK DAĞ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Başak BULUT KARAGEYİK

Hacettepe Üniversitesi


Durdu KARASOY

Hacettepe Üniversitesi


Könül BAYRAMOĞLU KAVLAK

Hacettepe Üniversitesi


Nursel KOYUNCU

Hacettepe Üniversitesi


Hülya OLMUŞ

Gazi Üniversitesi


Nihan ATA TUTKUN

Hacettepe Üniversitesi


Özlem TÜRKŞEN

Ankara Üniversitesi


Özgür YENİAY

Hacettepe Üniversitesi


Ayten YİĞİTER

Hacettepe Üniversitesi