Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Uygulamalı araştırmalar ya da verilmiş olan sayısal örnekler, eğer canlı sağlığı ya da güvenliği ile ilgiliyse etik açıdan makale yazarlarından en az birinin bu alanlarda yetkin olması beklenmektedir. Tüm mühendislik, tıp, veterinerlik, biyoloji alanlarında yapılan uygulamalarda diploma düzeyinde yetkinlik belgesi aranmaktadır.