Son Sayı

Cilt: 15 - Sayı: 1

Yıl: 2022

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya ’nın amacı   araştırmacıların istatistik ve aktüerya alanlarında yazdığı bilimsel nitelikteki yazıları hakem denetiminden geçirdikten sonra okuyuculara iletmek ve böylece  istatistik ve aktüerya bilimlerine katkıda bulunmaktır

Dergide yayımlanacak bilimsel yazılar, istatistik veya aktüerya alanlarına kuramsal katkı yapan özgün temel araştırmalar, ya da bu alanlardaki belli  bir soruna çözüm sunan uygulamalı araştırmalar olabilir. Bunun yanında, istatistik ve aktüerya bilimlerinin belirli konuları hakkında yapılmış derleme niteliğindeki  araştırmalara da yer verilmektedir.  


İstatistik ve aktüerya bilimleri dışındaki bir alanın sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar  kapsam dışında kabul edilmekle birlikte, hakem sürecine alınıp alınmayacağına editörler kurulu karar verir.  


Makalenizi şablona (Word  dosyası)  uygun olarak yazabilirsiniz. 

Şablon için lütfen tıklayınız 

Uygulamalı araştırmalar ya da verilmiş olan sayısal örnekler, eğer canlı sağlığı ya da güvenliği ile ilgiliyse etik açıdan makale yazarlarından en az birinin bu alanlarda yetkin olması beklenmektedir. Tüm mühendislik, tıp, veterinerlik, biyoloji alanlarında yapılan uygulamalarda diploma düzeyinde yetkinlik belgesi aranmaktadır.  

Dergide yayımlanmış makaleler için ücret alınmaz.