Amaç ve Kapsam

Karabük Üniversitesi ournal of Social Sciences and Humanities, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2017 yılından itibaren Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

Karabük Üniversitesi Journal of Social Sciences and Humanities de sosyal bilimlerle (dil bilimi, din bilimleri, edebiyat, eğitim bilimleri, felsefe, güzel sanatlar, iktisat, işletme, maliye, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. 


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık