Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergi Yayın Politikası

Dergimize gönderilen çalışmalar en az iki hakeme gönderilerek karşılıklı olarak isimleri birbirlerinden gizli tutulmaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmalar için ücret talep edilmemektedir. 

Dergimizde sayı bazlı makale kabulü yapılmamaktadır. Sayı için makale kabulü yapılmamasının sebebi değerlendirme süreçlerinin sürelerinde oluşabilecek değişkenlikler ve değerlendirmelerde oluşması muhtemel gecikmelerdir. 

Hakem süreçleri sonucu kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

Yıllık 2 sayı olarak yayımlanan dergimizde; Haziran ve Aralık aylarının son gününde sayılar yayımlanmaktadır. İlgili ayların son 15 gününde sisteme yüklenen çalışmalar için değerlendirme süreci sayı yayınından sonra başlatılmaktadır. 

Dergimizde Ön kontrol ve Hakem atama süresi ortalama 7-10 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Hakem süreci başladıktan sonra hakemlerin 15 gün davet süresi, 30 gün de değerlendirme süreleri mevcuttur. Bu süreç hakemlere göre değişkenlik gösterebileceğinden dolayı göndereceğiniz çalışmanın, makale kabulü devam eden sayılara yetişip yetişemeyeceği hakkında kesin bilgi verilememektedir.

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiştir ve yalnızca Dergipark'ta hizmet vermektedir.

Dergimize gönderilen çalışmaların telif hakkının dergimize devredilmesi gerekmektedir. 

Etik İlkeler

Editörün uyması gereken etik kurallar:

1) Editör, gönderilen makalelerin, yazarların din, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı olmadan sadece çalışmanın kalitesine ve hakem yorumlarına göre değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır.
2) Editör, etik ihlaller durumunda makaleyi reddetmelidir.
3) Editör dergiye gönderilen yazılarla ilgili bilgileri gizli tutar, bu bilgileri sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmamalıdır.
4) Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile yapılmasını sağlamalıdır.
5) Editör, makalede sunulan bilgileri kendi araştırmaları için kullanmamalıdır.
6) Editör, dergiye gönderilen makaleleri reddetmek, kabul etmek veya değişiklik istemekte tam sorumluluğa sahiptir.

Yazarların uyması gereken etik kurallar:

1) Yazarlar gönderdikleri çalışmanın orjinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını beyan etmelidir.
2) Yazarlar, çalışmanın halihazırda başka bir dergide değerlendirme altında olmadığını beyan etmelidir.
3) Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmadaki deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına katkıda bulunmuş olmalıdır.
4) Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.
5) Yazarların yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu farketmeleri halinde editör kurulunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.
6) Yazarlar, Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) makalede belirtilmelidir.

Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Hakemlerin uyması gereken etik kurallar:

1) Hakemler, yeterli uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri konularda hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
2) Hakemler, zamanında ve yeterli olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
3) Hakemler, hakem incelemesinin gizliliğine saygı göstermeli ve bir makalenin inceleme süreci sırasında veya sonrasında, yayınlananların ötesinde çalışmayla ilgili hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamalıdır.
4) Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgiyi kendilerinin veya başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.
5) Hakemler intihal veya diğer etik ihlallerden şüphelendiklerinde dergi editör kuruluna bildirmelidir.
6) Hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlarda hakemlik yapmamalıdır.
7) Hakemler, değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, kişisel yorumlar yapmamalıdır.