Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KÜRESELİN SONU MU?

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 133 - 137, 18.12.2017

Öz

Küreselleşmenin
dünyayı içerisine soktuğu krizin entelektüel tartışmaları oldukça eskiye ait
olmakla birlikte Baudrillard’ın “Can Çekişen Güç” isimli çalışması
hatırlatılmaya değer duruyor. Kitabın sayfa sayısı az olmakla birlikte
içeriğinin oldukça yoğun olduğu görülür. Kitabın içindekiler “küresel
karşıtlık oyunu ya da can çekişen küresel güç”, “hakimiyetten hegemonyaya”

ve “diyalog
şansı tanımayanlar”
şeklinde üç alt kategoride verilmiştir.  

Kaynakça

  • Jean Baudrillard, Can Çekişen Küresel Güç, (Çev: Oğuz Adanır), Ankara:Doğu Batı Yayınları, 2018.

THE END OF THE GLOBAL WORLD

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 133 - 137, 18.12.2017

Öz

The study examines Jean Baudrillard's last book The Agony of Power 

Kaynakça

  • Jean Baudrillard, Can Çekişen Küresel Güç, (Çev: Oğuz Adanır), Ankara:Doğu Batı Yayınları, 2018.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem Sağır

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sağır, A. (2017). KÜRESELİN SONU MU?. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(1), 133-137.