Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gençlerin Politik Sosyalleşme Becerileri: Türkiye Örneği

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 30, 30.06.2019

Öz

Partiler
ve politikacılar gerek seçim dönemlerinde gerekse işbaşına geldikten sonraki
görev dönemlerinde uyguladıkları politik pazarlama stratejileri ile tutundurma çabaları
yürüterek siyaset sahnesindeki yerlerini korumaya devam etmeyi amaçlarlar.
Uygulanan bu politik pazarlama stratejilerinin başarılı olup olmadığının
öğrenilebileceği en önemli aşama da gerçekleştirilen seçimlerdir. Bu süreçte politik aktörlerin her zaman en önemli hedef kitlelerinden bir
tanesi gençlik kümesi olmuştur. Gençlerin davranışları, sosyalleşme becerileri,
değer yargıları siyasi partilerin ve liderlerin gündemlerinde öncü konumunu her
zaman korumuş, seçimlere ve politik zemine etkisini her zaman sürdürmüştür. İşte
tüm bu süreçlerin Türkiye gençliği üzerinde nasıl bir algı bıraktığına ilişkin
yazılan bu makalede de 2016 yılında
GENAR ve 2017 yılında Rasat Strateji şirketi tarafından yapılan Türkiye çapındaki
gençlik araştırmalarının gençlerin politik duruşları ile ilgili olan veri ve
sonuçları üzerinden, Türkiye gençliğinin politik pazarlama unsurları algıları hakkında
belirli çıkarsamalara yer verilmiştir.

Kaynakça

  • Barnea, M. F., & Schwartz, S. H. (1998). Values And Voting. Political Psychology.Bayhan, V. (2015). Türkiye'de Gençlik Sosyolojisi Çalışmaları. Sosyoloji Konferansları No:52, (s. 355-390).GENAR. (2016). Türkiye'de Gençlik Araştırması. İstanbul.Kışlalı, A. T. (1998). Siyasal Sistemler (Dördüncü Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.Melo, D., & Stockemer, D. (2014). Age And Political Participation in Germany, France and The UK: A Comparative Analysis. Comparative European Politics Vol. 12, 1, 33-53.Mert, M. (2016). SPSS STATA Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.Mucuk, İ. (2006). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.Pakhuylu, S. (2013). Türkiye'deki Gençlerin Politikaya Katılımını Etkileyen Sosyal Psikolojik Unsurlar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: ODTÜ.Parlak, İ. (1993). Türkiye’de Gençlik Ve Siyaset. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.Rasat Strateji. (2017). Türkiye Gençlik Araştırması. Ankara.Tola, Ö. (2007). Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.Vatan Gazetesi. (2018, 11 30). www.gazetevatan.com: http://www.gazetevatan.com/en-cok-uye-ak-parti-de-1030695-gundem/ adresinden alındıYaman, Ö. M. (2013). Apaçi Gençlik. İstanbul: Açılım Yayınları.Yükselen, C. (2007). Pazarlama İlkeleri-Yönetim Örnek Olaylar,. Ankara: Detay Yayıncılık.

Political Socialization Skills of Youth: Turkey

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 30, 30.06.2019

Öz

Parties
and politicians seek to maintain their place in the political scene by
conducting promotional efforts with the political marketing strategies they
have implemented both during election periods and after their accession. The
most important stage to learn whether 
these political marketing strategies are 
successful or not is the elections that are  performed.

In
this process, one of the most important target groups of political actors has
always been the youth cluster.The young people's behavior, socialization skills
and value judgments have always maintained their leading position in the agenda
of political parties and leaders, and have always maintained their influence on
elections and political grounds.

This
article is  written to show how all these
processes have been perceived by the Turkish youth and it also includes the
deductions of Turkish youth about the political marketing elements perceptions
through the data and results of the survey related toyoung people's political
stance on youth research across Turkey made by the companies GENAR in 2016 and
2017 RASAT Strategy.

Kaynakça

  • Barnea, M. F., & Schwartz, S. H. (1998). Values And Voting. Political Psychology.Bayhan, V. (2015). Türkiye'de Gençlik Sosyolojisi Çalışmaları. Sosyoloji Konferansları No:52, (s. 355-390).GENAR. (2016). Türkiye'de Gençlik Araştırması. İstanbul.Kışlalı, A. T. (1998). Siyasal Sistemler (Dördüncü Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.Melo, D., & Stockemer, D. (2014). Age And Political Participation in Germany, France and The UK: A Comparative Analysis. Comparative European Politics Vol. 12, 1, 33-53.Mert, M. (2016). SPSS STATA Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.Mucuk, İ. (2006). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.Pakhuylu, S. (2013). Türkiye'deki Gençlerin Politikaya Katılımını Etkileyen Sosyal Psikolojik Unsurlar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: ODTÜ.Parlak, İ. (1993). Türkiye’de Gençlik Ve Siyaset. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.Rasat Strateji. (2017). Türkiye Gençlik Araştırması. Ankara.Tola, Ö. (2007). Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.Vatan Gazetesi. (2018, 11 30). www.gazetevatan.com: http://www.gazetevatan.com/en-cok-uye-ak-parti-de-1030695-gundem/ adresinden alındıYaman, Ö. M. (2013). Apaçi Gençlik. İstanbul: Açılım Yayınları.Yükselen, C. (2007). Pazarlama İlkeleri-Yönetim Örnek Olaylar,. Ankara: Detay Yayıncılık.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan Oruç Önalan 0000-0002-6290-414X

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Önalan, G. O. (2019). Gençlerin Politik Sosyalleşme Becerileri: Türkiye Örneği. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1), 1-30.