Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Referans1 Ayaş, G. (2015). Müzik Sosyolojisi: Sorunlar- Yaklaşımlar- Tartışmalar. 153-158.
 • Referans2 Bizdosyalar.nevşehir.edu.tr Müzik Eğitimi adresinden alınmıştır.
 • Referans3 Çuhadar, H. (2015). Toplumsal Yaşamda Müziğin Yeri Ve Önemi.
 • Referans4 Günay, E. (2006). Müzik Sosyolojisi- Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış.
 • Referans5 Kayhan, K. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Klasik Müzik İle İlgili Beğeni Tutumları. 5-17.
 • Referans6 Sağır, A., & Öztürk, B. (2015). Sosyolojik Bağlamda Müzik ve Kimlik: Karabük Üniversitesi Örneği Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 121-136.
 • Referans7 Yılmaz, A. (2012). Sanatsal Dalın Bilinci Olarak Estetik. 9(33-34), 63-67

GÜNDELİK HAYATTA BEĞENİLER VE TUTUMLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 31.12.2019

Öz

Bu çalışmada,
üniversite öğrencilerinin beğeni ve tutumlarını tespit etmek ve öğrencilerin,
bahsi geçen beğeni ve tutumlarını belirleyen temel sosyal sermayelerini
keşfetmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda beğeni ve tutumlar aile, sosyal
çevre, dini inançlar gibi etken faktörler adı altında ele alınmıştır.
Araştırmanın temel hareket noktası ise gençlerin gündelik hayatlarında müzik
tercihlerindeki değişkenler, sanat ve estetik algılarında ortaya çıkan
değişimleri belirleyen süreçleri çözümlemektedir. Araştırmada nicel yöntem kullanarak
anket formuyla öğrencilerim müzik sanat ve beğeni tutumlarına ilişkin faktörler
analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni
Karabük Üniversitesi olarak belirlenmiş olup örneklem ise tesadüfî örneklem
metoduyla belirlenen 400 kişi ile sınırlı tutulmuştur
.

Kaynakça

 • Referans1 Ayaş, G. (2015). Müzik Sosyolojisi: Sorunlar- Yaklaşımlar- Tartışmalar. 153-158.
 • Referans2 Bizdosyalar.nevşehir.edu.tr Müzik Eğitimi adresinden alınmıştır.
 • Referans3 Çuhadar, H. (2015). Toplumsal Yaşamda Müziğin Yeri Ve Önemi.
 • Referans4 Günay, E. (2006). Müzik Sosyolojisi- Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış.
 • Referans5 Kayhan, K. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Klasik Müzik İle İlgili Beğeni Tutumları. 5-17.
 • Referans6 Sağır, A., & Öztürk, B. (2015). Sosyolojik Bağlamda Müzik ve Kimlik: Karabük Üniversitesi Örneği Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 121-136.
 • Referans7 Yılmaz, A. (2012). Sanatsal Dalın Bilinci Olarak Estetik. 9(33-34), 63-67
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Toprak 0000-0002-4431-7638

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Toprak, M. (2019). GÜNDELİK HAYATTA BEĞENİLER VE TUTUMLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2).