Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Bauman, Zygmunt. (2018). Kapımızdaki Yabancılar, (Çev. Emre Barca), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kapımızdaki Yabancılar Kitap İncelemesi

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 31.12.2019

Öz

“Kapımızdaki Yabancılar” adlı eser Zygmunt Bauman tarafından kaleme alınmış ve Mayıs 2018 yılında İngilizceden dilimize Emre Barca tarafından çevrilmiştir. Kitap temelde 6 ana başlık üzerinden ilerlemektedir. İçinde bulunduğumuz çağ zorunlu göçlerin ön planda olduğu bir çağa karşılık gelmektedir. Bu bağlamda Bauman’da bu eserle göçmen sorunları, dünya devletlerinin göçmenler üzerinde uyguladığı politikaları ve olumsuz tutumların neler olduğu, göçmelerin yaşamış olduğu dışlanmışlık mekanizması üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca kitle iletişim araçlarının gündeminde olan konuşmalar ve tartışmaların “göçmen krizi” üzerinden referanslar verdiği noktasına vurgu yapmaktadır. Göçmenler üzerinden oluşan yapay korkular ve siyasilerin göçmenlere karşı olumsuz tutumlarına karşılık vermeyen ve kabullenen insanların da göçmenlerin yaşamış olduğu tüm olumsuz tutumlarda doğrudan etki sahibi olduğuna vurgu yapmaktadır.

Kaynakça

  • Bauman, Zygmunt. (2018). Kapımızdaki Yabancılar, (Çev. Emre Barca), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Değerlendirmesi
Yazarlar

Semih Kurtkara

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kurtkara, S. (2019). Kapımızdaki Yabancılar Kitap İncelemesi. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2).