Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 81 - 87 2020-12-31

The poverty issue, which has become a global problem, is one of the biggest problems of today's modern society. Poverty is a situation that affects society negatively in almost every aspect. Because in a society where poverty is at the forefront, it can be said that every segment of the society is affected. However, in today's world, children are the most adversely affected by poverty. It experiences the effects of poverty for children in a wide variety of ways and with consequences. Moreover, the effects of child deprivationare not only limited in childhood, but also seriously affect their future lives. In this study, an assessment of the causes of child poverty and major areas of poverty is made. So should the world need has been reached due to the many causes of childpoverty in Turkey and our face to the conclusion that in some areas has become a serious social problem. This study is based on the assumption that poor children will experience greater social problems when they be come adultsif the issue of child poverty is not taken in to account and certain measures are not taken. Thus, considering that the consequences of the poverty problem experienced by children last a life time, it was concluded that more studies should be done in this area.
Küresel bir sorun haline gelen yoksulluk konusu günümüz modern toplumun en büyük sorunlarından birisidir. Yoksulluk, toplumu hemen hemen her açıdan olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Çünkü yoksulluğun ön plana çıktığı bir toplumda, toplumun her kesiminin etkilendiği söylenebilir. Fakat günümüz dünyasında yoksulluk karşısında en fazla olumsuz etkilenen kesim çocuklar olmuştur. Çocuklar için yoksulluğun etkilerini çok çeşitli şekilde ve sonuçlarla yaşamaktadır. Üstelik çocuk yoksunluğunun etkileri sadece çocukluk döneminde sınırlı kalmamakta gelecek yaşamlarını da ciddi boyutlarda etkilemektedir. Bu çalışmada çocuk yoksulluğunun nedenleri ve başlıca yoksulluk alanlarının bir değerlendirmesi yapılmıştır. Böylece gerek dünyada gerek Türkiye’de birçok nedenden kaynaklanan ve bazı alanlarda karşımıza çıkan çocuk yoksulluğunun ciddi bir toplumsal sorun haline geldiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma konusu, çocuk yoksulluğu konusuna önem verilmediği ve birtakım önlemler alınmadığı takdirde, yoksul çocukların yetişkin haline geldiğinde daha büyük toplumsal sorunlar yaşayacağı varsayımı etrafında şekillenmiştir. Böylece, çocukların yaşadığı yoksulluk probleminin sonuçlarının ömür boyu sürdüğü düşünüldüğünde bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
 • 1. Ak, M. (2016). Toplumsal bir olgu olarak yoksulluk. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (54), 296-306.
 • 2. Anthony, E. K., King, B., ve Austin, M. J. (2011). Reducingchildpovertybypromotingchildwell-being: Identifyingbestpractices in a time of greatneed. ChildrenandYouth Services Review, 33(10), 1999-2009.
 • 3. Avşar Kurnaz, Ş. (2009). Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu. (Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi). Ailevecalisma.gov.tr. (24.12.2020)
 • 4. Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (59), 89-132.
 • 5. Durgun, Ö. (2011). Türkiye’de yoksulluk ve çocuk yoksulluğu üzerine bir inceleme. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6(1), 143-154.
 • 6. Hatun, Ş. (2002). Çocuk Hakları Sözleşmesinin 13. Yılında Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Ankara, 7–29.
 • 7. Karatay,A.,Laçin,A.,Yiğit,T.,ve Pala,H.(2003). “Beyoğlu Bölgesinde Yaşayan Yoksul Aileler ve Sokakta Çalışan Çocuklar”, Bilgili,A.E ve Altan,İ.(Yay.Haz.), Yoksulluk, 254-272, Deniz Feneri Yayınları:İstanbul.
 • 8. Koşar, G. N. (2000) Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet).
 • 9. Kudubeş, İ. E., Akdeniz Kudubeş, A., ve Bektaş, M. (2017). Küreselleşmenin Yarattığı Yoksulluk: Çocuk Yoksulluğu. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 14(1), 79-85.
 • 10. Metin, B. (2015). Gelecek Nesillerin Yaşam Fırsatları İçin Ciddi Bir Tehdit: Çocuk Yoksulluğu. Sosyal Güvenlik Dergisi, 5(2), 166-187.
 • 11. Önder, H., ve Şenses, F. (2006). Türkiye’de yoksulluk ve yoksulluk düşüncesi. İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, 199-221.
 • 12. Özenoğlu, A., ve Ünal, Gökçe., (2015). Açlık ve yoksulluğun çocuklarda saldırganlık ve şiddet davranışları ile ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 162-179.
 • 13. Öztürk, A. B. (2008). Çocuk Yoksulluğunda Yaşama, Sağlık ve Beslenme Hakları. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 19(2), 67-80.
 • 14. Şener, D. K., ve Ocakçı, A. F. (2014). Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Çok Boyutlu Etkileri. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13(1), 57-68.
 • 15. Şenses, F. (2006). Küreselleşmenin öteki yüzü: yoksulluk.
 • 16. UNICEF (2004), TheState of theWorld’sChildren 2005, New York, USA.
 • 17. UNICEF. 2011 Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu: Yoksul Çocuklar, 15–28.
 • 18. World HealthOrganization (2002). The World Health Report: Reducingrisks, improvinghealth life. Geneva, Switzerland.
 • 19. https://m.bianet.org/bianet/cocuk/35699-yoksulluk-ve-cocuklar-uzerine-etkileri (10.03.2020)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9733-911X
Yazar: Şeyma Nur KINACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 31 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jssh846814, journal = {Journal of Social Sciences and Humanities}, issn = {2602-4276}, address = {}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {81 - 87}, doi = {}, title = {Çocuk Yoksulluğu}, key = {cite}, author = {Kınacı, Şeyma Nur} }
APA Kınacı, Ş . (2020). Çocuk Yoksulluğu . Journal of Social Sciences and Humanities , 4 (2) , 81-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/59331/846814
MLA Kınacı, Ş . "Çocuk Yoksulluğu" . Journal of Social Sciences and Humanities 4 (2020 ): 81-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/59331/846814>
Chicago Kınacı, Ş . "Çocuk Yoksulluğu". Journal of Social Sciences and Humanities 4 (2020 ): 81-87
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Yoksulluğu AU - Şeyma Nur Kınacı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Social Sciences and Humanities JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 87 VL - 4 IS - 2 SN - 2602-4276- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Çocuk Yoksulluğu %A Şeyma Nur Kınacı %T Çocuk Yoksulluğu %D 2020 %J Journal of Social Sciences and Humanities %P 2602-4276- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kınacı, Şeyma Nur . "Çocuk Yoksulluğu". Journal of Social Sciences and Humanities 4 / 2 (Aralık 2020): 81-87 .
AMA Kınacı Ş . Çocuk Yoksulluğu. JSSH. 2020; 4(2): 81-87.
Vancouver Kınacı Ş . Çocuk Yoksulluğu. Journal of Social Sciences and Humanities. 2020; 4(2): 81-87.
IEEE Ş. Kınacı , "Çocuk Yoksulluğu", Journal of Social Sciences and Humanities, c. 4, sayı. 2, ss. 81-87, Ara. 2021