Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Sosyal Sorun Olarak Yoksulluğun Sağlık Alanı Üzerindeki Etkileri

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 408 - 416, 31.08.2023

Öz

Toplum içerisinde ortaya çıkan ve bütün toplumu ilgilendiren sorunlar sosyal sorunlar olarak ifade edilmektedir. Günümüz dünyasında sosyal sorun kavramının içeriği çok geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. İşsizlik, salgın hastalıklar, çevre kirliliği, istismar, şiddet, göç, çarpık kentleşme gibi birçok örnek ile sosyal sorunlardan bahsedilebilir. Dünyanın içinde bulunduğumuz durumuna bakıldığında, öne çıkan sosyal sorunlardan birisinin de yoksulluk olduğu bilinmektedir. Yoksulluk kavramı, genel olarak yeterli kaynak ve gelir sahibine sahip olmama durumu olarak kabul edilmektedir. Bu durum hem bireyin yaşamını hem de toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Yoksulluk mikro boyutta bireyleri mezzo boyutta aileleri makro boyutta toplumları hedef alan sosyal bir sorundur. Globalleşen dünya ile sınıf farklılıklarının belirgin bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Okullaşma oranlarındaki azlık, sağlık hizmetlerinden yararlanamama, erken yaşta çocuk ölümleri ve hayat kalitesinde düşüş gibi birçok sorunun gerekçesi olarak yoksulluk kavramı gösterilebilir. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar gereğince kişi yaşama ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olsa da yoksulluk ve beraberinde getirdiği sorunlar nedeniyle bu hak ve özgürlüklerden bazı bireyler zaman zaman yararlanamamaktadır. Bir sosyal sorun olarak kabul edilen yoksulluk kavramının sağlık alanı üzerinde göstermiş olduğu etkileri konu edinen bu makalede yoksulluğun sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sağlık hizmetlerine ulaşma üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Derleme türünde bir çalışma olan makalede doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur.

Kaynakça

 • Referans1 Buğra, A. (2008). Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye'de sosyal politika. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Referans2 Çapık, C. (2006). Yoksul ve yoksul olmayan kadınlarda sağlık algısını etkileyen etmenlerin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). 11.05.2020 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden alınmıştır.
 • Referans3 Çobanoğlu, A. (2000). Türk aile yapısında ve kültüründe yakın gelecekte önem kazanacağı öngörülen değişimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 68-80.
 • Referans4 Çobanoğlu, A. ve Duran, R. (2022). Yoksulluk ve kadın, Olcay TİRE (Editör) & Erkan Dikici (Editör), Toplumsal Cinsiyet ve Sosyoloji, Konya: Eğitim Yayınevi, 113-130.
 • Referans5 Dikici, E. (2020). Hukuk sosyolojisine giriş: konu-içerik-yöntem, Erkan DİKİCİ (editör) & A. Çiçek (Editör) & O. Bingöl (Editör), Hukuk ve Sosyoloji, Konya: Eğitim Yayınevi, 7-28.
 • Referans6 Özmen, E., Özmen, D., Erbay Dündar, P., Çakmakçı Çetinkaya, A., & Taşkın, O. (2008). Yoksulluğun ergenlerin ruh sağlığına etkileri. Türkiye'de Psikiyatri, 10(2), 39-46. 13.05.2020 tarihindehttps://docplayer.biz.tr/51653033-Yoksullugun-ergenlerin-ruh-sagligina-etkileri.html adresinden alınmıştır.
 • Referans7 Sarı, H. K. ve Dikici, E. (2022). Türkiye'de Engellilere Yönelik Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler, E. DİKİCİ(editör)& O.TİRE(editör) ve Z.S.ADIGÜZEL(editör) Engellilik ve Sosyal Hizmet, Konya: Eğitim Yayınevi, 125-134.
 • Referans8 Şenses, F. (2001). Küreselleşmenin öteki yüzü: yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayıncılık.Referans9 Tire, O. (2017). Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye'de kadın yoksulluğu, Mavi Atlas, 5 (1), 97-112.

Bir Sosyal Sorun Olarak Yoksulluğun Sağlık Alanı Üzerindeki Etkileri

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 408 - 416, 31.08.2023

Öz

Toplum içerisinde ortaya çıkan ve bütün toplumu ilgilendiren sorunlar sosyal sorunlar olarak ifade edilmektedir. Günümüz dünyasında sosyal sorun kavramının içeriği çok geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. İşsizlik, salgın hastalıklar, çevre kirliliği, istismar, şiddet, göç, çarpık kentleşme gibi birçok örnek ile sosyal sorunlardan bahsedilebilir. Dünyanın içinde bulunduğumuz durumuna bakıldığında, öne çıkan sosyal sorunlardan birisinin de yoksulluk olduğu bilinmektedir. Yoksulluk kavramı, genel olarak yeterli kaynak ve gelir sahibine sahip olmama durumu olarak kabul edilmektedir. Bu durum hem bireyin yaşamını hem de toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Yoksulluk mikro boyutta bireyleri mezzo boyutta aileleri makro boyutta toplumları hedef alan sosyal bir sorundur. Globalleşen dünya ile sınıf farklılıklarının belirgin bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Okullaşma oranlarındaki azlık, sağlık hizmetlerinden yararlanamama, erken yaşta çocuk ölümleri ve hayat kalitesinde düşüş gibi birçok sorunun gerekçesi olarak yoksulluk kavramı gösterilebilir. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar gereğince kişi yaşama ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olsa da yoksulluk ve beraberinde getirdiği sorunlar nedeniyle bu hak ve özgürlüklerden bazı bireyler zaman zaman yararlanamamaktadır. Bir sosyal sorun olarak kabul edilen yoksulluk kavramının sağlık alanı üzerinde göstermiş olduğu etkileri konu edinen bu makalede yoksulluğun sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sağlık hizmetlerine ulaşma üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Derleme türünde bir çalışma olan makalede doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur.

Kaynakça

 • Referans1 Buğra, A. (2008). Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye'de sosyal politika. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Referans2 Çapık, C. (2006). Yoksul ve yoksul olmayan kadınlarda sağlık algısını etkileyen etmenlerin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). 11.05.2020 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden alınmıştır.
 • Referans3 Çobanoğlu, A. (2000). Türk aile yapısında ve kültüründe yakın gelecekte önem kazanacağı öngörülen değişimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 68-80.
 • Referans4 Çobanoğlu, A. ve Duran, R. (2022). Yoksulluk ve kadın, Olcay TİRE (Editör) & Erkan Dikici (Editör), Toplumsal Cinsiyet ve Sosyoloji, Konya: Eğitim Yayınevi, 113-130.
 • Referans5 Dikici, E. (2020). Hukuk sosyolojisine giriş: konu-içerik-yöntem, Erkan DİKİCİ (editör) & A. Çiçek (Editör) & O. Bingöl (Editör), Hukuk ve Sosyoloji, Konya: Eğitim Yayınevi, 7-28.
 • Referans6 Özmen, E., Özmen, D., Erbay Dündar, P., Çakmakçı Çetinkaya, A., & Taşkın, O. (2008). Yoksulluğun ergenlerin ruh sağlığına etkileri. Türkiye'de Psikiyatri, 10(2), 39-46. 13.05.2020 tarihindehttps://docplayer.biz.tr/51653033-Yoksullugun-ergenlerin-ruh-sagligina-etkileri.html adresinden alınmıştır.
 • Referans7 Sarı, H. K. ve Dikici, E. (2022). Türkiye'de Engellilere Yönelik Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler, E. DİKİCİ(editör)& O.TİRE(editör) ve Z.S.ADIGÜZEL(editör) Engellilik ve Sosyal Hizmet, Konya: Eğitim Yayınevi, 125-134.
 • Referans8 Şenses, F. (2001). Küreselleşmenin öteki yüzü: yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayıncılık.Referans9 Tire, O. (2017). Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye'de kadın yoksulluğu, Mavi Atlas, 5 (1), 97-112.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mansur ÜSTÜNSOY
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6965-3876
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 12 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÜSTÜNSOY, M. (2023). Bir Sosyal Sorun Olarak Yoksulluğun Sağlık Alanı Üzerindeki Etkileri. Journal of Social Sciences and Humanities, 7(1), 408-416.