Mansur ÜSTÜNSOY Yüksek Lisans GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yayın 1 Hakemlik 0
1 Yayın
0 Hakemlik
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Sosyal Hizmetler Danışmanlık, Refah ve Toplum Hizmetleri Dezavantajlı Gruplar

Biyografi

CV

Ad-Soyad : Mansur ÜSTÜNSOY
Doğum Yeri ve Tarihi : Bartın (Türkiye)- 02.12.1994
Telefon Numarası : +90 0541 318 03 12
E-mail : mansurustunsoy@gmail.com
Orcıd Numarası : 0000-0001-6965-3876

Eğitim Bilgileri:
Lise : Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi
Universite : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü (3.20/4)
Yüksek Lisans : Gümüşhane Üniversitesi
Sosyal Hizmet Yönetimi ABD (3,71/4)


Sertifikalar : Türk İşaret Dili
Türk İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi
Aile Eğitim Programı Eğitici Sertifikası
Katılım Belgeleri :
1.Keçiören ‘Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğrencileri Deneyim Paylaşma Platformu
Çocuk İhmal ve İstismarı Konulu Seminer
I. Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi
II. Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi
ASDEP Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Teorik Eğitim Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitime Katılım Belgesi
Ben Olsaydım Çalıştayı

Deneyimler :
Ankara Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneğinde Gönüllü Yaşam Koçu (2013-2015)
Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler Stajyer Öğrenci
İbni Sina Hastanesi Geriatri Polikliniği Stajyer Öğrenci
Ankara 2. Çocuk Mahkemesinde Stajyer Öğrenci
Ankara Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Stajyer Öğrenci
Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı
Gümüşhane Sağlık Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı
Bayburt Sağlık Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı
Tezler :
Hekimleri Çocuk İhmal ve İstismar Vakaları ile Karşılaşma Durumları, Bildirim Yükümlülükleri ve Eğitim Gereksinimleri: Gümüşhane Örneği
Kitaplar : Üstünsoy, M. (2022). Türkiye'de engelli hakları. E. Dikici, & Z. S. Adıgüzel içinde, Engellilik ve Sosyal Hizmet (s. 208). Konya: Eğitim Yayınevi.
Üstünsoy, M. (2022). Hekimlerin çocuk ihmal ve istismarı vakaları ile karşılaşma durumları, bildirim yükümlülükleri ve eğitim gereksinimleri. Ankara: İksad Yayınevi.
Bildiriler :
Demirbilek , M., Şahin, B., Tanman, G., Varan, H. H., Üstünsoy, M., Yıldırım , Ö. ve Uysal, S. (2017). The ideas and expectatitions of senior social work students on intership/pratice: The Ankara example. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi Kongre Programı ve Bildiri Özetleri Kitabı (s. 369-371). Ankara: Hacattepe Üniversitesi.
Üstünsoy, M., & Dikici, E. (2022). An Evaluatıon On Interventıons To Chıld Neglect And Abuse. III. International Siirt Conference (s. 1800-1817). Siirt: Siirt University.Teşekkür Belgeleri : Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Engin PEHLİVAN
Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Necip YEMENİCİ


Kurum

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yayınlar

0

FAVORİ

226

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Makalelerin Yayımlandığı Dergiler
Kullanıcının DergiPark'ta kayıtlı görevi bulunmamaktadır.
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.