Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 306 - 326, 30.06.2023
https://doi.org/10.25307/jssr.1214761

Öz

Çalışmanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri’nin yumuşak gücü Hollywood filmlerini rekreatif etkinlik olarak karate-do sporunun tercih edilmesinde/edilmemesinde bir yumuşak güç unsuru olarak kullanıp kullanmadığının tespiti ve analizidir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninde tasarlanan bu araştırmada verilerin elde edilmesinde doküman incelemesi, verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde yumuşak güç ve sinema arasındaki bağlantıyı temellendirmek amacıyla özellikle Hollywood yapımı, karate-do konulu filmler ve diziler analiz edilmiştir. Araştırmaya konu olan kitap ve makalelerde esas kaynaklara ulaşılmıştır. Rekreatif karate-do konulu Hollywood filmlerinin analiz edilmesiyle elde edilen verilere göre 1950 ve 1980 yılları arasında Japonya teknoloji başta olmak üzere birçok alanda ABD’yi geride bırakmıştır. Kung-fu sporu konulu filmlerin Hollywood tarafından yayınlandığı ve mücadele sporları özelinde rekreatif etkinlik olarak çalışılması gerektiği algısının bireyler üzerinde oluşmasında bu filmlerin planlı ve etkili bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. 1984 yılından itibaren giderek gelişen ve ABD için tehdit unsuru haline gelen Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilerlediği dönemlerde ise, ABD’nin yumuşak gücünün etkili kullanım alanı olan Hollywood filmlerinde Japon kültürünün bir sanatı olan karate-do konulu filmlerde kullanılan söylemler, müzikler, kıyafetler ve odyovizüel unsurlar aracılığıyla mücadele sporları özelinde rekreatif etkinlik olarak karate-do sporunun çalışılması gerektiği algısının izleyiciler üzerinde oluştuğu ve bu filmlerin planlı ve etkili bir şekilde kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Aboutnetflix. (2020, Haziran 22). Karate kid efsanesi, cobra kai’nin netflix’e gelişiyle yeni bir döneme giriyor. https://about.netflix.com/tr/news/the-karate-kid-saga-enters-a-new-era-as-cobra-kai-comes-to-netflix.
 • Ak, S. (2022). Schwartz değerler ölçeği bağlamında “camdaki kız” dizisinin içerik analizi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(1), 339-356. https://doi.org/10.48146/odusobiad.1054713
 • Akcan, F. A. (2018). Çocuklarda vertigo; ayırıcı tanı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 12(2), 148-152. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.356
 • Akman, K. (2013). Buşido: Japon samuraylarının felsefesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 132-150.
 • Aras, G. (2017). Farklı göz egzersizlerinin okul çağı çocuklarında hipermetropi kusurları üzerine etkisinin araştırılması. Doktora tezi, İstanbul Medipul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aybar, A. S. (2020). İyi öldürmeler ‘good kill’ Hollywood. Kurtoğlu, R. (Ed.), Hollywood sineması ve bilinçaltı operasyonları, içinde (s. 13-15). Metis Yayınları.
 • Aydemir, E. (2017). Use of Hollywood as a soft power tool in foreign policy strategy of the United States of America. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6(11), 79-83.
 • Başdemir, H.Y. (2016). Ezoterik grupların epistemolojisi. Liberal Düşünce Dergisi, (83), 75-90.
 • BBCNews. (2009, Kasım 13). Obama’nın ilk asya çıkarması. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2009/11/091113_obama_asia.
 • BBCNews. (2016a, Nisan 11). ABD, Hiroşima anma törenlerine Kerry ile katıldı. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160411_kerry_hirosima.
 • BBCNews. (2016b, Mayıs 27). ABD başkanı Obama’dan tarihi hiroşima ziyareti. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160527_obama_hirosima_ziyaret.
 • BBCNews. (2016c, Aralık 28). Japonya başbakanı Abe’den pearl harbor’da ölenler için taziye mesajı. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38447840.
 • BBCNews. (2019, Ocak 3). Çin uzay aracı ay’ın karanlık yüzüne başarı ile iniş yaptı. https://www.bbc.com/turkce/haberler-46739790.
 • Beyazperde. (2022, Mayıs 6). Cobra kai’nin beşinci sezonu ne zaman?. https://www.beyazperde.com/haberler/diziler/haberler-101978/.
 • Britannica. (t.y.). James Clavell American writer and director. Erişim Adresi: https://www.britannica.com/topic/The-Great-Escape.
 • Bureau of Outdoor Recreation. (1966). Trails for America report on the nationwide trail study. United States Department of the Interior Bureau of Outdoor Recreation Report, 3-156.
 • Channon, A., & Jennings, G. (2014). Exploring embodiment through martial arts and combat sports: A review of empirical research. Sport in Society, 17(6), 773-789. https://doi.org/10.1080/17430437.2014.882906
 • Chindarkar, R., Sharma, S., & Kumar, A. (2021). A cross sectional study to assess agility skills of kumite karate players aged 15-20 years in Mumbai suburban area. International Journal of Health Sciences and Research, 11(9), 252-258. https://doi.org/10.52403/ijhsr.20210938
 • Cross, G. S. (2004). Encyclopedia of recreation and leisure in America. Charles Scribner’s Sons.
 • Dağtaş, E., Yaylagül, L., ve Küçükkurt, F. (2005). Küreselleşme sürecinin Türkiye’deki film dağıtımına etkileri. Kurgu Dergisi, (21), 25-39.
 • Dailymail. (2015, Şubat 28). New Bruce Lee biopic in the works as martial arts icon's daughter promises first truly 'complete' look at the star's life. https://www.dailymail.co.uk/news/article-2973162/New-Bruce-Lee-biopic-works-martial-arts-icon-s-daughter-promises-truly-complete-look-star-s-life.html.
 • Demirbaş, H., ve Pınar, Ş. S. (2020). Türkiye’de su kaynaklarına bireysel ekolojik saldırıların çevresel tasarım ve çevre psikolojisi açısından değerlendirilmesi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(2), 163-177. https://doi.org/10.38120/banusad.803625
 • Dere, İ., Aslan, A., Adakuş, Z., ve Altun, H. (2017). Muhammed Ali’nin maçlarını izleyenlerin hatıraları (1970-1980). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 555-584.
 • Eğilmezgil, H. (2000). Asya ekonomik mucizesi ve Türkiye (Japonya, Asya kaplanları, Çin ve Türkiye). Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Eraslan, M. (2021). Ahmet Murat KADIOĞLU (2020), Meiji dönemi Japon ve Osmanlı askeri modernleşmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 215-217. https://doi.org/10.47948/efad.900648
 • Eryılmaz, Y. Ö. (2018). Yumuşak güç ve sinema. Yüksek Lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Anabilim Dalı, Karabük.
 • Frye, N. (1980). Creation & recreation. University of Toronto Press.
 • Funakoshi, G. (1975). Karate-do my way of life. Kodansha International Ltd.
 • Gonzalez, D. L. F. (2021). Recentering the cartographies of karate: Martial arts tourism in Okinawa. Journal of Martial Arts Anthropology, 21(3), 51-66. https://doi.org/10.14589/ido.21.3.8
 • Gökdere, F., & Cengiz, Ş. Ş. (2021). Investigation of the relationship between the life quality and life satisfactions of karate do coaches in the covid-19 outbreak process. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 15(10), 3432-3437. https://doi.org/10.53350/pjmhs2115103432
 • Gür, N. (2014). Yeni Türkiye’nin yumuşak güç unsuru: Turizm. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Perspektif, (58), 1-5.
 • Higaonna, M. (1997). Traditional karate-do okinawa goju ryu vol. 1 fundamental techniques. Sugawara Martial Arts Institute Inc.
 • Kamp-Whittaker, A. (2020). World war II Japanese American internment in the American southwest. Kiva, 86(2), 223-232. https://doi.org/10.1080/00231940.2020.1747794
 • Karaağaç, Y. (2019). Diplomasi olgusu çerçevesinde propaganda ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkileşimi ve farklılıkları. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 690-705. https://doi.org/10.33905/bseusbed.639393
 • Karakoç, E., ve Mert, A. (2013). Sinemada siyasal iktidar, ideoloji ve medya üçgeni: Wag the Dog filminin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 279-297.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme (7. Baskı). Gazi Kitabevi.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Kellner, D. (2011). Bush-Cneney döneminde Hollywood sineması ve siyaset. (G. Koca, Çeviri Ed.). Metis Yayınları.
 • Kırık, A. M. (2013). Sinemada renk öğesinin kullanımı: renk ve anlatım ilişkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 71-83.
 • Kissinger, H. (1994). Diplomacy. Simon & Schuster.
 • Medin, B., ve Koyuncu, S. (2017). Bir yumuşak güç unsuru olarak sinema: Hollywood örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 836-842. https://doi.org/10.24289/ijsser.307385
 • Mendonça, D. L. C. D., Alonso, A. C., Greve, J. M. D. A., & Garcez-Leme, L. E. (2017). Assessment of the quality of life, muscle strength, and dynamic balance of elderly kendo players. Clinics, 72(11), 661-666. https://doi.org/10.6061/clinics/2017(11)03
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis a methods source book. (3rd edition). Sage Publications Inc.
 • Nimura, Y., Higaki, E., & Yokoyama, Y. (2021). Arts and sciences of kuatsu a review of the historical and medical researches. The Arts and Sciences of Judo, 1(1), 102-109.
 • Nye Jr, J. S. (2002). The Paradox of American power: why the world’s only superpower can’t go it alone. Oxford University Press.
 • Okuş, H. (2015). Mücadele disiplinleri ve onun içerisinde gelişen karatenin tarihi süreçleri ile karatenin kültürel ve tanımsal çelişkileri üzerine bir değerlendirme. Spor Dünyası Yayıncılık.
 • Öden, T. N., ve Van Giersbergen, M. Y. (2021). Düşme ve düşmelere bağlı yaralanmaların azaltılması için kanıt temelli uygulama önerileri. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 18(1), 17-40.
 • Öktem, T., Öktem, G., Güzel, P., & Özbey, S. (2016). Review of relationship between personality characteristics and leadership power perceptions of karate-do athletes. International Journal of Sport Culture and Science, 4(Special Issue 3), 762-773. https://doi.org/10.14486/IntJSCS624
 • Özkazanç, C. (2020). Sosyal medya pazarlamasının bireylerin boş zaman değerlendirme (rekreasyonel) aktiviteleri seçmelerine etkisi. Yüksek Lisans tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Pınar, L. (2017). Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak gücü ve hollywood. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 253-274.
 • Pınar, M. C. (2022). Uluslararası futbol organizasyonlarının uluslararası ilişkilere etkisi. Yüksek Lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı, Karabük.
 • Reddy, V. S. (2017). US-China space cooperation: Balancing act between the US congress and president. Astropolitics, 15(3), 235-250. https://doi.org/10.1080/14777622.2017.1378962
 • Sandıklı, A. (2009). Geleceğin süper gücü Çin. Bilge Strateji, 1(1), 40-50.
 • Sarıdoğan, E., Güriş, B., & Uçak, A. (2016). An analysis of environmental Kuznets curve for Japanese economy. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 146-159.
 • Sopčić, D., Janevski, J., Mudrić, R., & Milosavljević, S. (2019). Hand block techniques in traditional and modern sport karate. Sport-Science & Practice, 9(2), 79-92.
 • Sputniknews. (2022, Ocak 27). Ozark, netflix’in en çok izlenenleri arasına girdi. https://tr.sputniknews.com/20220127/ozark-netflixin-en-cok-izlenenleri-arasina-girdi-1053185988.html.
 • Şahin, İ. (2021, Ekim 8). İş birliği önündeki en büyük engel yunan paranoyası. https://www.star.com.tr/acik-gorus/is-birligi-onundeki-en-buyuk-engel-yunan-paranoyasi-haber-1658370/.
 • Taylor, M. L. (2011). Oriental monk as popular icon: on the power of US orientalism. Journal of the American Academy of Religion, 79(3), 735-746. https://doi.org/10.1093/jaarel/lfr014
 • Turan, Y., ve Karafil, A. (2017). Türk dış politikasında yumuşak güç unsuru ve T.C. başbakanlık kamu diplomasisi koordinatörlüğü örneği. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 17-32. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02
 • Uslu, B. E. (2021). Yumuşak güç kavramı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yumuşak güç unsuru olarak Hollywood sineması. Yüksek Lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı, Karabük.
 • Ünal, A. (2020). Sert ve yumuşak güç bağlamında Çin’in uzay çalışmalarına genel bir bakış. Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Antalya.
 • Vurguncu, K. (2019). Bireylerin sosyal medya kullanım amacının rekreasyonel aktivite tercihine etkisi. Yüksek Lisans tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Wolcott, H. F. (2009). Writing up qualitative research. (3rd edition). Sage Publications Inc.
 • World Karate Federation. (2020, Ocak 1). Karate competition rules. https://www.wkf.net/pdf/WKF_Competition%20Rules_2020_EN.pdf.
 • Yadav, P. K. (2021). Shotokan karate-easiest way to get blackbelt. Blue Rose Publishers.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, S. (2011). Yumuşak güç ve evrimi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 3(12), 31-36.

Investigation of Hollywood Films in the Use of Soft Power Specially in Recreative Karate

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 306 - 326, 30.06.2023
https://doi.org/10.25307/jssr.1214761

Öz

The aim of the study is to determine and analyze whether the United States of America uses soft power Hollywood movies as a soft power element in the preference/not choosing of karate-do as a recreational activity. In this study, which was designed in a phenomenological design, one of the qualitative research designs, document analysis was used in obtaining the data, and descriptive analysis method was used in the analysis of the data. In the analysis of the data obtained in the research, especially Hollywood productions, karate-do movies and TV series were analyzed in order to base the connection between soft power and cinema. The main sources have been reached in the books and articles that are the subject of the research. According to the data obtained by analyzing the Hollywood movies on recreational karate-do, between the years 1950 and 1980, Japan surpassed the USA in many fields, especially in technology. It is seen that movies about kung-fu sports are broadcast by Hollywood and these movies were used in a planned and effective way to create the perception that they should be studied as a recreational activity specific to combat sports. In the advancing periods of the People's Republic of China, which has been developing gradually since 1984 and has become a threat to the USA, the discourses, music, clothes and audiovisuals have been used in the films on karate-do, an art of Japanese culture, in Hollywood films, which are the effective use of the soft power of the USA. It has been concluded that the perception that karate-do sports should be studied as a recreational activity, especially in combat sports, is formed on the audience and these films are used in a planned and effective way.

Kaynakça

 • Aboutnetflix. (2020, Haziran 22). Karate kid efsanesi, cobra kai’nin netflix’e gelişiyle yeni bir döneme giriyor. https://about.netflix.com/tr/news/the-karate-kid-saga-enters-a-new-era-as-cobra-kai-comes-to-netflix.
 • Ak, S. (2022). Schwartz değerler ölçeği bağlamında “camdaki kız” dizisinin içerik analizi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(1), 339-356. https://doi.org/10.48146/odusobiad.1054713
 • Akcan, F. A. (2018). Çocuklarda vertigo; ayırıcı tanı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 12(2), 148-152. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.356
 • Akman, K. (2013). Buşido: Japon samuraylarının felsefesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 132-150.
 • Aras, G. (2017). Farklı göz egzersizlerinin okul çağı çocuklarında hipermetropi kusurları üzerine etkisinin araştırılması. Doktora tezi, İstanbul Medipul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aybar, A. S. (2020). İyi öldürmeler ‘good kill’ Hollywood. Kurtoğlu, R. (Ed.), Hollywood sineması ve bilinçaltı operasyonları, içinde (s. 13-15). Metis Yayınları.
 • Aydemir, E. (2017). Use of Hollywood as a soft power tool in foreign policy strategy of the United States of America. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6(11), 79-83.
 • Başdemir, H.Y. (2016). Ezoterik grupların epistemolojisi. Liberal Düşünce Dergisi, (83), 75-90.
 • BBCNews. (2009, Kasım 13). Obama’nın ilk asya çıkarması. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2009/11/091113_obama_asia.
 • BBCNews. (2016a, Nisan 11). ABD, Hiroşima anma törenlerine Kerry ile katıldı. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160411_kerry_hirosima.
 • BBCNews. (2016b, Mayıs 27). ABD başkanı Obama’dan tarihi hiroşima ziyareti. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160527_obama_hirosima_ziyaret.
 • BBCNews. (2016c, Aralık 28). Japonya başbakanı Abe’den pearl harbor’da ölenler için taziye mesajı. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38447840.
 • BBCNews. (2019, Ocak 3). Çin uzay aracı ay’ın karanlık yüzüne başarı ile iniş yaptı. https://www.bbc.com/turkce/haberler-46739790.
 • Beyazperde. (2022, Mayıs 6). Cobra kai’nin beşinci sezonu ne zaman?. https://www.beyazperde.com/haberler/diziler/haberler-101978/.
 • Britannica. (t.y.). James Clavell American writer and director. Erişim Adresi: https://www.britannica.com/topic/The-Great-Escape.
 • Bureau of Outdoor Recreation. (1966). Trails for America report on the nationwide trail study. United States Department of the Interior Bureau of Outdoor Recreation Report, 3-156.
 • Channon, A., & Jennings, G. (2014). Exploring embodiment through martial arts and combat sports: A review of empirical research. Sport in Society, 17(6), 773-789. https://doi.org/10.1080/17430437.2014.882906
 • Chindarkar, R., Sharma, S., & Kumar, A. (2021). A cross sectional study to assess agility skills of kumite karate players aged 15-20 years in Mumbai suburban area. International Journal of Health Sciences and Research, 11(9), 252-258. https://doi.org/10.52403/ijhsr.20210938
 • Cross, G. S. (2004). Encyclopedia of recreation and leisure in America. Charles Scribner’s Sons.
 • Dağtaş, E., Yaylagül, L., ve Küçükkurt, F. (2005). Küreselleşme sürecinin Türkiye’deki film dağıtımına etkileri. Kurgu Dergisi, (21), 25-39.
 • Dailymail. (2015, Şubat 28). New Bruce Lee biopic in the works as martial arts icon's daughter promises first truly 'complete' look at the star's life. https://www.dailymail.co.uk/news/article-2973162/New-Bruce-Lee-biopic-works-martial-arts-icon-s-daughter-promises-truly-complete-look-star-s-life.html.
 • Demirbaş, H., ve Pınar, Ş. S. (2020). Türkiye’de su kaynaklarına bireysel ekolojik saldırıların çevresel tasarım ve çevre psikolojisi açısından değerlendirilmesi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(2), 163-177. https://doi.org/10.38120/banusad.803625
 • Dere, İ., Aslan, A., Adakuş, Z., ve Altun, H. (2017). Muhammed Ali’nin maçlarını izleyenlerin hatıraları (1970-1980). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 555-584.
 • Eğilmezgil, H. (2000). Asya ekonomik mucizesi ve Türkiye (Japonya, Asya kaplanları, Çin ve Türkiye). Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Eraslan, M. (2021). Ahmet Murat KADIOĞLU (2020), Meiji dönemi Japon ve Osmanlı askeri modernleşmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 215-217. https://doi.org/10.47948/efad.900648
 • Eryılmaz, Y. Ö. (2018). Yumuşak güç ve sinema. Yüksek Lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Anabilim Dalı, Karabük.
 • Frye, N. (1980). Creation & recreation. University of Toronto Press.
 • Funakoshi, G. (1975). Karate-do my way of life. Kodansha International Ltd.
 • Gonzalez, D. L. F. (2021). Recentering the cartographies of karate: Martial arts tourism in Okinawa. Journal of Martial Arts Anthropology, 21(3), 51-66. https://doi.org/10.14589/ido.21.3.8
 • Gökdere, F., & Cengiz, Ş. Ş. (2021). Investigation of the relationship between the life quality and life satisfactions of karate do coaches in the covid-19 outbreak process. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 15(10), 3432-3437. https://doi.org/10.53350/pjmhs2115103432
 • Gür, N. (2014). Yeni Türkiye’nin yumuşak güç unsuru: Turizm. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Perspektif, (58), 1-5.
 • Higaonna, M. (1997). Traditional karate-do okinawa goju ryu vol. 1 fundamental techniques. Sugawara Martial Arts Institute Inc.
 • Kamp-Whittaker, A. (2020). World war II Japanese American internment in the American southwest. Kiva, 86(2), 223-232. https://doi.org/10.1080/00231940.2020.1747794
 • Karaağaç, Y. (2019). Diplomasi olgusu çerçevesinde propaganda ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkileşimi ve farklılıkları. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 690-705. https://doi.org/10.33905/bseusbed.639393
 • Karakoç, E., ve Mert, A. (2013). Sinemada siyasal iktidar, ideoloji ve medya üçgeni: Wag the Dog filminin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 279-297.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme (7. Baskı). Gazi Kitabevi.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Kellner, D. (2011). Bush-Cneney döneminde Hollywood sineması ve siyaset. (G. Koca, Çeviri Ed.). Metis Yayınları.
 • Kırık, A. M. (2013). Sinemada renk öğesinin kullanımı: renk ve anlatım ilişkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 71-83.
 • Kissinger, H. (1994). Diplomacy. Simon & Schuster.
 • Medin, B., ve Koyuncu, S. (2017). Bir yumuşak güç unsuru olarak sinema: Hollywood örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 836-842. https://doi.org/10.24289/ijsser.307385
 • Mendonça, D. L. C. D., Alonso, A. C., Greve, J. M. D. A., & Garcez-Leme, L. E. (2017). Assessment of the quality of life, muscle strength, and dynamic balance of elderly kendo players. Clinics, 72(11), 661-666. https://doi.org/10.6061/clinics/2017(11)03
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis a methods source book. (3rd edition). Sage Publications Inc.
 • Nimura, Y., Higaki, E., & Yokoyama, Y. (2021). Arts and sciences of kuatsu a review of the historical and medical researches. The Arts and Sciences of Judo, 1(1), 102-109.
 • Nye Jr, J. S. (2002). The Paradox of American power: why the world’s only superpower can’t go it alone. Oxford University Press.
 • Okuş, H. (2015). Mücadele disiplinleri ve onun içerisinde gelişen karatenin tarihi süreçleri ile karatenin kültürel ve tanımsal çelişkileri üzerine bir değerlendirme. Spor Dünyası Yayıncılık.
 • Öden, T. N., ve Van Giersbergen, M. Y. (2021). Düşme ve düşmelere bağlı yaralanmaların azaltılması için kanıt temelli uygulama önerileri. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 18(1), 17-40.
 • Öktem, T., Öktem, G., Güzel, P., & Özbey, S. (2016). Review of relationship between personality characteristics and leadership power perceptions of karate-do athletes. International Journal of Sport Culture and Science, 4(Special Issue 3), 762-773. https://doi.org/10.14486/IntJSCS624
 • Özkazanç, C. (2020). Sosyal medya pazarlamasının bireylerin boş zaman değerlendirme (rekreasyonel) aktiviteleri seçmelerine etkisi. Yüksek Lisans tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Pınar, L. (2017). Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak gücü ve hollywood. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 253-274.
 • Pınar, M. C. (2022). Uluslararası futbol organizasyonlarının uluslararası ilişkilere etkisi. Yüksek Lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı, Karabük.
 • Reddy, V. S. (2017). US-China space cooperation: Balancing act between the US congress and president. Astropolitics, 15(3), 235-250. https://doi.org/10.1080/14777622.2017.1378962
 • Sandıklı, A. (2009). Geleceğin süper gücü Çin. Bilge Strateji, 1(1), 40-50.
 • Sarıdoğan, E., Güriş, B., & Uçak, A. (2016). An analysis of environmental Kuznets curve for Japanese economy. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 146-159.
 • Sopčić, D., Janevski, J., Mudrić, R., & Milosavljević, S. (2019). Hand block techniques in traditional and modern sport karate. Sport-Science & Practice, 9(2), 79-92.
 • Sputniknews. (2022, Ocak 27). Ozark, netflix’in en çok izlenenleri arasına girdi. https://tr.sputniknews.com/20220127/ozark-netflixin-en-cok-izlenenleri-arasina-girdi-1053185988.html.
 • Şahin, İ. (2021, Ekim 8). İş birliği önündeki en büyük engel yunan paranoyası. https://www.star.com.tr/acik-gorus/is-birligi-onundeki-en-buyuk-engel-yunan-paranoyasi-haber-1658370/.
 • Taylor, M. L. (2011). Oriental monk as popular icon: on the power of US orientalism. Journal of the American Academy of Religion, 79(3), 735-746. https://doi.org/10.1093/jaarel/lfr014
 • Turan, Y., ve Karafil, A. (2017). Türk dış politikasında yumuşak güç unsuru ve T.C. başbakanlık kamu diplomasisi koordinatörlüğü örneği. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 17-32. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02
 • Uslu, B. E. (2021). Yumuşak güç kavramı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yumuşak güç unsuru olarak Hollywood sineması. Yüksek Lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı, Karabük.
 • Ünal, A. (2020). Sert ve yumuşak güç bağlamında Çin’in uzay çalışmalarına genel bir bakış. Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Antalya.
 • Vurguncu, K. (2019). Bireylerin sosyal medya kullanım amacının rekreasyonel aktivite tercihine etkisi. Yüksek Lisans tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Wolcott, H. F. (2009). Writing up qualitative research. (3rd edition). Sage Publications Inc.
 • World Karate Federation. (2020, Ocak 1). Karate competition rules. https://www.wkf.net/pdf/WKF_Competition%20Rules_2020_EN.pdf.
 • Yadav, P. K. (2021). Shotokan karate-easiest way to get blackbelt. Blue Rose Publishers.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, S. (2011). Yumuşak güç ve evrimi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 3(12), 31-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Orijinal Makale
Yazarlar

Fuat GÖKDERE
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, REKREASYON (YL) (TEZLİ)
0000-0002-1959-8132
Türkiye


Pınar GÜZEL GÜRBÜZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0001-5982-2816
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jssr1214761, journal = {Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2548-0723}, address = {Manisa/TÜRKİYE}, publisher = {Kadir YILDIZ}, year = {2023}, volume = {8}, number = {2}, pages = {306 - 326}, doi = {10.25307/jssr.1214761}, title = {Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gökdere, Fuat and Güzel Gürbüz, Pınar} }
APA Gökdere, F. & Güzel Gürbüz, P. (2023). Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 306-326 . DOI: 10.25307/jssr.1214761
MLA Gökdere, F. , Güzel Gürbüz, P. "Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi" . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2023 ): 306-326 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr/issue/76083/1214761>
Chicago Gökdere, F. , Güzel Gürbüz, P. "Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2023 ): 306-326
RIS TY - JOUR T1 - Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi AU - FuatGökdere, PınarGüzel Gürbüz Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.25307/jssr.1214761 DO - 10.25307/jssr.1214761 T2 - Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 306 EP - 326 VL - 8 IS - 2 SN - -2548-0723 M3 - doi: 10.25307/jssr.1214761 UR - https://doi.org/10.25307/jssr.1214761 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi %A Fuat Gökdere , Pınar Güzel Gürbüz %T Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi %D 2023 %J Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2548-0723 %V 8 %N 2 %R doi: 10.25307/jssr.1214761 %U 10.25307/jssr.1214761
ISNAD Gökdere, Fuat , Güzel Gürbüz, Pınar . "Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 2 (Haziran 2023): 306-326 . https://doi.org/10.25307/jssr.1214761
AMA Gökdere F. , Güzel Gürbüz P. Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi. JSSR. 2023; 8(2): 306-326.
Vancouver Gökdere F. , Güzel Gürbüz P. Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2023; 8(2): 306-326.
IEEE F. Gökdere ve P. Güzel Gürbüz , "Yumuşak Güç Kullanımında Hollywood Filmlerinin Rekreatif Karate Özelinde İncelenmesi", Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 306-326, Haz. 2023, doi:10.25307/jssr.1214761

26355    18836       18837       8748

Dergi indirme İstatistikleri 

indir.png