Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Aerobik Cimnastikte Diz ve Kalça Eklemi Propriyosepsiyonunun Müsabaka Başarısı ile İlişkisi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 186 - 195, 30.06.2023
https://doi.org/10.25307/jssr.1224454

Öz

Bu çalışmanın amacı, (1) eklem pozisyon duyusunun farklı yarışma gruplarındaki genç aerobik cimnastikçilerde gelişimini araştırmak ve (2) pozisyon duyusunun yarışmadaki uygulama başarısı ile ilişkisini değerlendirmekti. Çalışmaya dört farklı yaş grubundan 112 müsabaka sporcusu katıldı. Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası müsabakalarında alt ekstremitelere sabitlenen akıllı telefon ve telefon uygulaması ile eklem pozisyon duyusu testleri uygulandı. Müsabaka yaş grupları içinde normal dağılım gösteren katılımcı verileri üzerinde korelasyon ve lineer regresyon analizi yapıldı. 45o diz ekstansiyon mutlak hataları ile yarışma uygulama puanları arasında negatif ve anlamlı korelasyonlar vardı. 45o diz fleksiyonu mutlak hata skoru, yarışma uygulama puanlarıyla ilişkiliydi. 90o kalça fleksiyonu mutlak hata skorları, yarışma uygulama puanlarıyla önemli ölçüde ilişkiliydi. Cimnastikçilerin yaşı ile yarışma uygulama puanları arasında pozitif bir ilişki bulundu. Örneklemin tamamı göz önüne alındığında, sonuçlar, yalnızca kalça ekstansiyon mutlak puanlarından oluşan nihai bir modelin, yarışma yürütme puanlarındaki önemli miktarda varyansı açıklayabildiğini gösterdi. Veriler cinsiyete göre ayrıldığında, model erkek örneklemdeki yarışma uygulama puanlarındaki değişimi açıklayamadı. Bununla birlikte, kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonunun eklem pozisyon duyusu hata puanlarından oluşan nihai bir model, kadın örneklemin yarışma uygulama puanlarındaki önemli bir varyans oranını açıklayabildi. Sonuç olarak, daha fazla pozisyon hatası yapan cimnastikçilerin uygulama puanları daha düşüktü. Cimnastikçilerde hedef konum tekrarlama doğruluğu yaşla birlikte arttı. Müsabaka sonucunu tahmin etmede eklem pozisyon duyusu doğruluğunun etkisi önemliydi. Eklem pozisyon duyusunu geliştiren antrenmanlar, cimnastikçilerin yarışma sonuçlarını iyileştirebilir.

Kaynakça

 • Alshahrani, M. S., Reddy, R. S., Tedla, J. S., Asiri, F., & Alshahrani, A. (2022). Association between kinesiophobia and knee pain intensity, joint position sense, and functional performance in individuals with bilateral knee osteoarthritis. Healthcare, 10(1), 1-10. Article 120. https://doi.org/10.3390/healthcare10010120
 • Altun, M. (2020). Effects of 2 different external loads on joint position sense and the relationship between muscle strength and force sense. Journal of Sport Rehabilitation, 29(8), 1115–1120. https://doi.org/10.1123/jsr.2019-0025
 • Asiri, F., Reddy, R. S., Narapureddy, B. R., & Raizah, A. (2022). Comparisons and associations between hip-joint position sense and glycosylated hemoglobin in elderly subjects with Type 2 Diabetes Mellitus—A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 15514. https://doi.org/10.3390/ijerph192315514
 • Bullock-Saxton, J. E., Wong, W. J., & Hogan, N. (2001). The influence of age on weight-bearing joint reposition sense of the knee. Experimental Brain Research, 136(3), 400–406. https://doi.org/10.1007/s002210000595
 • Busquets, A., Aranda-Garcia, S., Ferrer-Uris, B., Marina, M., & Angulo-Barroso, R. (2018). Age and gymnastic experience effects on sensory reweighting processes during quiet stand. Gait & Posture, 63, 177–183. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.05.009
 • Busquets, A., Ferrer-Uris, B., Angulo-Barroso, R., & Federolf, P. (2021). Gymnastics experience enhances the development of bipedal-stance multi-segmental coordination and control during proprioceptive reweighting. Frontiers in Psychology, 12, 1-17. Article 661312, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661312
 • Carr, G. (1997). Mechanics of sport: A Practitioner's guide (1st ed.). Human Kinetics.
 • Cox, R. W., Martinez, R. E., Baker, R. T., & Warren, L. (2018). Validity of a smartphone application for measuring ankle plantar flexion. Journal of Sport Rehabilitation, 27(3), 1-3. https://doi.org/10.1123/jsr.2017-0143
 • Desai, N., Vance, D. D., Rosenwasser, M. P., & Ahmad, C. S. (2019). Artistic Gymnastics Injuries; Epidemiology, Evaluation, and Treatment. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 27(13), 459–467. https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-18-00147
 • Dover, G., & Powers, M. E. (2003). Reliability of joint position sense and force-reproduction measures during internal and external rotation of the Shoulder. Journal of Athletic Training, 38(4), 304–310.
 • Drouin, J. M., Houglum, P. A., Perrin, D. H., & Gansneder, B. M. (2003). Weight-bearing and non-weight-bearing knee-joint reposition sense and functional performance. Journal of Sport Rehabilitation, 12(1), 54–66. https://doi.org/10.1123/jsr.12.1.54
 • FIG. (2022). 2022-2024 Code of Points Aerobic Gymnastics Introduction of the Fig Code of Points of Aerobic Gymnastics-15 th Cycle 2022-2024. https://www.fig-aerobic.com/
 • Foch, E., & Milner, C. E. (2013). Agreement between weight bearing and non-weight bearing joint position replication tasks at the knee and hip. Journal of Sports Sciences, 31(14), 1553–1558. https://doi.org/10.1080/02640414.2013.789922
 • Han, J., Anson, J., Waddington, G., Adams, R., & Liu, Y. (2015). The role of ankle proprioception for balance control in relation to sports performance and injury. BioMed Research International, 2015, 1-8. Article 842804. https://doi.org/10.1155/2015/842804
 • Han, J., Waddington, G., Adams, R., Anson, J., & Liu, Y. (2016). Assessing proprioception: A critical review of methods. Journal of Sport and Health Science, 5(1), 80–90. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2014.10.004
 • Kaynak, H., Altun, M., & Tok, S. (2020). Effect of Force Sense to Active Joint Position Sense and Relationships between Active Joint Position Sense, Force Sense, Jumping and Muscle Strength. Journal of Motor Behavior, 52(3), 342–351. https://doi.org/10.1080/00222895.2019.1627280
 • Li, L., Ji, Z.-Q., Li, Y.-X., & Liu, W.-T. (2016). Correlation study of knee joint proprioception test results using common test methods. Journal of Physical Therapy Science, 28(2), 478–482. https://doi.org/10.1589/jpts.28.478
 • Lutz, G. E., Palmitier, R. A., An, K. N., & Chao, E. Y. S. (1993). Comparison of tibiofemoral joint forces during open-kinetic-chain and closed-kinetic-chain exercises. The Journal of Bone & Joint Surgery, 75(5), 732–739. https://doi.org/10.2106/00004623-199305000-00014
 • Monreal, C., Luinstra, L., Larkins, L., & May, J. (2021). Validity and intrarater reliability using a smartphone clinometer application to measure active cervical range of motion including rotation measurements in supine. Journal of Sport Rehabilitation, 30(4), 680–684. https://doi.org/10.1123/jsr.2019-0422
 • Niespodziński, B., Kochanowicz, A., Mieszkowski, J., Piskorska, E., & Żychowska, M. (2018). Relationship between joint position sense, force sense, and muscle strength and the impact of gymnastic training on proprioception. BioMed Research International, 2018, 5353242. 1–10. https://doi.org/10.1155/2018/5353242
 • Olsson, L., Lund, H., Henriksen, M., Rogind, H., Bliddal, H., & Danneskiold-Samsøe, B. (2004). Test–retest reliability of a knee joint position sense measurement method in sitting and prone position. Advances in Physiotherapy, 6(1), 37–47. https://doi.org/10.1080/14038190310009894
 • Park, E.-Y., & Kim, W.-H. (2013). Different biomechanical characteristics in proprioception, muscle strength, and time to peak torque at velocity of 300°/sec of the ankle joint in people with or without functional ankle instability. Physical Therapy Korea, 20(3), 45–53. https://doi.org/10.12674/ptk.2013.20.3.045
 • Park, W.-H., Kim, D.-K., Yoo, J. C., Lee, Y. S., Hwang, J.-H., Chang, M. J., & Park, Y. S. (2010). Correlation between dynamic postural stability and muscle strength, anterior instability, and knee scale in anterior cruciate ligament deficient knees. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 130(8), 1013–1018. https://doi.org/10.1007/s00402-010-1080-9
 • Phillips, D., & Karduna, A. (2018). No relationship between joint position sense and force sense at the shoulder. Journal of Motor Behavior, 50(2), 228–234. https://doi.org/10.1080/00222895.2017.1327415
 • Proske, U. (2006). Kinesthesia: The role of muscle receptors. Muscle & Nerve, 34(5), 545–558. https://doi.org/10.1002/mus.20627
 • Proske, U., & Gandevia, S. C. (2012). The Proprioceptive senses: Their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle Force. Physiological Reviews, 92(4), 1651–1697. https://doi.org/10.1152/physrev.00048.2011
 • Röijezon, U., Clark, N. C., & Treleaven, J. (2015). Proprioception in musculoskeletal rehabilitation. Part 1: Basic science and principles of assessment and clinical interventions. Manual Therapy, 20(3), 368–377. https://doi.org/10.1016/j.math.2015.01.008
 • Sample Size Calculator. (2022). Sample size calculator. https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html Shumway-Cook, A. W., & Woollacott, M. H. (2016). Motor control: Translating research into clinical practice (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Smith, T. O., Davies, L., & Hing, C. B. (2013). A systematic review to determine the reliability of knee joint position sense assessment measures. The Knee, 20(3), 162–169. https://doi.org/10.1016/j.knee.2012.06.010
 • Speers, R. ., Kuo, A. ., & Horak, F. . (2002). Contributions of altered sensation and feedback responses to changes in coordination of postural control due to aging. Gait & Posture, 16(1), 20–30. https://doi.org/10.1016/S0966-6362(02)00003-6
 • Struzik, A., Pietraszewski, B., Kawczyński, A., Winiarski, S., Juras, G., & Rokita, A. (2017). Manifestations of Proprioception During Vertical Jumps to Specific Heights. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(6), 1694–1701. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001868
 • Sweeney, E. A., Howell, D. R., James, D. A., Potter, M. N., & Provance, A. J. (2018). Returning to Sport After Gymnastics Injuries. Current Sports Medicine Reports, 17(11), 376–390. https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000533
 • Tıkız, D., & Altun, M. (2022). Examination of Force and Joint Position Senses in Hip Joints of Aerobic Gymnasts of Different Age Groups, and Comparison Effect of External Load to Joint Position Sense. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 14(1), 42–48. https://doi.org/10.5336/sportsci.2021-84216
 • van Melick, N., Meddeler, B. M., Hoogeboom, T. J., Nijhuis-van der Sanden, M. W. G., & van Cingel, R. E. H. (2017). How to determine leg dominance: The agreement between self-reported and observed performance in healthy adults. PLOS ONE, 12(12), e0189876. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189876
 • von Hurst, P. R., Walsh, D. C. I., Conlon, C. A., Ingram, M., Kruger, R., & Stonehouse, W. (2016). Validity and reliability of bioelectrical impedance analysis to estimate body fat percentage against air displacement plethysmography and dual-energy X-ray absorptiometry. Nutrition & Dietetics, 73(2), 197–204. https://doi.org/10.1111/1747-0080.12172
 • Wang, H., Ji, Z., Jiang, G., Liu, W., & Jiao, X. (2016). Correlation among proprioception, muscle strength, and balance. Journal of Physical Therapy Science, 28(12), 3468–3472. https://doi.org/10.1589/jpts.28.3468
 • Wang, K. Y., Hussaini, S. H., Teasdall, R. D., Gwam, C. U., & Scott, A. T. (2019). Smartphone Applications for Assessing Ankle Range of Motion in Clinical Practice. Foot & Ankle Orthopaedics, 4(3), 247301141987477. https://doi.org/10.1177/2473011419874779
 • Werner, B. C., Holzgrefe, R. E., Griffin, J. W., Lyons, M. L., Cosgrove, C. T., Hart, J. M., & Brockmeier, S. F. (2014). Validation of an innovative method of shoulder range-of-motion measurement using a smartphone clinometer application. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 23(11), e275–e282. https://doi.org/10.1016/j.jse.2014.02.030
 • Wilk, K. E., Escamilla, R. F., Fleisig, G. S., Barrentine, S. W., Andrews, J. R., & Boyd, M. L. (1996). A Comparison of Tibiofemoral Joint Forces and Electromyographic Activit During Open and Closed Kinetic Chain Exercises. The American Journal of Sports Medicine, 24(4), 518–527. https://doi.org/10.1177/036354659602400418

Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 186 - 195, 30.06.2023
https://doi.org/10.25307/jssr.1224454

Öz

The aim of the study was to (1) evaluate the joint position sense development in young aerobic gymnasts of different age groups and (2) investigate the relationship of position sense with execution success in competition. 112 competition athletes from four different age groups participated in the study. Joint position sense tests with a smartphone and phone app fixed to the lower extremities were performed during the Aerobic Gymnastics Turkey Championship competitions. Correlation and linear regression analysis were performed on the participant data, which showed normal distribution within the competition age groups. There were negative and significant correlations between 45o knee extension absolute errors and competition execution points. The 45o knee flexion absolute score correlated to competition execution points. 90o hip flexion absolute error scores were significantly associated with competition execution points. A positive correlation was found between the age of the gymnasts and the competition execution points. Considering the entire sample, results demonstrated that a final model consisting solely of hip extension absolute scores was able to explain a significant amount of variance in competition execution points. When the data is partitioned according to gender, the model fails to explain variation in competition execution scores in the male sample. However, a final model consisting of joint position sense error scores of hip flexion and knee extension could explain a significant proportion of variance in competition execution points of the female sample. In conclusion, gymnasts who made more positional errors had lower execution scores. Target position replication accuracy in gymnasts improved with age. The effect of joint position sense accuracy in predicting the outcome of the competition was significant. Training that develops joint position sense can improve gymnasts' competitive results.

Kaynakça

 • Alshahrani, M. S., Reddy, R. S., Tedla, J. S., Asiri, F., & Alshahrani, A. (2022). Association between kinesiophobia and knee pain intensity, joint position sense, and functional performance in individuals with bilateral knee osteoarthritis. Healthcare, 10(1), 1-10. Article 120. https://doi.org/10.3390/healthcare10010120
 • Altun, M. (2020). Effects of 2 different external loads on joint position sense and the relationship between muscle strength and force sense. Journal of Sport Rehabilitation, 29(8), 1115–1120. https://doi.org/10.1123/jsr.2019-0025
 • Asiri, F., Reddy, R. S., Narapureddy, B. R., & Raizah, A. (2022). Comparisons and associations between hip-joint position sense and glycosylated hemoglobin in elderly subjects with Type 2 Diabetes Mellitus—A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 15514. https://doi.org/10.3390/ijerph192315514
 • Bullock-Saxton, J. E., Wong, W. J., & Hogan, N. (2001). The influence of age on weight-bearing joint reposition sense of the knee. Experimental Brain Research, 136(3), 400–406. https://doi.org/10.1007/s002210000595
 • Busquets, A., Aranda-Garcia, S., Ferrer-Uris, B., Marina, M., & Angulo-Barroso, R. (2018). Age and gymnastic experience effects on sensory reweighting processes during quiet stand. Gait & Posture, 63, 177–183. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.05.009
 • Busquets, A., Ferrer-Uris, B., Angulo-Barroso, R., & Federolf, P. (2021). Gymnastics experience enhances the development of bipedal-stance multi-segmental coordination and control during proprioceptive reweighting. Frontiers in Psychology, 12, 1-17. Article 661312, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661312
 • Carr, G. (1997). Mechanics of sport: A Practitioner's guide (1st ed.). Human Kinetics.
 • Cox, R. W., Martinez, R. E., Baker, R. T., & Warren, L. (2018). Validity of a smartphone application for measuring ankle plantar flexion. Journal of Sport Rehabilitation, 27(3), 1-3. https://doi.org/10.1123/jsr.2017-0143
 • Desai, N., Vance, D. D., Rosenwasser, M. P., & Ahmad, C. S. (2019). Artistic Gymnastics Injuries; Epidemiology, Evaluation, and Treatment. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 27(13), 459–467. https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-18-00147
 • Dover, G., & Powers, M. E. (2003). Reliability of joint position sense and force-reproduction measures during internal and external rotation of the Shoulder. Journal of Athletic Training, 38(4), 304–310.
 • Drouin, J. M., Houglum, P. A., Perrin, D. H., & Gansneder, B. M. (2003). Weight-bearing and non-weight-bearing knee-joint reposition sense and functional performance. Journal of Sport Rehabilitation, 12(1), 54–66. https://doi.org/10.1123/jsr.12.1.54
 • FIG. (2022). 2022-2024 Code of Points Aerobic Gymnastics Introduction of the Fig Code of Points of Aerobic Gymnastics-15 th Cycle 2022-2024. https://www.fig-aerobic.com/
 • Foch, E., & Milner, C. E. (2013). Agreement between weight bearing and non-weight bearing joint position replication tasks at the knee and hip. Journal of Sports Sciences, 31(14), 1553–1558. https://doi.org/10.1080/02640414.2013.789922
 • Han, J., Anson, J., Waddington, G., Adams, R., & Liu, Y. (2015). The role of ankle proprioception for balance control in relation to sports performance and injury. BioMed Research International, 2015, 1-8. Article 842804. https://doi.org/10.1155/2015/842804
 • Han, J., Waddington, G., Adams, R., Anson, J., & Liu, Y. (2016). Assessing proprioception: A critical review of methods. Journal of Sport and Health Science, 5(1), 80–90. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2014.10.004
 • Kaynak, H., Altun, M., & Tok, S. (2020). Effect of Force Sense to Active Joint Position Sense and Relationships between Active Joint Position Sense, Force Sense, Jumping and Muscle Strength. Journal of Motor Behavior, 52(3), 342–351. https://doi.org/10.1080/00222895.2019.1627280
 • Li, L., Ji, Z.-Q., Li, Y.-X., & Liu, W.-T. (2016). Correlation study of knee joint proprioception test results using common test methods. Journal of Physical Therapy Science, 28(2), 478–482. https://doi.org/10.1589/jpts.28.478
 • Lutz, G. E., Palmitier, R. A., An, K. N., & Chao, E. Y. S. (1993). Comparison of tibiofemoral joint forces during open-kinetic-chain and closed-kinetic-chain exercises. The Journal of Bone & Joint Surgery, 75(5), 732–739. https://doi.org/10.2106/00004623-199305000-00014
 • Monreal, C., Luinstra, L., Larkins, L., & May, J. (2021). Validity and intrarater reliability using a smartphone clinometer application to measure active cervical range of motion including rotation measurements in supine. Journal of Sport Rehabilitation, 30(4), 680–684. https://doi.org/10.1123/jsr.2019-0422
 • Niespodziński, B., Kochanowicz, A., Mieszkowski, J., Piskorska, E., & Żychowska, M. (2018). Relationship between joint position sense, force sense, and muscle strength and the impact of gymnastic training on proprioception. BioMed Research International, 2018, 5353242. 1–10. https://doi.org/10.1155/2018/5353242
 • Olsson, L., Lund, H., Henriksen, M., Rogind, H., Bliddal, H., & Danneskiold-Samsøe, B. (2004). Test–retest reliability of a knee joint position sense measurement method in sitting and prone position. Advances in Physiotherapy, 6(1), 37–47. https://doi.org/10.1080/14038190310009894
 • Park, E.-Y., & Kim, W.-H. (2013). Different biomechanical characteristics in proprioception, muscle strength, and time to peak torque at velocity of 300°/sec of the ankle joint in people with or without functional ankle instability. Physical Therapy Korea, 20(3), 45–53. https://doi.org/10.12674/ptk.2013.20.3.045
 • Park, W.-H., Kim, D.-K., Yoo, J. C., Lee, Y. S., Hwang, J.-H., Chang, M. J., & Park, Y. S. (2010). Correlation between dynamic postural stability and muscle strength, anterior instability, and knee scale in anterior cruciate ligament deficient knees. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 130(8), 1013–1018. https://doi.org/10.1007/s00402-010-1080-9
 • Phillips, D., & Karduna, A. (2018). No relationship between joint position sense and force sense at the shoulder. Journal of Motor Behavior, 50(2), 228–234. https://doi.org/10.1080/00222895.2017.1327415
 • Proske, U. (2006). Kinesthesia: The role of muscle receptors. Muscle & Nerve, 34(5), 545–558. https://doi.org/10.1002/mus.20627
 • Proske, U., & Gandevia, S. C. (2012). The Proprioceptive senses: Their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle Force. Physiological Reviews, 92(4), 1651–1697. https://doi.org/10.1152/physrev.00048.2011
 • Röijezon, U., Clark, N. C., & Treleaven, J. (2015). Proprioception in musculoskeletal rehabilitation. Part 1: Basic science and principles of assessment and clinical interventions. Manual Therapy, 20(3), 368–377. https://doi.org/10.1016/j.math.2015.01.008
 • Sample Size Calculator. (2022). Sample size calculator. https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html Shumway-Cook, A. W., & Woollacott, M. H. (2016). Motor control: Translating research into clinical practice (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Smith, T. O., Davies, L., & Hing, C. B. (2013). A systematic review to determine the reliability of knee joint position sense assessment measures. The Knee, 20(3), 162–169. https://doi.org/10.1016/j.knee.2012.06.010
 • Speers, R. ., Kuo, A. ., & Horak, F. . (2002). Contributions of altered sensation and feedback responses to changes in coordination of postural control due to aging. Gait & Posture, 16(1), 20–30. https://doi.org/10.1016/S0966-6362(02)00003-6
 • Struzik, A., Pietraszewski, B., Kawczyński, A., Winiarski, S., Juras, G., & Rokita, A. (2017). Manifestations of Proprioception During Vertical Jumps to Specific Heights. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(6), 1694–1701. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001868
 • Sweeney, E. A., Howell, D. R., James, D. A., Potter, M. N., & Provance, A. J. (2018). Returning to Sport After Gymnastics Injuries. Current Sports Medicine Reports, 17(11), 376–390. https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000533
 • Tıkız, D., & Altun, M. (2022). Examination of Force and Joint Position Senses in Hip Joints of Aerobic Gymnasts of Different Age Groups, and Comparison Effect of External Load to Joint Position Sense. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 14(1), 42–48. https://doi.org/10.5336/sportsci.2021-84216
 • van Melick, N., Meddeler, B. M., Hoogeboom, T. J., Nijhuis-van der Sanden, M. W. G., & van Cingel, R. E. H. (2017). How to determine leg dominance: The agreement between self-reported and observed performance in healthy adults. PLOS ONE, 12(12), e0189876. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189876
 • von Hurst, P. R., Walsh, D. C. I., Conlon, C. A., Ingram, M., Kruger, R., & Stonehouse, W. (2016). Validity and reliability of bioelectrical impedance analysis to estimate body fat percentage against air displacement plethysmography and dual-energy X-ray absorptiometry. Nutrition & Dietetics, 73(2), 197–204. https://doi.org/10.1111/1747-0080.12172
 • Wang, H., Ji, Z., Jiang, G., Liu, W., & Jiao, X. (2016). Correlation among proprioception, muscle strength, and balance. Journal of Physical Therapy Science, 28(12), 3468–3472. https://doi.org/10.1589/jpts.28.3468
 • Wang, K. Y., Hussaini, S. H., Teasdall, R. D., Gwam, C. U., & Scott, A. T. (2019). Smartphone Applications for Assessing Ankle Range of Motion in Clinical Practice. Foot & Ankle Orthopaedics, 4(3), 247301141987477. https://doi.org/10.1177/2473011419874779
 • Werner, B. C., Holzgrefe, R. E., Griffin, J. W., Lyons, M. L., Cosgrove, C. T., Hart, J. M., & Brockmeier, S. F. (2014). Validation of an innovative method of shoulder range-of-motion measurement using a smartphone clinometer application. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 23(11), e275–e282. https://doi.org/10.1016/j.jse.2014.02.030
 • Wilk, K. E., Escamilla, R. F., Fleisig, G. S., Barrentine, S. W., Andrews, J. R., & Boyd, M. L. (1996). A Comparison of Tibiofemoral Joint Forces and Electromyographic Activit During Open and Closed Kinetic Chain Exercises. The American Journal of Sports Medicine, 24(4), 518–527. https://doi.org/10.1177/036354659602400418

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Orijinal Makale
Yazarlar

Muammer ALTUN
MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY
0000-0003-2510-5944
Türkiye


Metehan ÖZSOY
MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY
0000-0001-9145-6537
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jssr1224454, journal = {Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2548-0723}, address = {Manisa/TÜRKİYE}, publisher = {Kadir YILDIZ}, year = {2023}, volume = {8}, number = {2}, pages = {186 - 195}, doi = {10.25307/jssr.1224454}, title = {Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics}, key = {cite}, author = {Altun, Muammer and Özsoy, Metehan} }
APA Altun, M. & Özsoy, M. (2023). Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 186-195 . DOI: 10.25307/jssr.1224454
MLA Altun, M. , Özsoy, M. "Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics" . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2023 ): 186-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr/issue/76083/1224454>
Chicago Altun, M. , Özsoy, M. "Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2023 ): 186-195
RIS TY - JOUR T1 - Aerobik Cimnastikte Diz ve Kalça Eklemi Propriyosepsiyonunun Müsabaka Başarısı ile İlişkisi AU - MuammerAltun, MetehanÖzsoy Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.25307/jssr.1224454 DO - 10.25307/jssr.1224454 T2 - Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 195 VL - 8 IS - 2 SN - -2548-0723 M3 - doi: 10.25307/jssr.1224454 UR - https://doi.org/10.25307/jssr.1224454 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics %A Muammer Altun , Metehan Özsoy %T Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics %D 2023 %J Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2548-0723 %V 8 %N 2 %R doi: 10.25307/jssr.1224454 %U 10.25307/jssr.1224454
ISNAD Altun, Muammer , Özsoy, Metehan . "Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 2 (Haziran 2023): 186-195 . https://doi.org/10.25307/jssr.1224454
AMA Altun M. , Özsoy M. Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics. JSSR. 2023; 8(2): 186-195.
Vancouver Altun M. , Özsoy M. Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2023; 8(2): 186-195.
IEEE M. Altun ve M. Özsoy , "Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnastics", Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 186-195, Haz. 2023, doi:10.25307/jssr.1224454

26355    18836       18837       8748

Dergi indirme İstatistikleri 

indir.png