Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Çalışmanın Temel Unsurları

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 22 - 29, 15.03.2021

Öz

Sosyal çalışma; ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyaçlarının aynı zamanda ve esasında bir hak olduğunu, bu haklarından faydalanmalarının ve onların haklarının güvence altına alınmasını savunan bir insan hakları mesleği olarak kabul edilir. Sosyal çalışma, insan haklarını referans alarak akademik disiplin çerçevesinde teori, etik, değer ve uygulamayı bütünleştirerek mesleği ifa etmektedir. Bu çalışma, Silvia Staub-Bernasconi’nin “sosyal çalışma bir insan hakları mesleğidir” tezini merkeze almaktadır. Söz konusu tezi, sosyal çalışma mesleğinin “görev anlayışı” ile ilişkilendiren argümanlarla desteklenmiş ve sosyal çalışmayı bir insan hakları mesleği haline getiren unsurlar incelenmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde ise insan hakları temelli sosyal çalışmanın değerlendirilmesi yer almaktadır

Kaynakça

 • Birleşmiş Milletler (1997). United Nations Decade for Human Rights Education and public information activities in the field of human rights. İnsan Hakları Eğitimi On Yılı 1995-2004. A/52/469/Add.1.
 • Birleşmiş Milletler (2019). İnsan hakları evrensel beyannamesi madde 1. 07.10.2019 tarihinde https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/turkish/universaldeclara1.html adresinden erişildi.
 • DBSH (2009). Ethics in Social Work, Adelaide: Deutscher Berufsverband Für Soziale Arbeit e.V. Berlin: Grundlagen für die Arbeit des DBSH.
 • Dominelli, L. (2015). Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar. Baskı Karşıtı Uygulama: Yirmi Birinci Yüzyılın Zorlukları (83-99). (Çev. Editörü: T. Tuncay). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Goffman, E. (2012). Asyle. Frankfurt am Main: Suhrkamp
 • Internationale Diskussionschaft (2006). Menschenrechte. 03.07.2020 tarihinde https://www.uni-siegen.de/zpe/projekte/menschenrechte/staubbethiklexikonutb.pdf adresinden erişildi.
 • IFSW ve IASSW (2004a). International Federation of Social Workers and the International Association of Schools of Social Work, Global standards for the education and training of the Social work profession, Adelhaide.
 • IFSW ve IASSW (2014). International Federation of Social Workers and the International Association of Schools of Social Work. Definition Soziale Arbeit. 12.10.2019 tarihinde https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social work/#:~:text=%E2%80%9CSocial%20work%20is%20a%20practice,are%20central%20to%20social%20work adresinden erişildi.
 • Labonte-Roset, C. (2016). Soziale Arbeit Als Menschenrechtsprofession, Alice Salomon Hochschule Berlin. 10.07.2020 tarihinde http://www.weiterdenken.de/sites/default/files/uploads/2016/05/vortrag_labonte-roset.pdf adresinden erişildi.
 • Lambers, H. (2018). Geschichte der Sozialen Arbeit. Wie aus Helfen Soziale Arbeit Wurde. 2. Auflage. Stuttgard: UTB Verlag:
 • Lob-Hüdepohl, A. ve Lesch, W. (2007). Ethik Sozialer Arbeit: Ein Handbuch Gebundenes Buch. Schöningh: UTB Verlag.
 • Prasad, N. (2017). Soziale Arbeit: Eine Umstrittene Menschenrechtsprofession. 01.07.2020 tarihinde https://www.dgsa.de/fileadmin/Dokumente/Sektionen/Theorie_und_Wissenschaft/Slides_Keynote_NIvedita_Prasad_DGSA_2017.pdf adresinden erişildi.
 • Seyyar, A. ve Genç, Y. (2010). Sosyal Hizmet Terimleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Staub-Bernasconi, S. (2006). Dienstleistung Oder Menschenrechtsprofession? Zum Selbstverstandnis Sozialer Arbeit in Deutschland mit Seinem Seitenblick Auf die İnternationale Diskussionschaft. 03.07.2020 tarihinde https://www.uni-siegen.de/zpe/projekte/menschenrechte/staubbethiklexikonutb.pdf adresinden erişildi.
 • Staub-Bernasconi, S. (2017). Soziale Arbeit und Menschenrechte Inklusion und Soziale Arbeit. Berlin: Barbara Budrich Verlag.
 • Staub-Bernasconi, S. (2018). Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. 2. Auflage, Stuttgart: UTB Verlag.
 • Staub-Bernasconi, S. (2019). Menschenwürde, Menschenrechte, Soziale Arbeit. Die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen. 1. Auflaga. Leverkusen: Barbara Budrich Verlag.
 • Şahin, F. (2019). Sosyal Hizmette Kendi Kaderini Tayin Hakkı. Aile ve Toplum Dergisi. Cilt: 5, Sayı: 19, (87-97). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198230
 • Thiersch, H. (2014). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im Sozialen Wandel. Weinheim und Basel: Beltz-Juventa Verlag.
 • Zastrow, C. (2016). Sosyal Hizmete Giriş. 4. Basım. Ankara: Nika Yayınevi.

Fundamental Elements of Social Work as a Human Rights Profession

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 22 - 29, 15.03.2021

Öz

Social work; It is regarded as a human rights profession that advocates that the needs of the needy individuals are at the same time and essentially a right, that they enjoy these rights and ensure their rights. Social work performs the profession by integrating theory, ethics, values and practice within the framework of academic discipline, with reference to human rights. This study centers on Silvia Staub-Bernasconi's thesis "social work is a human rights profession". His thesis was supported by arguments that associate social work with the "sense of duty" and the elements that make social work a human rights profession are analyzed. In the last part of the study, there is an evaluation of human rights based social work

Kaynakça

 • Birleşmiş Milletler (1997). United Nations Decade for Human Rights Education and public information activities in the field of human rights. İnsan Hakları Eğitimi On Yılı 1995-2004. A/52/469/Add.1.
 • Birleşmiş Milletler (2019). İnsan hakları evrensel beyannamesi madde 1. 07.10.2019 tarihinde https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/turkish/universaldeclara1.html adresinden erişildi.
 • DBSH (2009). Ethics in Social Work, Adelaide: Deutscher Berufsverband Für Soziale Arbeit e.V. Berlin: Grundlagen für die Arbeit des DBSH.
 • Dominelli, L. (2015). Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar. Baskı Karşıtı Uygulama: Yirmi Birinci Yüzyılın Zorlukları (83-99). (Çev. Editörü: T. Tuncay). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Goffman, E. (2012). Asyle. Frankfurt am Main: Suhrkamp
 • Internationale Diskussionschaft (2006). Menschenrechte. 03.07.2020 tarihinde https://www.uni-siegen.de/zpe/projekte/menschenrechte/staubbethiklexikonutb.pdf adresinden erişildi.
 • IFSW ve IASSW (2004a). International Federation of Social Workers and the International Association of Schools of Social Work, Global standards for the education and training of the Social work profession, Adelhaide.
 • IFSW ve IASSW (2014). International Federation of Social Workers and the International Association of Schools of Social Work. Definition Soziale Arbeit. 12.10.2019 tarihinde https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social work/#:~:text=%E2%80%9CSocial%20work%20is%20a%20practice,are%20central%20to%20social%20work adresinden erişildi.
 • Labonte-Roset, C. (2016). Soziale Arbeit Als Menschenrechtsprofession, Alice Salomon Hochschule Berlin. 10.07.2020 tarihinde http://www.weiterdenken.de/sites/default/files/uploads/2016/05/vortrag_labonte-roset.pdf adresinden erişildi.
 • Lambers, H. (2018). Geschichte der Sozialen Arbeit. Wie aus Helfen Soziale Arbeit Wurde. 2. Auflage. Stuttgard: UTB Verlag:
 • Lob-Hüdepohl, A. ve Lesch, W. (2007). Ethik Sozialer Arbeit: Ein Handbuch Gebundenes Buch. Schöningh: UTB Verlag.
 • Prasad, N. (2017). Soziale Arbeit: Eine Umstrittene Menschenrechtsprofession. 01.07.2020 tarihinde https://www.dgsa.de/fileadmin/Dokumente/Sektionen/Theorie_und_Wissenschaft/Slides_Keynote_NIvedita_Prasad_DGSA_2017.pdf adresinden erişildi.
 • Seyyar, A. ve Genç, Y. (2010). Sosyal Hizmet Terimleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Staub-Bernasconi, S. (2006). Dienstleistung Oder Menschenrechtsprofession? Zum Selbstverstandnis Sozialer Arbeit in Deutschland mit Seinem Seitenblick Auf die İnternationale Diskussionschaft. 03.07.2020 tarihinde https://www.uni-siegen.de/zpe/projekte/menschenrechte/staubbethiklexikonutb.pdf adresinden erişildi.
 • Staub-Bernasconi, S. (2017). Soziale Arbeit und Menschenrechte Inklusion und Soziale Arbeit. Berlin: Barbara Budrich Verlag.
 • Staub-Bernasconi, S. (2018). Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. 2. Auflage, Stuttgart: UTB Verlag.
 • Staub-Bernasconi, S. (2019). Menschenwürde, Menschenrechte, Soziale Arbeit. Die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen. 1. Auflaga. Leverkusen: Barbara Budrich Verlag.
 • Şahin, F. (2019). Sosyal Hizmette Kendi Kaderini Tayin Hakkı. Aile ve Toplum Dergisi. Cilt: 5, Sayı: 19, (87-97). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198230
 • Thiersch, H. (2014). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im Sozialen Wandel. Weinheim und Basel: Beltz-Juventa Verlag.
 • Zastrow, C. (2016). Sosyal Hizmete Giriş. 4. Basım. Ankara: Nika Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Emine ATAMAN
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6057-7499
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 15 Aralık 2020
Kabul Tarihi 7 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ataman, E. (2021). Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Çalışmanın Temel Unsurları . Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 22-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jswrpub/issue/65461/1011632

25359

Bu dergide yer alan içerikler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.