Makale değerlendirme süreci

o0v6gd5.jpg


Yazar, yazım kılavuzunu dikkate alarak makalesini dergiye yükler. Gönderilen her makale, önce teknik değerlendirme ekibi tarafından incelenir. Değerlendirmeye uygun olan makale, intihal kontrolü yapıldıktan sonra editör tarafından incelenir. Editör makaleyi inceledikten sonra çalışmayı reddedebilir, gözden geçirme talebinde bulunabilir veya hakem değerlendirme sürecine geçebilir. Hakem değerlendirme sürecinde, yönetici editör olarak bir alan editörü atanabilir veya editör süreci kendisi yönetebilir. Hakem değerlendirme sürecinde, iki hakem görüşlerini almak üzere görevlendirilir. Yazar adları, yazarların kurumları gibi bilgiler bu hakemlerle paylaşılmaz. Hakemlerin görüşleri tamamen editörün karar vermesine yardımcı olmak içindir. Hakemlerin görüşleri, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını belirlemez. Yönetici editör gerekli gördüğü takdirde ikiden fazla hakemin görüşünü alabilir. Hakemlerin görüşleri doğrultusunda yönetici editör çalışmayı kabul edebilir, düzeltme talebinde bulunabilir veya reddedebilir. Kabul edilen çalışmalar dil editörleri tarafından gözden geçirilerek düzeltmenin gerekli olup olmadığı belirlenir. Redaksiyon gerekli değilse, makale yayınlama aşamasına başlamak için doğrudan içerik editörüne gönderilir. Düzeltme yapılması gerekiyorsa, yazar düzeltme yaptıktan sonra makale içerik editörüne gönderilir.

Son Güncelleme Zamanı: 5.11.2021 10:52:55