Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 292 - 300 2019-03-15

Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği
Green generation restaurant movement in restaurants: An example of “La Mancha Restaurant”

Semra Akar Şahingöz [1] , Enes Güleç [2]


Bu çalışma, Yeşil Nesil Restoran programının La Mancha Restoran örneği üzerinden incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Bu programın geçmişten günümüze nasıl bir süreç izlediği ve sürdürülebilir restoran farkındalığının yayılması için yapılması gerekenler belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden Örnek Olay (Case Study) kullanılmıştır. La Mancha Restoranın kurucu ortağıyla, mutfak yöneticisiyle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ve işletmede yapılan gözlemlere dayalı olarak elde edilen verilerin analizi ile, işletmede uygulanan sürdürülebilirlik özellikleri incelenmiştir. La Mancha Restoran’da gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları gözlemlenmiştir. Yeşil Nesil Restorancılık programına restoran sektörünün beklenilen ilgiyi göstermediği ve bu nedenle de sürdürülebilir restoran hareketinin yayılmadığı bulgusuna varılmıştır. Yeşil restoran programlarını uygulayan işletmelerin diğer restoranlara göre daha fazla sorumluluk taşıdıkları ve yeşil restoran tanımından daha duyarlı hale geldiği kanısına varılmıştır    

In this study, the Green Generation Restaurant program and the La Mancha Restaurant were examined and the program aimed to determine what process the past has followed in the future and what needs to be done to spread the awareness of sustainable restaurants. The Case Study was used in quantitative research design. Sustainability studies in La Mancha Restaurant have been observed and the situations that have been encountered since the implementation of these studies. The Green Generation Catering program has found that the restaurant industry has not shown the expected excitement and therefore the sustainable restaurant movement has not spread.

 • Aydın, B., Erdoğan, B.Z. (2016). Restoranların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Müşteri Bağlılığına Etkisi, Turizm Akademik Dergisi, 1(3), 11-27.
 • Dölekoğlu, C. Ö., Gün, S. ve Giray, F. H. (2014). Yoksulluk ve Gıda İsrafı Sarmalı, Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, 172-191.Green Restaurant Association. (2017). About Us, Erişim: http://www.dinegreen.com/about (29.12.2017).
 • Hatipoğlu, A., Zengin, B., Batman, O., ve Şengül, S. (2013). Yöresel yemeklerin, kırsal turizm işletmeleri mönülerinde kullanım düzeyleri: Gelveri Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1(3), 6-11.
 • Kaşlı, M., Cankül, D., Köz, E.N. ve Ekici, A. (2015). Gastronomik Miras Ve Sürdürülebilirlik: Eskişehir Örneği, Eko-Gastronomi Dergisi, 2(2148-404X), 27-46.
 • Kurnaz, A., Özdoğan O.N. (2017). İstanbul’da Yer Alan Yeşil Restoran İşletmeleri Hizmet Kalitesinin Grserv Modeli İle Değerlendirilmesi. İşletme Fakültesi Dergisi, 1, 75-99. doi: 10.24889/ifede.286740
 • La Mancha Restaurant. (2018). Anasayfa, Erişim: http://lamancha.com.tr/ (03.01.2018).
 • La Mancha Restoran Kurucu Ortağı ile yapılan görüşme kayıtları, 09/01/2018
 • La Mancha Restoran Mutfak Yöneticisi ile yapılan görüşme kayıtları, 24/12/2017
 • Sustainable Restaurant Association. (2018). About, Erişim: http://www.thesra.org/jobs (02.01.2018).
 • Sünnetçioğlu, S., Yılmaz, B.S. (2015). İzmir’deki Restoran Yöneticilerinin Sürdürülebilir Restoran İşletmeciliği Üzerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(5), 94-114.
 • Yeşil Nesil Restoran Programı. (2018). YNR Nedir, Erişim: http://yesilnesilrestoran.org/program-hakkinda.php (03.01.2018).
 • Yurtseven, H.R., Yıldırım, H.M. (2014). Historan: Orient Express Restoran Örneği, Eko-Gastronomi Dergisi, 1(2148-404X), 163-170.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6727-5277
Yazar: Semra Akar Şahingöz (Sorumlu Yazar)
Kurum: TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7092-6958
Yazar: Enes Güleç

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr527512, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {292 - 300}, doi = {10.24288/jttr.527512}, title = {Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği}, key = {cite}, author = {Akar Şahingöz, Semra and Güleç, Enes} }
APA Akar Şahingöz, S , Güleç, E . (2019). Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 292-300 . DOI: 10.24288/jttr.527512
MLA Akar Şahingöz, S , Güleç, E . "Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 292-300 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/527512>
Chicago Akar Şahingöz, S , Güleç, E . "Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 292-300
RIS TY - JOUR T1 - Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği AU - Semra Akar Şahingöz , Enes Güleç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.527512 DO - 10.24288/jttr.527512 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 300 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.527512 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.527512 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği %A Semra Akar Şahingöz , Enes Güleç %T Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.527512 %U 10.24288/jttr.527512
ISNAD Akar Şahingöz, Semra , Güleç, Enes . "Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 292-300 . https://doi.org/10.24288/jttr.527512
AMA Akar Şahingöz S , Güleç E . Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 292-300.
Vancouver Akar Şahingöz S , Güleç E . Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 300-292.