Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Voice of Sculptures: Hittite Neo-Hittite World / Erdal Yazıcı

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 114 - 117, 15.06.2021
https://doi.org/10.38000/juhis.895386

Öz

Kaynakça

 • Bryce, Trevor (2012), The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History, Oxford University Press, New York.
 • Cammorasano, Michele (2019), “Ḫuwaši. Cult Stelae and Stela Shrines in Hittite Anatolia”, BYZAS, Sayı 24. (303-32).
 • Darga, A. Muhibbe (1992), Hitit Sanatı, Akbank Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Hawkins, John David (2000), Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions (Cilt 1-3), Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 • Lipiński, Edward (2000), The Aramaeans: Their Ancient History, Culture, Religion, Peeters. Leuven.
 • Orthmann, Winfried (1971), Untersuchungen zur Späthethitischen Kunst, Rudolf Habert Verlag, Bonn.
 • Özcan, Ali (2012), “Yağrı Steli”, T. Yiğit vd. (Ed.), Ömer Çapar’a Armağan içinde (s. 221-9), Hel Yayınları, Ankara.
 • _________ (2014), “Gâvurkale Kaya Kabartmaları”, Belleten Cilt 78, Sayı 282. (373-421).
 • Peker, Hasan ve Baykan, Daniş (2019), “Karabel Kaya Anıtı”, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-18 (13-15 Mayıs), (poster bildiri). www.erdalyazici.com/Resume.
 • Yiğit, Turgut (Ed.) (2016), Hitit İmparatorluk Dönemi Kaya Anıtları, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Younger Jr, Karl Lawson (2016), A Political History of the Arameans: From Their Origins to the End of Their Polities, SBL Press, Atlanta.

Yontuların Dili: Hitit Geç-Hitit Dünyası / Erdal Yazıcı

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 114 - 117, 15.06.2021
https://doi.org/10.38000/juhis.895386

Öz

Asıl mesleği profesyonel fotoğrafçılık olan Erdal Yazıcı, Anadolu’nun Neolitik Dönemi’nden günümüze uzanan uygarlık izlerini anlattığı belgesel kitap serilerine imza atmıştır. İncelediğimiz bu eser de yazarın söz konusu serilerinin en sonuncusudur. Yazar eserinin önsözünde eseri yazma amacının, M. Ö. 2 ve 1. binyıl Hitit kültür dünyasının maddi kültür unsurlarını okuyuculara tanıtarak, okuyucuların onları sahiplenmesini sağlamak ve onların korunmasına yardımcı olabilmek şeklinde belirtmektedir. Eser içerik bakımdan olgusaldır. Yazarın konuya yaklaşım biçimi ise genelde betimseldir. Türkçe ve İngilizce yayımlanan eserde yazar, akademik bir unvanı olmamasına rağmen olabildiğince akademik bir dil kullanmaya özen göstermiştir. Yazar eserin sonunda, ele aldığı unsurları yer aldıkları müzelere göre kataloglamış; kaynakça ve dizin kısımlarına da yer vermiştir. Eserde, ele alınan unsurlara ait fotoğraflar yer almaktadır.

Kaynakça

 • Bryce, Trevor (2012), The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History, Oxford University Press, New York.
 • Cammorasano, Michele (2019), “Ḫuwaši. Cult Stelae and Stela Shrines in Hittite Anatolia”, BYZAS, Sayı 24. (303-32).
 • Darga, A. Muhibbe (1992), Hitit Sanatı, Akbank Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Hawkins, John David (2000), Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions (Cilt 1-3), Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 • Lipiński, Edward (2000), The Aramaeans: Their Ancient History, Culture, Religion, Peeters. Leuven.
 • Orthmann, Winfried (1971), Untersuchungen zur Späthethitischen Kunst, Rudolf Habert Verlag, Bonn.
 • Özcan, Ali (2012), “Yağrı Steli”, T. Yiğit vd. (Ed.), Ömer Çapar’a Armağan içinde (s. 221-9), Hel Yayınları, Ankara.
 • _________ (2014), “Gâvurkale Kaya Kabartmaları”, Belleten Cilt 78, Sayı 282. (373-421).
 • Peker, Hasan ve Baykan, Daniş (2019), “Karabel Kaya Anıtı”, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-18 (13-15 Mayıs), (poster bildiri). www.erdalyazici.com/Resume.
 • Yiğit, Turgut (Ed.) (2016), Hitit İmparatorluk Dönemi Kaya Anıtları, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Younger Jr, Karl Lawson (2016), A Political History of the Arameans: From Their Origins to the End of Their Polities, SBL Press, Atlanta.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Efecan ANAZ (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8810-8347
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 11 Mart 2021
Kabul Tarihi 24 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Anaz, E. (2021). Yontuların Dili: Hitit Geç-Hitit Dünyası / Erdal Yazıcı . Journal of Universal History Studies , 4 (1) , 114-117 . DOI: 10.38000/juhis.895386

23283

This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike)


follow me on facebook        follow us on instagram      open access ile ilgili görsel sonucu