Journal of Universal History Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-4432 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Sabit DOKUYAN |


 • Journal of Universal History Studies (JUHIS): Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı (ayrıca her yıl bir özel sayı) olarak çıkarılan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Bilimsel makalenin yanı sıra kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.

 • Dergimizde; Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Tarihi Coğrafya, Yerel ve Sözlü Tarih, Uluslararası İlişkiler(Tarih ile alakalı olmalıdır) ve arkeoloji alanlarında çalışmalar yayınlanmaktadır.
 • Dergimiz, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan bilimsel çalışmaları değerlendirmeye almaktadır. Çift-kör hakem değerlendirmesi uygulanmaktadır. Makalenin sisteme  ilk yüklenişinde yazar ile ilgili bilgiler makale metni içerisinde bulunmamalıdır. Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik oranı en fazla %30 olabilir.

 • Dergide yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 • Dergimiz; Google Scholar, Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Academic Resource Index, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Cosmos, Eurasian Scientific Journal Index, Rootindexing, International Instıtute of Organized Research, General Impact Factor, ROAD, Kaynakça.info, Academic Journal Index, ASOS Index, World Catalogue of Science Journals dizin ve platformlarında yer almaktadır.

Journal of Universal History Studies

ISSN 2667-4432 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Sabit DOKUYAN |
Kapak Resmi


 • Journal of Universal History Studies (JUHIS): Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı (ayrıca her yıl bir özel sayı) olarak çıkarılan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Bilimsel makalenin yanı sıra kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.

 • Dergimizde; Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Tarihi Coğrafya, Yerel ve Sözlü Tarih, Uluslararası İlişkiler(Tarih ile alakalı olmalıdır) ve arkeoloji alanlarında çalışmalar yayınlanmaktadır.
 • Dergimiz, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan bilimsel çalışmaları değerlendirmeye almaktadır. Çift-kör hakem değerlendirmesi uygulanmaktadır. Makalenin sisteme  ilk yüklenişinde yazar ile ilgili bilgiler makale metni içerisinde bulunmamalıdır. Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik oranı en fazla %30 olabilir.

 • Dergide yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 • Dergimiz; Google Scholar, Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Academic Resource Index, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Cosmos, Eurasian Scientific Journal Index, Rootindexing, International Instıtute of Organized Research, General Impact Factor, ROAD, Kaynakça.info, Academic Journal Index, ASOS Index, World Catalogue of Science Journals dizin ve platformlarında yer almaktadır.
Cilt 2 - Sayı 2 - 14 Ara 2019
 1. Is History Losing its Popularity as an Academic Discipline? A Case Study of USA and Nigeria
  Sayfalar 183 - 197
  Billy Agwanda
 2. İkinci Dünya Savaşı Esnasında Eden ve Menemencioğlu’nun Kahire’de Gerçekleştirdiği Görüşmelerin Türk Basınına Yansımaları
  Sayfalar 198 - 222
  Mehtap BAŞARIR , Neslihan Altuncuoğlu
 3. Osmanlı İmparatorluğu’nda Bakır Madenleri (1453-1789)
  Sayfalar 223 - 238
  Erdem Saka
 4. Turkish Parliamentary Experience Review of the Parliamentary Experience of Turkey from Ottoman to Republic Periods
  Sayfalar 239 - 250
  Saltanat Kydyralieva
 5. Bopal Nevvabı Sultan Cihan Begüm’ün İstanbul Ziyareti ve Osmanlı’ya Gönderdiği Yardımlar
  Sayfalar 251 - 268
  Berna Korucu Üçüncü
 6. Zeus Kültündeki Greko-Pers Etkileşimler
  Sayfalar 269 - 287
  Farzad Abedi
 7. Atatürk'ün Sofrası
  Sayfalar 288 - 295
  Abdullah Erdoğan
 8. Osmanlı’da Ticarî Yol Sistemi ve Taşımacılık: Konya Örneği(1700-1750)
  Sayfalar 296 - 307
  Rümeysa Kars
 9. Türkiye-Polonya İlişkilerinin Tesisinde Başlıca Dış Dinamiklerin Fonksiyonu
  Sayfalar 308 - 316
  Hadiye Yılmaz Odabaşı
 10. Osmanlı’da Sinema Yayıncılığı ve Bilinen İlk Türkçe Sinema Gazetesi: Türk Sineması
  Sayfalar 317 - 350
  İsmail Arda Odabaşı
 11. An Examination of Khaje Atabak’s Tomb, a Remained Memorial Monument from Seljuks’ Era in Kerman
  Sayfalar 351 - 370
  Jamshid Roosta
 12. Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-IV (Ayanlar, Tanzimat, Meşrutiyet)
  Sayfalar 371 - 373
  Gürdal Çetinkaya