Journal of Universal History Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-4432 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Sabit DOKUYAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/juhis


  • J. Univ. Hist. Stud., Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak çıkarılan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Haziran sayısı için makale son gönderim tarihi 24 Mayıs, Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi 24 Kasımdır. 
  • Dergimizde; Tarih ve Arkeoloji alanlarında çalışmalar yayınlanmaktadır. Yayınlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır. Benzerlik oranı en fazla %20 olabilir(Kaynakça Hariç). (2021'den itibaren).
  • J. Univ. Hist. Stud. gönderilen makalelerin yayınlanması/değerlendirilmesi için yazarlardan hiçbir ücret veya başka bir menfaat talep etmemektedir.
  • Eğer makale etik kurul izni gerektiriyorsa(Ayrıntılı bilgi için tıklayınızbu belgenin "etik kurul raporu" şeklinde isimlendirilerek yüklenmesi gerekmektedir( "Ek Dosya Yükle" kısmından yüklenmelidir).
  • Aynı yıl içerisinde bir yazarın en fazla bir çalışması yayınlanabilir(2021'den itibaren)


Dergi İstatistiği

Gelen Makale: 101

Kabul: 68

Red ve İade: 32

Süreçteki Makaleler: 1


Journal of Universal History Studies

ISSN 2667-4432 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Sabit DOKUYAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/juhis
Kapak Resmi


  • J. Univ. Hist. Stud., Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak çıkarılan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Haziran sayısı için makale son gönderim tarihi 24 Mayıs, Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi 24 Kasımdır. 
  • Dergimizde; Tarih ve Arkeoloji alanlarında çalışmalar yayınlanmaktadır. Yayınlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır. Benzerlik oranı en fazla %20 olabilir(Kaynakça Hariç). (2021'den itibaren).
  • J. Univ. Hist. Stud. gönderilen makalelerin yayınlanması/değerlendirilmesi için yazarlardan hiçbir ücret veya başka bir menfaat talep etmemektedir.
  • Eğer makale etik kurul izni gerektiriyorsa(Ayrıntılı bilgi için tıklayınızbu belgenin "etik kurul raporu" şeklinde isimlendirilerek yüklenmesi gerekmektedir( "Ek Dosya Yükle" kısmından yüklenmelidir).
  • Aynı yıl içerisinde bir yazarın en fazla bir çalışması yayınlanabilir(2021'den itibaren)


Dergi İstatistiği

Gelen Makale: 101

Kabul: 68

Red ve İade: 32

Süreçteki Makaleler: 1


Makale Kabulü

2021 Aralık Sayısı İçin Makale Çağrısı:

Kıymetli tarihçiler ve araştırmacılar; Aralık sayımız için çalışmalarınızı bekliyoruz. Son gönderim tarihi 24 Kasım 2021'dir