Dergi Kurulları

Şef Editör


Dr. Sabit DOKUYAN/ Düzce Üniversitesi, Türkiye

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasi Tarih
email: sabitdokuyan@duzce.edu.tr
Orcid: 0000-0002-0592-5366


Editör Yardımcısı


Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasi Tarih

email: selma.cetinkaya@ bilecik.edu.tr

Orcid: 0000-0001-6828-1679

Alan Editörleri

Tarih Alan EditörleriEditörlük İzin Belgesi: Mevcut
Konular: Osmanlı Tarihi, Selçuklu Tarihi, Yerel Tarih, Türkiye Tarihi 
email: mkeskin@erciyes.edu.tr
Orcid: 0000-0001-7553-8241Editörlük İzin Belgesi: Mevcut
Konular: Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Araştırmaları 
email: remzikilic@erciyes.edu.tr 
Orcid: 0000-0002-2815-6360Editörlük İzin Belgesi: Mevcut
Konular: Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih 
email: ersinmuezzinoglu@karabuk.edu.tr
Orcid: 0000-0001-7095-7869


Dr. Neslihan ALTUNCUOĞLU/ Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut
Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Kayseri Tarihi
email: altuncuoglu@erciyes.edu.tr
Orcid: 0000-0002-3244-5077Arkeoloji Alan EditörüEditörlük İzin Belgesi: Mevcut
Konular: Arkeoloji
email: nurperiayengin@duzce.edu.tr
Orcid: 0000-0002-9385-005X

Danışma Kurulu

Dr. Bünyamin KOCAOĞLU/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasi Tarih 

email: bunyaminkocaoglu@omu.edu.tr

Orcid: 0000-0001-5128-8380


Dr. Enis ŞAHİN/ Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasi Tarih 

email: esahin@sakarya.edu.tr

Orcid: 0000-0001-6683-0080


Dr. Jamshid ROOSTA/ Shahid Bahonar University of Kerman, İran

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Ortadoğu Tarihi, Selçuklu Tarihi, Bizans Tarihi, Orta Asya Tarihi, İran Tarihi 

email: jamshidroosta@uk.ac.ir

Orcid: 0000-0001-8605-9211


Dr. Mustafa KESKİN/ Erciyes Üniversitesi(Emekli), Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Osmanlı Tarihi, Selçuklu Tarihi, Yerel Tarih, Türkiye Tarihi 

email: mkeskin@erciyes.edu.tr

Orcid: 0000-0001-7553-8241


Dr. Remzi KILIÇ/ Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Araştırmaları 

email: remzikilic@erciyes.edu.tr 

Orcid: 0000-0002-2815-6360

Yayın Kurulu

Dr. Abdullah Kutalmış YALÇIN/ Düzce Üniversitesi

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Uluslararası İlişkiler, Siyasi Partiler Tarihi

email: kutalmisyalcin@duzce.edu.tr

Orcid: 0000-0003-3176-6749


Dr. Anar RAHİMOV/ Khazar University, Azerbaycan 

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Uluslararası Örgütler ve Parlamentarizm Tarihi, Uluslararası İlişkiler

email: arahimov@khazar.org


Dr. Claudia IOV/ Universitatea Babeş Bolyai, Romanya

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Ulusal ve Etnik Azınlıklar, Göç ve Güvenlik, Uluslararası İlişkiler 

email: claudia.iov@ubbcluj.ro


Dr. Dilara USLU/ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasi Tarih

email: dilara.uslu@bilecik.edu.tr

Orcid: 0000-0001-5623-0794

Dr. Emzar MAKARADZE/Batumi Shota Rustaveli State University, Gürcistan 

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Dünya Tarihi, Orta Doğu Tarihi, Asya ve Afrika'nın Yakın Tarihi, Türkiye Tarihi 

email: makaradze@hotmail.com, emzar.makaradze@bsu.edu.ge

Orcid: 0000-0002-8499-9258


Dr. Erhan YOSKA/ Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi 

email: eyoska@erciyes.edu.tr

Orcid: 0000-0001-8199-282X


Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU/ Karabük Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih 

email: ersinmuezzinoglu@karabuk.edu.tr

Orcid: 0000-0001-7095-7869


Dr. Haluk SELVİ/ Sakarya ÜniversitesiTürkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasi Tarih

email: hselvi@sakarya.edu.tr


Dr. Haşim ERDOĞAN/ Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasi Tarih

email: hasimerdogan@nevsehir.edu.tr


Dr. Hava SELÇUK/ Erciyes ÜniversitesiTürkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

KonularGenel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi

email: hselcuk@erciyes.edu.tr

Orcid: 0000-0002-9136-9158


Dr. Hussein KASASBEH/ Mutah University, Ürdün

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: İslam Tarihi, Emevi Halifeliği, Abbasi Halifeliği, Ortaçağ Tarihi

email: hkasasbeh@hotmail.com


Dr. Ivelin Argirov IVANOVUniversity of Veliko Tarnovo, Bulgaristan

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

KonularEskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi

email: i.ivanov@ts.uni-vt.bg


Dr. Jie LYU/ Renmin University/ Çin

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Politik Davranış, Kamuoyu, Çin Politikası

email: lujie@ruc.edu.cn


Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türkiye Dış Politikası, Orta Doğu Tarihi 

email: ktuncerc@omu.edu.tr

Orcid: 0000-0002-9834-8034


Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Mütercim Tercümanlık, Dil Öğretim Metodolojisi 

email: mansour@ucsiuniversity.edu.my

Orcid0000-0003-2149-4604


Dr. Mikail ACIPINAR/ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi 

email: mikail.acipinar@ikc.edu.tr

Orcid: 0000-0002-2924-5293 


Dr. Mohammad Saleh BANI ISSAMiddle East University, Ürdün

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Siyaset Bilimi, Uluslararası Politika, Arap-İsrail Çatışması, Uluslararası İlişkiler 

email: missa@meu.edu.jo, baniissa@yahoo.com


Dr. Mohammed Ibrahim ABU EL-HAIJAMiddle East University, Ürdün

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Hukuk Çatışmaları, Tahkim

email: mabuelhaija@meu.edu.jo

Orcid: 0000-0001-5439-4154


Dr. Mohsen MORSALPOUR/ Sistan and Baluchestan University, İran

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: İslam Tarihi, İran Sosyal Tarihinin Temelleri, Şii Tarihi

email: morsalpour@yahoo.com, morsalpour@lihu.usb.ac.ir

Orcid: 0000-0001-9421-8104


Dr. Muhidin MULALİC/ International University of Sarajevo, Bosna Hersek

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Etnoloji, Siyaset Bilimi, Siyasal Hayat ve Kurumlar 

email: mmulalic@ius.edu.ba

Orcid: 0000-0002-5353-655X


Dr. Murat KARATAŞ/ Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türk Siyasal Hayatı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

email: murat.karatas@agu.edu.tr

Orcid: 0000-0003-1174-5828


Dr. Nazim MUSTAFACumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, Azerbaycan

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Ermeni Meselesi, Irak Hanlığı, Azerbaycan Tarihi

email: nazimmustafa@mail.ru


Dr. Neslihan ALTUNCUOĞLU/ Erciyes ÜniversitesiTürkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Kayseri Tarihi

email: altuncuoglu@erciyes.edu.tr

Orcid: 0000-0002-3244-5077


Dr. Nurperi AYENGİN/ Düzce Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Arkeoloji

email: nurperiayengin@duzce.edu.tr

Orcid: 0000-0002-9385-005X


Dr. Osman KÖSE/  Polis AkademisiTürkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Dış Politikası, Türk–Rus İlişkileri, Balkan Tarihi, Kafkasya Tarihi

email: oskose@hotmail.com

Orcid: 0000-0002-6157-2841


Dr. Ökkeş NARİNÇ/ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Osmanlı Tarihi, Balkan Tarihi, Uluslararası İlişkiler

email: onarinc@nku.edu.tr

Orcid: 0000-0002-9486-8956


Dr. Reza Ekhtiari AMİRİ/ University of Mazandaran, İran

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu Araştırmaları 

email: r.ekhtiari@umz.ac.ir


Dd. Serap FİSOInternational University of Sarajevo, Bosna Hersek

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Birinci Dünya Savaşı

email: sfiso@ius.edu.ba


Dr. Sevilay ÖZER/ Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiTürkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II. Dünya Savaşı

email: sozer@mehmetakif.edu.tr

Orcid: 0000-0002-1319-2406


Dr. Stefano TAGLİAThe Oriental Institute of Prague, Çekya

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Tarihi 

email: st42@soas.ac.uk, taglia@orient.cas.cz

Orcid: 0000-0002-7228-2137


Dr. Stipica GRGİC/ University Of Zagreb, Hırvatistan

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Hırvat Tarihi, Futbol Tarihi, 20. Yüzyıl Tarihi, Siyaset Bilimi 

email: sgrgic@hrstud.hr

Orcid: 0000-0001-6276-4362


Dr. Süleyman ÖZBEK/ Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Memluk Tarihi, İslam Tarih, Selçuklu Tarihi 

email: sozbek@gazi.edu.tr, s.ozbek@hbv.edu.tr


Dr. Yuliya BİLETSKAKarabük ÜniversitesiTürkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Siyaset Bilimi, Devletler Hukuku, Etnik ve Devlet Çalışmaları, Avrasya Çalışmaları 

email: yuliyabiletska@karabuk.edu.tr 


Dr. Wameedh Sarhan AL-RUBAYE/ Middle TechnicalUniversity, Irak

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Orta Çağ Tarihi, Selçuklu Tarihi 

email: wamedhb71@yahoo.com

Orcid: 0000-0003-4851-218X


Dr. Zugravu NELU/ Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iaşi, Romanya

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Eskiçağ Tarihi, Latin Tarihi, Avrupa Tarihi, Roma Tarihi

email: z_nelu@hotmail.com, nelu@uaic.ro


Mizanpaj Editörü


Editörlük İzin Belgesi: Mevcut
email: acoskuntekin@gmail.com
Orcid: 0000-0003-1589-7714

Yabancı Dil Danışmanı


Mehmet GÜZEL/Öğretmen, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: İngiliz Dili ve Edebiyatı

email: mehmet.guzel@dogakoleji.k12.tr
Sekreterya

Dd. Ahmet Coşkun TEKİN/ Öğretmen, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

email: acoskuntekin@gmail.com

Orcid: 0000-0003-1589-7714

Son Okuyucu


Raziye ERDOĞDU/ Öğretmen, Türkiye

Editörlük İzin Belgesi: Mevcut

Konular: Türk Dili ve Edebiyatı

email: glck13@hotmail.com

Orcid: 0000-0002-2354-0849

23283

This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike)


follow me on facebook        follow us on instagram      open access ile ilgili görsel sonucu