Telif Hakkı

Telif Hakkı konusunda yazarlar aşağıdaki belirtilen şartları kabul etmiş sayılır

Makalenin tüm hakları yazara aittir. Bu çerçevede, yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını Journal of Universal History Studies(JUHIS)’e verir.

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:

a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;
b) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
c) Formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
d) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
e) Tüm yazarlarla ilgili e-mail adresleri ve bilgilerin Journal of Universal History Studies (JUHIS) sistemi’ne doğru girildiğini;
f) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
g) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Journal of Universal History Studies (JUHIS) ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim. 


  • Dergiye makalenizi yükleme sırasında Telif Hakkı Formu'nu doldurup tarayıcı ile taratarak pdf formatına getirip sisteme yükleyiniz.

23283

This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike)


follow me on facebook        follow us on instagram      open access ile ilgili görsel sonucu