Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı , Sayfalar 58 - 68 2019-11-30

Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth
Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Performansının Karşılaştırılması: İnovasyona Dayalı Ekonomik Büyüme Analizi

Yağmur SAĞLAM [1] , Ayşegül ÇİMEN [2]


This study is testing the sectoral (for business enterprise sector, government sector, higher education sector and private non-profit sector) performance of Intramural R&D expenditures (as a proxy of innovation) for Europe-28 during 2000 and 2017 with VAR technique. Data is gathered from Eurostat science-technology and innovation database. Also the causality between economic growth (annual % GDP) and R&D expenditures (total all sectors) is examined with Hatemi-J et al. (2015) panel asymmetric causality test that takes into account structural breaks which cause positive or negative shocks (instabilities) and different reactions of agents to them. According to empirical results there is a two-way causality between innovation and economic growth; variance decompositions and the impulse-response functions indicate that business enterprise sector contributes the most to the innovation and economic growth and the most endogenous one is private non-profit sector. So it could be said that for Europe-28, the hypothesis of innovation based growth is accepted. 

Bu çalışma, 2000 ve 2017 yılları arasında Avrupa-28 ülkeleri için intramural Ar-Ge harcamalarının (inovasyon göstergesi olarak) sektörel (işletme sektörü, devlet sektörü, yüksek öğretim sektörü ve özel kar amacı gütmeyen sektörler için) performansını VAR tekniği ile test etmektedir. Veriler Eurostat bilim-teknoloji ve yenilik veritabanından indirilmiştir. Ayrıca, ekonomik büyüme (yıllık % GSYİH) ve Ar-Ge harcamaları (toplam tüm sektörler) arasındaki nedensellik ilişkisi, olumlu ya da olumsuz şoklara (dengesizlikler) neden olan yapısal kırılmaları ve birimlerin farklı reaksiyonlarını dikkate alan panel asimetrik nedensellik testi olan Hatemi-J ve diğerleri (2015) ile test edilmiştir. Ampirik sonuçlara göre, inovasyon ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir nedensellik vardır. Varyans ayrıştırma ve  etki-tepki fonksiyonları, ticari işletme sektörünün inovasyon ve ekonomik büyümeye en fazla katkıda bulunduğunu ve en içsel olanın özel kar amacı gütmeyen sektör olduğunu göstermektedir. Uygulamadan elde edilen bu sonuçlara göre, Avrupa-28 ülke grubu için, inovasyona dayalı büyüme hipotezinin kabul edildiğini söylenebilir.

  • Hatemi-J, A. (2011). Asymmetric Panel Causality Tests with an Application to the Impact of Fiscal Policy on Economic Performance in Scandinavia, Munich Personal RePEc Archive, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/55527/1/MPRA_paper_55527.pdf, 10.11.2018.
  • Hatemi-j, A., Ajmi, N., Ghassen, A,. El Montanasser, Lots, R. İ. and Gupta, R. (2015a). Reserach Output and Economic Growth in G7 Countries: New Evidence from Asymmetric Panel Causality Testing. Applied Economics, November, 1-8.
  • Hatemi-J, A. and El-Khatib, Y. (2016). An Extension of the Asymmetric Causality Tests for Dealing with Deterministic Trend Components, Applied Economics, 48(42): 4033-4041.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6465-0297
Yazar: Yağmur SAĞLAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5523-1397
Yazar: Ayşegül ÇİMEN
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar626901, journal = {Journal of Yaşar University}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {58 - 68}, doi = {10.19168/jyasar.626901}, title = {Comparison of Sectoral Performance of R\&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth}, key = {cite}, author = {SAĞLAM, Yağmur and ÇİMEN, Ayşegül} }
APA SAĞLAM, Y , ÇİMEN, A . (2019). Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth. Journal of Yaşar University , 14 () , 58-68 . DOI: 10.19168/jyasar.626901
MLA SAĞLAM, Y , ÇİMEN, A . "Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth". Journal of Yaşar University 14 (2019 ): 58-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/50921/626901>
Chicago SAĞLAM, Y , ÇİMEN, A . "Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth". Journal of Yaşar University 14 (2019 ): 58-68
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth AU - Yağmur SAĞLAM , Ayşegül ÇİMEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19168/jyasar.626901 DO - 10.19168/jyasar.626901 T2 - Journal of Yaşar University JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 68 VL - 14 IS - SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.626901 UR - https://doi.org/10.19168/jyasar.626901 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Yaşar University Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth %A Yağmur SAĞLAM , Ayşegül ÇİMEN %T Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth %D 2019 %J Journal of Yaşar University %P 1305-970X- %V 14 %N %R doi: 10.19168/jyasar.626901 %U 10.19168/jyasar.626901
ISNAD SAĞLAM, Yağmur , ÇİMEN, Ayşegül . "Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth". Journal of Yaşar University 14 / (Kasım 2019): 58-68 . https://doi.org/10.19168/jyasar.626901
AMA SAĞLAM Y , ÇİMEN A . Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth. Journal of Yaşar University. 2019; 14: 58-68.
Vancouver SAĞLAM Y , ÇİMEN A . Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth. Journal of Yaşar University. 2019; 14: 68-58.