Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 69 - 80, 08.06.2018

Öz

Kaynakça

 • BECKER, S. H. (2015). Mesleğin İncelikleri, Ankara: Heretik Yayınları.
 • ÇELEN, F. K.; ÇELİK, A.; SEFEROĞLU, S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları, Akademik Bilişim’11–XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • DİKA (2013). Durum Raporu, Arkadaş Matbaası, Mardin
 • ERASLAN, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt:3, Sayı:2, s.238-248.
 • KUMAR, R. (2015). Araştırma Yöntemleri, Ankara: Edge Akademi.
 • WEBER, M. (2012). Sosyal Bilimler Metodolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
 • MERRIAM, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için bir Rehber, Ankara: Nobel Yayınları.
 • NEUMAN, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • ŞİRİN, S. (2015). Yol Ayrımındaki Türkiye, Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul.
 • TAŞ, U. E.; ARICI, Ö.; OZARKAN, H. B.; ÖZGÜRLÜK, B. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • TÜİK (2014). Seçilmiş Göstergelerle Mardin 2013, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

MARDİN-ARTUKLU İLÇESİ LİSE DÜZEYİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN 2015 YILI PISA TÜRKİYE SINAV SONUÇLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 69 - 80, 08.06.2018

Öz

Bu çalışmada lise
düzeyi okullarda aktif olarak yöneticilik yapan öğretmenlerin PISA ile ilgili
bilgi düzeyleri, PISA sınav sonuçlarına göre Türkiye ve özelde Güneydoğu
Anadolu bölgesinin son sıralarda olmasının nedenleri, bu sınavdaki başarı
düzeyini artırmak için uygulanabilecek alternatif çözüm önerileri
araştırılmıştır. Araştırmaya Mardin ili Artuklu ilçesinde bulunan on lise
düzeyi okul yöneticisi katılmıştır. Bu araştırmaya yönelik yedi adet yarı
yapılandırılmış soru kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul
yöneticilerinin PISA sınavı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı
görülmüştür. Katılımcılar başarısızlık nedenleri olarak, eğitim sistemini,
okul-öğrenci-veli arasındaki iletişim kopukluğunu ve müfredatın günlük hayatla
uyumsuzluğunu belirtmişlerdir. PISA sınavında başarının arttırılmasına yönelik
olarak katılımcıların önerdiği çözümler arasında da başta öğretmenlerin bir
süreliğine görev yaptıkları okullarda sabitlenmesi, okuduğunu anlama
etkinliklerinin uygulanması, velilerin bilinçlendirilmesi ve müfredatın mevcut
koşullara göre uyarlanması yer
almaktadır.

Kaynakça

 • BECKER, S. H. (2015). Mesleğin İncelikleri, Ankara: Heretik Yayınları.
 • ÇELEN, F. K.; ÇELİK, A.; SEFEROĞLU, S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları, Akademik Bilişim’11–XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • DİKA (2013). Durum Raporu, Arkadaş Matbaası, Mardin
 • ERASLAN, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt:3, Sayı:2, s.238-248.
 • KUMAR, R. (2015). Araştırma Yöntemleri, Ankara: Edge Akademi.
 • WEBER, M. (2012). Sosyal Bilimler Metodolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
 • MERRIAM, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için bir Rehber, Ankara: Nobel Yayınları.
 • NEUMAN, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • ŞİRİN, S. (2015). Yol Ayrımındaki Türkiye, Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul.
 • TAŞ, U. E.; ARICI, Ö.; OZARKAN, H. B.; ÖZGÜRLÜK, B. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • TÜİK (2014). Seçilmiş Göstergelerle Mardin 2013, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm 2018 / 2-1
Yazarlar

Vasfiye Kalya Aytekin

Ceylan Kalya Yılmaz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 19 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD Kalya Aytekin, Vasfiye - Kalya Yılmaz, Ceylan. “MARDİN-ARTUKLU İLÇESİ LİSE DÜZEYİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN 2015 YILI PISA TÜRKİYE SINAV SONUÇLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ”. Kadim Akademi SBD 2/1 (Haziran 2018), 69-80.

Kadim Akademi SBD  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.


29762