Kadim Akademi SBD
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2564-7229 | e-ISSN 2630-5941 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kadim Akademi Derneği |


Kadim Akademi (SBD), üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkan sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.


Haziran 2020 Sayımız için makale kabulümüz 15 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.


NOT: Yazım kurallarımız güncellenmiştir. Dergimize gönderilecek çalışmaların yeni makale şablonuna uygun bir şekilde hazırlanıp yüklenmesi gerekmektedir.

Kadim Akademi SBD

ISSN 2564-7229 | e-ISSN 2630-5941 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kadim Akademi Derneği |
Kapak Resmi


Kadim Akademi (SBD), üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkan sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.


Haziran 2020 Sayımız için makale kabulümüz 15 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.


NOT: Yazım kurallarımız güncellenmiştir. Dergimize gönderilecek çalışmaların yeni makale şablonuna uygun bir şekilde hazırlanıp yüklenmesi gerekmektedir.