ISSN: 2564-7229
e-ISSN: 2630-5941
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Kadim Akademi Derneği
Kapak Resmi
       

Kadim Akademi (SBD), üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkan sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

NOT: Dergimize gönderilecek çalışmaların makale şablonuna uygun bir şekilde hazırlanıp DergiPark sayfası üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.