Dergi Kurulları

Danışma Kurulu | Advisory Board

Prof. Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulwahab K. MOUSA Zaho Üniversitesi, Irak

Prof. Dr. Abdülhalim AYDIN | Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet CİHA| İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY | Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Atabey KILIÇ | Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Bedri GENCER | Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY | Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir CANATAN | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ | Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Turan KARATAŞ Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Doç. Dr. Celalettin YANIK | Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Dirk KRAUSMÜLLER | Avusturya

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL | İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Hazem Burhan MOSTAFA | Salahaddin Üniversitesi, Irak

Doç. Dr. Hazem Said MONTASIR | El-Ezher Üniversitesi, Mısır

Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR | Harran Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KESKİN | Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİ| Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Masoumeh DAEİ | Tabriz Payame Noor Üniversitesi, İran

Doç. Dr. Nazım KARTAL | Sinop Üniversitesi

Doç. Dr. Reşat AÇIKGÖ| Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan ÜNSAL | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Turan AÇIK | Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN | Dicle Üniversitesi

Dr. Abuzer KALYON | Gazi Üniversitesi

Dr. Ekrem AKMAN | Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Hatem ETE | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Yunus KAPLAN | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Ziya POLAT | Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Erhan ÇAPRAZ | Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Editör Kurulu/ Editorial Board

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Filoloji, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji
Doç. Hıdır APAK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 0000-0002-2330-3093
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet, Modernleşme Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Uluslararası Göç
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6315-6075
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sanat Tarihi
Dezavantajlı Gruplar, Kültürel Psikoloji, Adli Sosyal Bilimler, Kadın Araştırmaları, Niteliksel Yöntemler, Adalet ve Suç Psikolojisi
Dr. Arş. Gör. Cemal ÜLKE MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9959-9698
Yakınçağ Tarihi, Kent Tarihi, Osmanlı Tarihi

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin BALA

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU Mardin Artuklu Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü 0000-0002-7713-7342 Türkiye
Pazarlama, Girişimcilik ve Pazarlama, Tüketici Davranışları, Ürün ve Marka Yönetimi
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

mizanpaj

Ayşe ACAR