Otomatik Oluşturulan Kurul - Başlığı Düzenleyiniz

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ACAR

Turkey
aysesolmaz01@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1327-6378
Konular: Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz IŞIKER BEDİR

Turkey
denizbedir@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6890-0513
Konular: Dezavantajlı Gruplar,Adalet ve Suç Psikolojisi,Niteliksel Yöntemler,Kadın Araştırmaları,Adli Sosyal Bilimler,Kültürel Psikoloji
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU

Turkey
ahmetkayaoglu@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7713-7342
Konular: Ürün ve Marka Yönetimi,Tüketici Davranışları,Girişimcilik ve Pazarlama,Pazarlama
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Turkey
mustafaozturk47@gmail.com
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı,Karşılaştırmalı Edebiyat,Dünya Dilleri ve Edebiyatları,Filoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ACAR

Editör Kurulu/ Editorial Board

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

iozcosar@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

mustafaozturk47@gmail.com
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı,Karşılaştırmalı Edebiyat,Dünya Dilleri ve Edebiyatları,Filoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

musaozturk724@gmail.com
Konular: Sosyoloji
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Oktay BOZAN

oktaybozan210@dicle.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç. Hıdır APAK

hidirapak@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2330-3093
Konular: Modernleşme Sosyolojisi,Uluslararası Göç,Göç Sosyolojisi,Sosyal Hizmet,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURGUT

ramazanturgut@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7958-9828
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ

nesimsonmez@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6315-6075
Konular: Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

evindaryesilbas@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Deniz IŞIKER BEDİR

denizbedir@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6890-0513
Konular: Dezavantajlı Gruplar,Adalet ve Suç Psikolojisi,Niteliksel Yöntemler,Kadın Araştırmaları,Adli Sosyal Bilimler,Kültürel Psikoloji
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU

Turkey
ahmetkayaoglu@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7713-7342
Konular: Ürün ve Marka Yönetimi,Tüketici Davranışları,Girişimcilik ve Pazarlama,Pazarlama
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Turkey
mustafaozturk47@gmail.com
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı,Karşılaştırmalı Edebiyat,Dünya Dilleri ve Edebiyatları,Filoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu | Advisory Board

Prof. Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulwahab K. MOUSA Zaho Üniversitesi, Irak

Prof. Dr. Abdülhalim AYDIN | Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet CİHA| İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY | Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Atabey KILIÇ | Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Bedri GENCER | Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY | Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir CANATAN | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ | Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Turan KARATAŞ Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Doç. Dr. Celalettin YANIK | Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Dirk KRAUSMÜLLER | Avusturya

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL | İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Hazem Burhan MOSTAFA | Salahaddin Üniversitesi, Irak

Doç. Dr. Hazem Said MONTASIR | El-Ezher Üniversitesi, Mısır

Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR | Harran Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KESKİN | Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİ| Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Masoumeh DAEİ | Tabriz Payame Noor Üniversitesi, İran

Doç. Dr. Nazım KARTAL | Sinop Üniversitesi

Doç. Dr. Reşat AÇIKGÖ| Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan ÜNSAL | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Turan AÇIK | Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN | Dicle Üniversitesi

Dr. Abuzer KALYON | Gazi Üniversitesi

Dr. Ekrem AKMAN | Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Hatem ETE | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Yunus KAPLAN | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Ziya POLAT | Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Erhan ÇAPRAZ | Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

mizanpaj

Ayşe ACAR