Hakkında


ÖZEL SAYI DUYURUSU: Dergimiz, Nisan 2024 tarihinde "İnsanlığın Filistin Sınavı" konulu özel bir sayı yayımlamayı planlamaktadır. Duyuru/Çağrı metni ve ayrıtılar için tıklayınız.Kadim Akademi (SBD), üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkan sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.