Açık Erişim Politikası

Kadim Akademi (SBD) Dergisi, 2017 yılında yayımladığı ilk sayısından itibaren tüm akademik makaleleri Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı kapsamında yayınlamaya başlamıştır. Kadim Akademi Dergisi (SBD), açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.

Kadim Akademi Dergisi’nde yayımlanan tüm makalelere herhangi bir kısıtlama olmaksızın https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd adresinden erişilebilir.

Yazarın Telif Hakkı
Kadim Akademi Dergisi (SBD)nde yayınlanan çalışmaların telif hakları yazarlara aittir. Dergide yayımlanan çalışmalar, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. Kadim Akademi Dergisi (SBD) tarafından yayınlanan tüm makaleler araştırmanın hangi kişi ya da kurum tarafından finanse edildiğine bakılmaksızın açık erişim olarak yayımlanır.

Telif Hakkı Bildirim Metni
Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı sözleşmesini okur ve onaylar ardından bir kopyasını da dergi sistemine yüklerler.
A)Yazar(lar);
1) Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
2) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
3) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
4) Makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını veya yayımlanmak için sunulmadığını,
5) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini, kabul ve taahhüt ederler.
B) Yazarlar, Kadim Akademi (SBD) Dergisi’ne makaleyi yayımlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
C) Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
D) Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
E) Makale ile ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

Kadim Akademi (SBD) Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Kadim Akademi Dergisi (SBD), makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
Açık Erişime Başlama Tarihi: 2017


Kadim Akademi (SBD) Dergisi CC BY-NC 4.0 kapsamında lisanslanmıştır© 2S tarafından Sabahattin BALA
Bu çalışma CC BY-NC 4.0 kapsamında lisanslanmıştır . Bu lisansın bir kopyasını görüntülemek için http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ tarafından adresini ziyaret edin.© 2S

Bu çalışma CC BY-NC 4.0cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1