Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 100 - 119 2020-12-25

ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER

Yaşar ELARSLAN [1]


Bu makalede, “ilmi dönem oryantalistler”in hadis “isnâd sistemi”ne yaptıkları eleştirilerin -hadis ilmi kriterlerince- ilmi gerçeklikten uzak, kasıtlı ve teolojik tarafgirlik çerçevesinde oldukları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu konuda onlara reddiye niteliğinde yazılmış birçok makale, tez ve kitaplardan oluşan çalışma olmakla beraber, birbirinden değerli reddiye niteliğindeki bu çalışmalar, konuyla ilgili çok detay, teknik ve spesifik bilgiler barındırmaktadır; ancak bu konuya bütüncül bir bakış açısı sunacak, detay ve teknik bilgilerden arındırılmış, literatürel yoğunluktan uzak bir çalışmanın var olmadığı ortadadır. Bu çalışmanın kapsamı, içerik ve argüman açısından yazılmış olanlardan farklı reddiyeler barındırmakla beraber, bütün o çalışmaları da ihtisarla ihtiva eden bir çalışma olması ve konunun detaylarında boğmadan okura bütüncül bir bakış açısı sunması düşünülmüştür. Zira konuyla ilgili yapılacak okumalarda bu noktanın bir açık olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu makale ile -konuyla alakalı detay bilgilere boğmaksızın, genel bir çerçeve çizilerek- söz konusu açığın kapatılması ve oryantalistlerin hadis isnâd sisteminin menşei ve başlangıcı hakkındaki iddia ve çalışmalarının teolojik tarafgirlikten kaynaklandığı noktasını objektif bir şekilde ortaya koymak amaçlanmıştır.
İsnâd, Oryantalistler, tenkît, tedvîn-tasnîf, sözlü ve yazılı rivayet
  • Albayrak, A. (2016). “Fuad Sezgin’in “Buhârî’nin Kaynakları” Kitabı Üzerine Değerlendirmeler. Usûl: İslam Araştırmaları, 26. s. 53-54.
  • Polat, S. (2017). Hadis Araştırmaları Tarih – Usul – Tenkid – Yorum. Kayseri: Kimlik Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0667-4618
Yazar: Yaşar ELARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Beni bu makaleyi yazmaya teşvik eden ve her aşamada yaptığı rehberlikle yönlendiren ders hocam sayın Dr. Remzi AVCI'ya şükranlarımı arz ederim.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 23 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kadimsbd839034, journal = {Kadim Akademi SBD}, issn = {2564-7229}, eissn = {2630-5941}, address = {kadimakademisbd@gmail.com}, publisher = {Kadim Akademi Derneği}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {100 - 119}, doi = {}, title = {ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER}, key = {cite}, author = {Elarslan, Yaşar} }
APA Elarslan, Y . (2020). ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER . Kadim Akademi SBD , 4 (2) , 100-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/58607/839034
MLA Elarslan, Y . "ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER" . Kadim Akademi SBD 4 (2020 ): 100-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/58607/839034>
Chicago Elarslan, Y . "ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER". Kadim Akademi SBD 4 (2020 ): 100-119
RIS TY - JOUR T1 - ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER AU - Yaşar Elarslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kadim Akademi SBD JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 119 VL - 4 IS - 2 SN - 2564-7229-2630-5941 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kadim Akademi SBD ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER %A Yaşar Elarslan %T ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER %D 2020 %J Kadim Akademi SBD %P 2564-7229-2630-5941 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Elarslan, Yaşar . "ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER". Kadim Akademi SBD 4 / 2 (Aralık 2020): 100-119 .
AMA Elarslan Y . ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER. Kadim Akademi SBD. 2020; 4(2): 100-119.
Vancouver Elarslan Y . ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER. Kadim Akademi SBD. 2020; 4(2): 100-119.
IEEE Y. Elarslan , "ORYANTALİSTLERİN HADİS İSNÂD SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ VE ONLARA YAPILAN REDDİYELER", Kadim Akademi SBD, c. 4, sayı. 2, ss. 100-119, Ara. 2020