Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 70 - 83, 28.12.2021

Öz

Din, içtimai değişmenin önemli amillerinden birisidir. Öyle ki din, bazen toplumsal tahayyülün itme gücü olabilirken, bazen de değişmenin önünde önemli bir engel teşkil edebilir. Bu yönüyle din, inanış biçimi gereği toplumsal hayatı çepeçevre kuşatan kurallardan oluşmaktadır. Statik olması yönüyle, değişmeye mukavemet gösterebildiği gibi; dinamik ve güncel oluşuyla da çağın şartlarına göre, toplumsal birlikteliği muhafaza eden bir özellik ile karşımıza çıkabilmektedir. Ortaçağ’da bilinen dört büyük olay, tarihe konu olması ve etkileri yeni dünyanın şekillenmesinde rol oynaması hasebiyle önem arz etmektedir. İlki İslam’ın doğuşu ile birlikte yeni toprakların fethi, ikincisi Türk toplulukların Müslümanlıkla birlikte Batı’ya yönelerek İslam’ın sükûna uğramış gücünün yeniden tesis edilmesi, üçüncüsü önceki olaylara bağlı olarak Batılıların göstermiş oldukları Haçlı Seferleri reaksiyonu ve sonuncusu da Moğol istilasıdır. XIII. yüzyılda Moğollar, İslam coğrafyasının büyük bir kısmını hâkimiyetleri altına aldıktan kısa bir süre sonra, büyük tahribat verdikleri bu medeniyetin inancına teslim olmuşlardır. Din, öyle etkili bir silahtır ki en vahşi toplumu bile kısa bir sürede dize getirebilecek gücü taşımaktadır. Bu çalışmada, daha önceki Haçlı Seferleri üzerinde etkili olan din gücünün IV. Haçlı Seferi ile beraber önemini yitirmesi üzerinde durulmuştur.

Kaynakça

 • Kaynakça Albayrak, K. (2004). Dinsel Bir Sembol Olarak Haç’ın Tarihi. Dini Araştırmalar, (C.7. s.105 129).
 • Aron, R. (1986). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (K. Alemdar, çev.). İstanbul: Bilgi Yay.
 • Bal, H. (2014). Din Sosyolojisi, (1.bs.). Ankara: Sentez.
 • Cipriani, R. (2011). Din Soyolojisi (Tarih ve Teoriler).(M. Ak vd. çev.). İstanbul: Rağbet Yay. Demirkent, I. (1996). “Haçlılar”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (C. 14. s. 525-546)
 • Demirkent, I. (1997). Haçlı Seferleri (1.bs.). İstanbul: Dünya.
 • Durkheim, E. (2005). Dini Hayatın İlkel Biçimleri (F. Aydın, çev.). İstanbul: Ataç Yay.
 • Durkheim, E. (2006). Toplumsal İş Bölümü (Ö. Ozankaya, çev.). İstanbul: Cem Yay.
 • Freger, H. (1968). İctimai Nazariyeler Tarihi (T. Çağatay, çev.). İstanbul: D.T.C.F. Yay.
 • Günay, Ü. (1998). Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yay.
 • Haldun, İ. (2004). Mukaddime (H. Kendir, çev.). C:1. Ankara: Yeni şafak.
 • Joınvılle, J. D. (2002). Bir Haçlının Hatıraları, (C. Kanat, çev.). Ankara, Vadi Yayınları, 2002, S. 155-156.
 • Kayıklık, H. (2006). Değişen Dünyada Birey, Din ve Dindarlık. Ünver Günay, Celaleddin Çelik (Ed.), (2006).
 • Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi (s. 157-158). Adana: Karahan.
 • Kırpık, G. (2009). Haçlı Seferleri Tarihinin Kaynakları. Turkish Studies, 4 (3), 1438.
 • Maalouf, A. (1998). Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri (M. A. Kılıçbay, çev.). (2. Basım). İstanbul: Telos Yayıncılık.
 • Mardin, Ş. (1983). Din ve ideoloji, İstanbul: İletişim.
 • Meriç, C. (1993). Sosyoloji Notları ve Konferansları, İstanbul: İletişim.
 • Mike, P. (2011). Haçlı Seferleri (C. Atay, çev.). İstanbul: Kalkedon Yay.
 • Nicolle, D. (2013) Dördüncü Haçlı Seferi 1202-04 (G. Ergin, çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Runciman, S. (1989). Haçlı Seferleri Tarihi (F. Işıltan, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Türkçe Sözlük. (1983). TDK Yayınları (1. Baskı). Ankara.
 • Villehardouin, G.(2008). IV. Haçlı Seferi Kronikleri (A. Berktay, çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Weber, M. (2012). Din Sosyolojisi (L. Boyacı, çev.). İstanbul: Yarın Yay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Veysi ACAT> (Sorumlu Yazar)
MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY, .
0000-0002-7561-4133
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 26 Kasım 2021
Kabul Tarihi 18 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kadimsbd1028992, journal = {Kadim Akademi SBD}, issn = {2564-7229}, eissn = {2630-5941}, address = {kadimakademisbd@gmail.com}, publisher = {Kadim Akademi Derneği}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {70 - 83}, title = {IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi}, key = {cite}, author = {Acat, Veysi} }
APA Acat, V. (2021). IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi . Kadim Akademi SBD , 5 (2) , 70-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/67315/1028992
MLA Acat, V. "IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi" . Kadim Akademi SBD 5 (2021 ): 70-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/67315/1028992>
Chicago Acat, V. "IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi". Kadim Akademi SBD 5 (2021 ): 70-83
RIS TY - JOUR T1 - IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi AU - Veysi Acat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Kadim Akademi SBD JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 83 VL - 5 IS - 2 SN - 2564-7229-2630-5941 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kadim Akademi SBD IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi %A Veysi Acat %T IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi %D 2021 %J Kadim Akademi SBD %P 2564-7229-2630-5941 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Acat, Veysi . "IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi". Kadim Akademi SBD 5 / 2 (Aralık 2021): 70-83 .
AMA Acat V. IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi. Kadim Akademi SBD. 2021; 5(2): 70-83.
Vancouver Acat V. IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi. Kadim Akademi SBD. 2021; 5(2): 70-83.
IEEE V. Acat , "IV. Haçlı Seferi ile Dini Saik’in Değerini Yitirmesi", Kadim Akademi SBD, c. 5, sayı. 2, ss. 70-83, Ara. 2021