Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 47 - 59, 30.06.2022
https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1117180

Öz

Bizans’ta 717-843 yılları arasında ortaya çıkan ve tasvir kırıcılık anlamına gelen ikonoklazma hareketi, Bizans ve Hıristiyan tarihinde en dikkat çeken olaylardan birisidir. Bizanslıların, Paganizmden Hıristiyanlık inancına geçerken eski pagan kültürüne ait heykel ve sembollerin etkisinde kalarak Hıristiyanlıkta kutsal atfedilen kişi ve objeler tasvir edilmiştir. Böylece bu tasvirler yaygınlaşmış ve bir süre sonra Hıristiyanların vazgeçilmez parçaları haline gelmişlerdir. Daha sonra bu tasvirlerin Hıristiyanlık inancı ile bağdaşmadığını ve Paganizmden geldiğini öne sürerek yok saymaya başlayan fikirler ortaya çıkmıştır. Böylece tasvir düşmanı ve tasvir yanlıları olarak ikiye ayrılan Hıristiyan gruplar arasında çatışmalar baş göstermiştir. İslam’da yer alan tasvir yasaklarının, ikonoklazma hareketi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu öne süren araştırmacılar, bu hareket sonucunda günümüze ulaşması engellenen ikonaların o dönemde tahrip edildiğini belirtmektedirler. Bildirimizde İkonoklazm hareketinin İslam’dan ne kadar etkilendiği, ya da ne kadar münferit değerlendirilebileceği tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Avcı Casım, İslam Bizans İlişkileri, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.
 • Çoban Bekir Zakir, “Bizans İkonoklazmının Nedenleri ve İslam Etkisi Tartışması”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (2008), 115-156.
 • Gazioğlu H. Hakan, “Bizans İkonalarına Genel Bir Bakış ve Post-Bizanten Dönem Girit ve Moskova Okulları” Erişim https://www.academia,edu/3196865/ Bizans_ikonalar%C4%B1na_genel_bir_bak%C4%B1%C5%9F_postbizanten_d%C3%B6nem_girit_ve_moskova_okullar%C4%B1, Erişim Tarihi:12.06.2020, s. 1-18.
 • Göregen Mustafa, “İkonoklastik Konsil ve Yahya Dımeşki”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2014), 59-74.
 • Gregory Timothy E., Bizans Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016.
 • Kaçar Turan, “İmgenin Transformasyonu Bizans Dünyasında İkona Tartışması”, Eskiyeni Dergisi, (2008), 68-75.
 • Lemerle Paul, Bizans Tarihi, (Çev. Galip Üstün), İstanbul: İletişim Yayınları, 1994.
 • Musulmani Barbari Cristani, Ortaçağ (Barbarlar, Hıristiyanlar, Müslümanlar), Ed. Umberto Eco, İstanbul: Alfa Basım, 2015.
 • Norwich John Julius, Bizans I (Erken Dönem), çev. Hamide Koyukan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2013.
 • Norwich John Julius, Bizans II (Yükseliş Dönemi), çev. Selen Hırçın Riegel, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2013.
 • Ostrogorsky Georg, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2011.
 • Taş Mustafa, “Bizans İkonoklazmı”, Marmara İlahiyat.com, (2018).
 • Vasiliev Alexander A., Bizans İmparatorluğu Tarihi, çev. Arif Müfid Mansel, Ankara: Maarif Matbaası, 1943.
 • Yaman Talha Yasin, “Bizans İmparatorluğunda İkonoklazm Dönemi”, Mersin: Mersin Üniversitesi, Lisans Tezi, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mükrime DİRLİK> (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7226-203X
Türkiye

Destekleyen Kurum Mardin Artuklu Üniversitesi
Proje Numarası 1
Erken Görünüm Tarihi 29 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 16 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 13 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kadimsbd1117180, journal = {Kadim Akademi SBD}, issn = {2564-7229}, eissn = {2630-5941}, address = {kadimakademisbd@gmail.com}, publisher = {Kadim Akademi Derneği}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {47 - 59}, doi = {10.55805/kadimsbd.1117180}, title = {Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi}, key = {cite}, author = {Dirlik, Mükrime} }
APA Dirlik, M. (2022). Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi . Kadim Akademi SBD , 6 (1) , 47-59 . DOI: 10.55805/kadimsbd.1117180
MLA Dirlik, M. "Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi" . Kadim Akademi SBD 6 (2022 ): 47-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/70229/1117180>
Chicago Dirlik, M. "Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi". Kadim Akademi SBD 6 (2022 ): 47-59
RIS TY - JOUR T1 - Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi AU - MükrimeDirlik Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55805/kadimsbd.1117180 DO - 10.55805/kadimsbd.1117180 T2 - Kadim Akademi SBD JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 59 VL - 6 IS - 1 SN - 2564-7229-2630-5941 M3 - doi: 10.55805/kadimsbd.1117180 UR - https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1117180 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kadim Akademi SBD Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi %A Mükrime Dirlik %T Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi %D 2022 %J Kadim Akademi SBD %P 2564-7229-2630-5941 %V 6 %N 1 %R doi: 10.55805/kadimsbd.1117180 %U 10.55805/kadimsbd.1117180
ISNAD Dirlik, Mükrime . "Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi". Kadim Akademi SBD 6 / 1 (Haziran 2022): 47-59 . https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1117180
AMA Dirlik M. Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi. Kadim Akademi SBD. 2022; 6(1): 47-59.
Vancouver Dirlik M. Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi. Kadim Akademi SBD. 2022; 6(1): 47-59.
IEEE M. Dirlik , "Bizans İmparatorluğu'nda İkonoklazm Hareketi ve İslam Dininin Etkisi", Kadim Akademi SBD, c. 6, sayı. 1, ss. 47-59, Haz. 2022, doi:10.55805/kadimsbd.1117180