Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 61 - 73, 30.06.2022
https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1118465

Öz

ÖZET: Babailer İsyanı Türkiye Selçuklu Devleti tarihinin dönüm ve kırılma noktalarından birini oluşturmaktadır. Devlet isyanı bastırmakta çok zorlanmış, ücretli frank askerlerinin desteğiyle Kırşehir Malya Ovası'nda ancak durdurulabilmiştir. İsyan peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan iktidarı ele geçirme hırsı ve hevesi olan bir meczubun etrafında toplanarak ayaklanan maceraperest yağmacıların meydana getirdiği basit bir ayaklanma mıdır? Yoksa altında siyasi ve ekonomik nedenler barındıran çok önemli bir toplumsal olay mıdır? Çalışmamız Babailer isyanının siyasi, toplumsal ve ekonomik nedenleri ile Babai önderler Baba İlyas ve Baba İshak'ın, Ahi Evran ve Ahilerle olan ilişkilerini kapsamaktadır.

Kaynakça

 • Altınok, B. Y. (2003). Hacı Bektaş Veli Hakkında Yazılmış Bir Menakıbnâme ve Bu Menakıbnâmede Belirtilen Anadolu'daki Alevi Ocakları. Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (27),177-194.
 • Altınok, B. Y. (2004). Yeni Vesikalar Işığında Ahi Evran Velî İle Arkadaşlarının Sürgün ve Şehit Edilmesi. I. Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Ekim, Kırşehir, s.63-77
 • Aşıkpaşazade (2013).Tevarihi Al-i Osman Aşıkpaşazade Tarihi. ( A. Kala Çev.). İstanbul: Kamer Yayınları
 • Bayram, M. (1979). Baba İshak Hareketinin Gerçek Sebebi ve Ahi Evren ile ilişkisi. Diyanet Dergisi, (18), 69-78.
 • Bayram, M. (2012).Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlana Mücadelesi, (3. Baskı). Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları.
 • Eflaki, A. (1973). Ariflerin Menkıbeleri, (I. Baskı). (T. Yazıcı, Çev.) İstanbul: Hürriyet Yayınları.
 • Elvan Çelebi, (2017).Menakıbu’l-Kudsiyye, ( 1. baskı).( M. Tulum, Çev.) Konya: Çizgi kitabevi.
 • Gölpınarlı, A. (2011) İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Akademik Yayınlar.
 • Gölpınarlı, A.( 1958 ). Menakıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş'ı Veli ( 1.baskı). İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Gregory A. F. (1945). Abu’l Farac Tarihi ( 1.baskı ). (Ö. R. Doğrul, Çev.) Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İbn Bîbî. (1996). El-Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk-nâme) ( 1. baskı). (M. Öztürk, Çev.) Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Basımevi.
 • İnalcık, H. (2016). Osmanlı Tarihinde İslâmiyet ve Devlet, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Koca, S. (2010a). Türkiye Selçuklu Tarihine Damgasını Vuran Menfur Bir Cinayet: Sultan I. Alâeddîn Keykubâd’ın Zehirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (27) , 347-369
 • Koca, S. (2010b). Sultan I. Alaeddin Keykubad'dan sonra Türkiye Selçuklu devleti idaresinde ortaya çıkan otorite zafiyeti ve Emir Sadettin Köpek'in Selçuklu saltanatını ele geçirme teşebbüsü. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, (7), 65-97
 • Koca, S. (2012). Dini İnançların ve Düşüncelerin Politik Amaçlarda Kullanılmasına Dair Selçuklu Devrinden İbret Verici Bir Örnek: Babailer Ayaklanması. Gazi Türkiyat Dergisi, (11), 11-38.
 • Köprülü, F. (1976). Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar, ( 3. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Ocak, A.Y. (2011). Babailer İsyanı Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergâh Yayınları, 72, Ekim.
 • Tarım, C. H. (1948). Tarihte Kırşehri-Gülşehri, İstanbul: Yeniçağ Matbaası.
 • Turan, O.(1971). Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Savaş ÇETİNER> (Sorumlu Yazar)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6790-0885
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 18 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 20 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kadimsbd1118465, journal = {Kadim Akademi SBD}, issn = {2564-7229}, eissn = {2630-5941}, address = {kadimakademisbd@gmail.com}, publisher = {Kadim Akademi Derneği}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {61 - 73}, doi = {10.55805/kadimsbd.1118465}, title = {Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi}, key = {cite}, author = {Çetiner, Osman Savaş} }
APA Çetiner, O. S. (2022). Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi . Kadim Akademi SBD , 6 (1) , 61-73 . DOI: 10.55805/kadimsbd.1118465
MLA Çetiner, O. S. "Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi" . Kadim Akademi SBD 6 (2022 ): 61-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/70229/1118465>
Chicago Çetiner, O. S. "Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi". Kadim Akademi SBD 6 (2022 ): 61-73
RIS TY - JOUR T1 - Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi AU - Osman SavaşÇetiner Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55805/kadimsbd.1118465 DO - 10.55805/kadimsbd.1118465 T2 - Kadim Akademi SBD JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 73 VL - 6 IS - 1 SN - 2564-7229-2630-5941 M3 - doi: 10.55805/kadimsbd.1118465 UR - https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1118465 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kadim Akademi SBD Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi %A Osman Savaş Çetiner %T Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi %D 2022 %J Kadim Akademi SBD %P 2564-7229-2630-5941 %V 6 %N 1 %R doi: 10.55805/kadimsbd.1118465 %U 10.55805/kadimsbd.1118465
ISNAD Çetiner, Osman Savaş . "Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi". Kadim Akademi SBD 6 / 1 (Haziran 2022): 61-73 . https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1118465
AMA Çetiner O. S. Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi. Kadim Akademi SBD. 2022; 6(1): 61-73.
Vancouver Çetiner O. S. Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi. Kadim Akademi SBD. 2022; 6(1): 61-73.
IEEE O. S. Çetiner , "Babailer İsyanının Siyasi ve Ekonomik Nedenleri ve Baba İlyas'ın Ahi Evran ve Ahilerle İlişkisi", Kadim Akademi SBD, c. 6, sayı. 1, ss. 61-73, Haz. 2022, doi:10.55805/kadimsbd.1118465