Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KURUM, KAVRAM VE ZİHNİYET ÜZERİNDEN EĞİTİMDE YAŞANILAN DÖNÜŞÜMLER

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 89 - 92, 27.06.2023
https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1247803

Öz

Geçen zamanla birlikte değişen fikirler ve olaylar, eğitimin de bir değişim- dönüşüm içerisine dahil olmasını gerekli kılmaktadır. Mustafa Gündüz, kitabında kurum, kavram ve zihniyet üzerinden Osmanlı’dan günümüze eğitimde ne tür değişimlerin olduğu hakkında bilgiler vermektedir. Değişen dünyayla birlikte modern eğitimin hayatımıza dahil olması ve bu durumun getirdiği değişiklikler üzerinde durarak var olan problemleri dile getirmeye çalışmaktadır. Modernleşmeyle beraber eğitimin nasıl bir sürece girdiğini, hangi konularda sekteye uğradığını kendi bakış açısıyla aktarmaktadır. Eğitim tarihi uzmanı olan Gündüz, Osmanlı’dan günümüze eğitimde meydana gelmiş olan değişimleri gözler önüne sermektedir. Böylelikle yazar, geniş bir zamanda eğitimin ne tür değişimlere uğradığını okuyucuya bütüncül bir şekilde aktarmaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap İnceleme
Yazarlar

Kübra DAL
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
0000-0001-8669-8654
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 5 Şubat 2023
Kabul Tarihi 7 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD
DAL, Kübra. “KURUM, KAVRAM VE ZİHNİYET ÜZERİNDEN EĞİTİMDE YAŞANILAN DÖNÜŞÜMLER”. Kadim Akademi SBD 7/1 (Haziran 2023), 89-92. https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1247803.