Başeditör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Ali İbrahim Can GÖZÜM
E-posta: a_ibrahimcan@hotmail.com
Adres:

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü


Editör
Ad: Dr. ALİ SAĞDIÇ
E-posta: sagdic.ali@gmail.com
Adres:

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD


Editör
Ad: Dr. Huzeyfe Bilge
E-posta: hbilge@outlook.com.tr
Adres:

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD


Duyurular

Dergimizin Google Akademik 2020 verilerine göre alıntı ölçümleri: 

h- endeksi: 10

i10- endeksi: 11