Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ibn Sînâ

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 12, 167 - 170, 31.07.2019

Öz

Ibn Sînâ is a Muslim philosopher who made many works in various fields such as logic, mathematics, medicine, astronomy and physics. He examined the Greek philosophical tradition in detail and critically and presented original ideas by combining the data he obtained with Islamic thought. Ibn Sînâ influenced some Muslim philosophers, including those who opposed him, such as Ghazāli and Ibn Rushd. He was also influenced by some Western philosophers, especially those who lived between the mid-twelfth and late thirteenth centuries. 

Kaynakça

  • Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2018.

Kitap İncelemesi: “İbn Sînâ”

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 12, 167 - 170, 31.07.2019

Öz

İbn Sînâ, mantık, matematik, tıp, astronomi, fizik gibi çeşitli alanlarda birçok eser vermiş Müslüman bir filozoftur. Yunan felsefî geleneğini ayrıntılı ve eleştirel bir biçimde incelemiş, oradan elde ettiği verileri İslâm düşüncesi ile birleştirerek özgün fikirler sunmuştur. İbn Sînâ; Gazzâlî ve İbn Rüşd gibi kendisine muhalif olanlar da dâhil olmak üzere bazı Müslüman filozofları etkilemiştir. Ayrıca ondan, özellikle on ikinci yüzyıl ortaları on üçüncü yüzyıl sonları arasında yaşayan bazı Batılı filozoflar da etkilenmiştir. 

Kaynakça

  • Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm KİTAP İNCELEMESİ
Yazarlar

Hatice Nur PİŞKİN> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4075-8425
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 27 Haziran 2019
Kabul Tarihi 20 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

ISNAD Pişkin, Hatice Nur . "Kitap İncelemesi: “İbn Sînâ”". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 12 (Temmuz 2019): 167-170 .