Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 20 - 41 2017-04-16

Schools of American Missionaries Built Between 1863-1885 in the Mardin
Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar /

Sıraç Aktürk [1]


In this study, the educational and cultural activities of the American Board of missionary organization in Mardin Sanjak since the second half of the 19th century were examined. Information obtained from archives, yearbook and reports and letters kept by missionaries; the opening dates and number of the students of the various degree schools that opened by American missionaries; their relations with different communities and other educational activities were mentioned.

Bu çalışmada, Amerikan Board misyonerlik teşkilatının 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Mardin Sancağındaki eğitim ve kültür faaliyetleri incelenmeye çalışılmıştır. Arşiv vesikaları, vilayet salnâmeleri ve misyonerlerin tutmuş oldukları raporlar ve mektuplardan elde edilen bilgilerle, Amerikalı misyonerlerin açmış oldukları çeşitli derecelerdeki okulların açılış tarihleri, talebe mevcudu, farklı cemaatlerle ile olan ilişkileri ve diğer eğitim faaliyetlerinden bahsedilmiştir.

  • Alan, G. (2006). Amerikan Board’ın Mardin’de Yürüttüğü Eğitim Çalışmaları Çerçevesinde Mardin Kız Okulu. İbrahim Özcoşar (Ed.). I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri 26, 27, 28 Mayıs 2006, Mardin, (ss.503-516), İstanbul.
  • Aydın, M. (2006). Amerikan Protestan Misyonerlerinin Ermeniler Arasındaki Faaliyetleri ve Bunun Osmanlı-Amerikan İlişkilerine Etkisi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 19, 79-122.
  • Açıkses, E. (2003). Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri. Ankara: TTK Yayınları.
  • Bozan, O. (2014). XIX. yüzyılın İkinci Yarısında Mardin’de Amerşkan Misyonerlerinin Faaliyetleri, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 12, 21-48.
  • Cuinet, V. (1891). La Turquie d’Asie. Paris, II.
  • Danacıoğlu, E. (2000). Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Board Okulları ve Ermeniler. Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Dergisi, 3 (9), 131-145.
  • Deveci, Y. (2006). Osmanlı’dan Günümüze Mardin Ermenileri. İbrahim Özcoşar (Ed.). I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri 26, 27, 28 Mayıs 2006, Mardin, (ss.553-570), İstanbul.
  • Kocabaşoğlu, U. (2000). Anadolu’daki Amerika (Kendi Belgeleriyle 19. yy.’da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları). İstanbul: İmge Kitabevi.
  • Küçükoğlu, B. (2005). Türk Dünyasında Misyoner Faaliyetleri. İstanbul: IQ Kültür-Sanat Yayıncılık.
  • Ortaylı, İ. (1981). Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Okulları Üzerine Bazı Gözlemler. Amme İdaresi Dergisi. 3, 87-96.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sıraç Aktürk
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { karefad300016, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8465}, address = {}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {20 - 41}, doi = {}, title = {Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar /}, key = {cite}, author = {Aktürk, Sıraç} }
APA Aktürk, S . (2017). Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar / . Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 20-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/27892/300016
MLA Aktürk, S . "Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar /" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2017 ): 20-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/27892/300016>
Chicago Aktürk, S . "Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar /". Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2017 ): 20-41
RIS TY - JOUR T1 - Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar / AU - Sıraç Aktürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 41 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-8465- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar / %A Sıraç Aktürk %T Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar / %D 2017 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-8465- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Aktürk, Sıraç . "Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar /". Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Nisan 2017): 20-41 .
AMA Aktürk S . Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar /. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 5(1): 20-41.
Vancouver Aktürk S . Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar /. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 5(1): 20-41.