Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-8465 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |


Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN: 2147-8465), Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) yılda iki kez (Nisan, Ekim) hem çevrimiçi (online) hem de basılı mecmua olmak üzere yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Çankırı Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD),  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve toplantı duyurularına yer verme amacıyla yayın yapmaktadır.

Dergimiz, ULAKBİM TR-DİZİN'e başvurmuş olup, değerlendirme aşamasındadır.

Dergiye gönderilen makaleler iThenticate intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8465 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN: 2147-8465), Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) yılda iki kez (Nisan, Ekim) hem çevrimiçi (online) hem de basılı mecmua olmak üzere yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Çankırı Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD),  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve toplantı duyurularına yer verme amacıyla yayın yapmaktadır.

Dergimiz, ULAKBİM TR-DİZİN'e başvurmuş olup, değerlendirme aşamasındadır.

Dergiye gönderilen makaleler iThenticate intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.

iThenticate Plagiarism Detection Software

ith-logo.png?t=1541693402127

The submitted papers are subject to a pre-control with iThenticate Plagiarism Detection Software.

Creative Commons Atıf Lisansı