Hakkında

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN: 2147-8465), Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin bir yayınıdır. KAREFAD yılda iki kez (Nisan, Ekim) çevrimiçi yayımlanan, hakemli bir dergidir. KAREFAD, Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşerî bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve toplantı duyurularına yer verme amacıyla yayın yapmaktadır. KAREFAD açık erişim yayıncılık modelini kullanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makale, sunum, çeviri gibi yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editörlük süreci sonrası, yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte kör hakemlik yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için editör kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yazılardaki görüşler, KAREFAD dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.
KAREFAD, EBSCOhost ve ULAKBİM TR-DİZİN'e başvurmuş olup değerlendirme aşamasındadır.
KAREFAD’a gönderilen yazılar iThenticate ile ön kontrole tabi tutulmakta, intihal tespit edilenler veya %20'den fazla benzerlik içerenler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.


*Dergimiz TR Dizin tarafından değerlendirme sürecindedir.