YAYIN KURULU

Prof.Dr. Coşkun POLAT

Turkey
polatcoskun@karatekin.edu.tr
Konular: Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Mehmet BEŞİRLİ

Turkey
mbesirli@karatekin.edu.tr
Konular: Yakınçağ Tarihi
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi