Amaç ve Kapsam

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN: 2147-8465), Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin bir yayınıdır. KAREFAD yılda iki kez (Nisan ve Ekim) çevrimiçi yayımlanmaktadır. KAREFAD, Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşerî bilimler alanındaki sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) yazılara, görüşlere, okuyucu mektuplarına, tanıtım yazılarına, çeviri yazılara, haberlere ve toplantı duyurularına yer vermektedir. KAREFAD açık erişim yayıncılık modelini kullanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar için makale sunum veya işlem ücreti gibi herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editörlük süreci sonrası, yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte kör hakemlik yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için editör kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yazılardaki görüşler KAREFAD dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

KAREFAD'ın kapsamı Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Doğu ve Batı Dilleri, Antropoloji, Psikoloji, Eğitim Bilimleri başta olmak üzere sosyal ve beşerî bilimler alanıdır. KAREFAD Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilen çalışmaların bilim dünyası ile paylaşımını gerçekleştirerek bu çalışmaları gerçekleştiren bilim insanlarının KAREFAD çatısı altında toplanmasını amaç edinmektedir. Bu nedenle KAREFAD hem ulusal, hem de uluslararası alanda bilimsel bilgi ve çalışmaların yayın organı olma özelliğine sahiptir.


Yayımlanma Ayları
Nisan Ekim