Amaç

Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN:) Türkiye’de ve dünyada  Sosyal Bilimler alanında araştırmalar yapan araştırmacıların odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. KAREFAD, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrimiçi (online) ve basılı mecmua olmak üzere yayımlanır.

Kapsam

KAREFAD'ın ilgi alanı Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Doğu ve Batı Dilleri, Antropoloji, Psikoloji, Eğitim Bilimleri başta olmak üzere sosyal bilimler alanıdır. Sosyal Bilimleri oluşturan bu bilim dallarında yapılan çalışmalar bu çalışmaların sonuçları ve bilim dünyasına getirdiği yenilikler ile bu bilim dallarının birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesine ait disiplinler arası çalışmaları içermektedir. KAREFAD Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilen çalışmaların bilim dünyası ile paylaşımını gerçekleştirerek bu çalışmaları gerçekleştiren bilim insanlarının KAREFAD çatısı altında toplanmasını amaç edinmektedir. Bu nedenle KAREFAD hem ulusal hem de uluslar arası alanda bilimsel bilgi ve çalışmaların yayın organı olma özelliğine sahiptir.