Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 95 - 118 2019-07-15

A section with a focus on Çankırı in the production of scientific knowledge: Quantitative analysis of graduate theses about Çankırı
Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi

Mehmet Ali Akkaya [1] , Hüseyin Odabaş [2] , Coşkun Polat [3]


Çankırı, which is located on the important junction points of the Anatolian civilizations, has become one of the important colors of our cultural and social richness at the national level and has become one of the cities which cannot be ignored in the historical continuity before and after the Republic. Çankırı, which basically hosts the culture of society that regulates the social relations of the individual within the framework of moral norms, has a deep and colorful tradition. On the other hand, Çankırı has been shown to be one of the most disadvantaged cities in terms of competition among the surrounding cities. In this study, the reflection of Çankırı on postgraduate theses, one of the most important products of the scientific world, was evaluated. In this context, quantitative content analysis of master theses (160), expertise theses (1) and doctorate theses (44) recorded in the Council of Higher Education's Thesis was made. In the light of the data obtained in this analysis, it was revealed that the literary, historical, artistic, environmental, agricultural and cultural abilities of the city were discussed in the scientific researches in the theses in the context of when, how, at what level and in the discipline; thus, a thesis map was created on Çankırı. It is thought that the results and findings obtained in the light of the findings may be more fully reference to similar studies in the future. It is also assumed that the results will contribute to the improvement of the standard of the data in the Council of Higher Education's Thesis Center.

Anadolu medeniyetleri silsilesinin önemli kavşak noktaları üzerinde yer alan Çankırı, hem ulusal düzeyde kültürel ve sosyal zenginliğimizin önemli renklerinden olagelmiş, hem de tarihsel süreklilikte Cumhuriyet öncesi ve sonrasının görmezden gelinemeyecek kentlerinden biri olma kimliğini üstlenmiştir. Temelde ahlaki normlar çerçevesinde bireyin toplum ilişkilerini düzenleyen yaren kültürüne ev sahipliği yapan Çankırı, köklü ve renkli bir geleneğe de sahiptir. Buna karşın Çankırı, günümüzde şehirleri de kuşatan rekabet anlayışında dezavantajlı kentler arasında gösterilmektedir. Bu çalışmada, Çankırı’nın bilim dünyasının en önemli ürünlerinden olan lisansüstü tezlere yansıması ele alınmıştır. Bu bağlamda, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde kayıtlı, Çankırı konulu yüksek lisans (160), tıpta uzmanlık (1) ve doktora (44) tezlerinin niceliksel içerik analizi yapılmıştır. Analizde elde edilen veriler ışığında, kentin edebi, tarihi, sanatsal, çevresel, zirai, kültürel yeteneklerinin tezler üzerinden bilimsel araştırmalarda ne zaman, nasıl, hangi düzeyde ve disiplin bağlamında ele alındığı ortaya konulmuş; böylece “Çankırı” odaklı bir tez haritası oluşturulmuştur. Bulgular ışığında varılan sonuç ve tespitlerin, gelecekte yapılacak benzer çalışmalara daha bütüncül bir biçimde referans olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda sonuçların Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi kayıtlarındaki standardın iyileştirilmesine de katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.

  • Ayhan, B. (1998). Çankırı Tarihi. Ankara: Irmak Yayınevi. Başer, T. (1956). Dün ve Bugün Çankırı. Ankara: İstiklâl Matbaası. Çankırı Belediyesi (2019). Kent Rehberi/Tarihi. 28 Mart 2019 tarihinde http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-12/tarihi.php adresinden erişildi. Çankırı Valiliği (2019). Çankırı Nüfus Bilgileri. 29 Mart 2019 tarihinde http://www.cankiri.gov.tr/kurumlar/cankiri.gov.tr/ilimizcankiri/Nufus/2018_nufus.pdf adresinden erişildi. Kankal, A. (2011). XVI. Yüzyılda Çankırı. Çankırı: Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları. Kuhn, S. L. (2002). Paleolithic archeology in Turkey. Evolutionary Anthropology. 11, ss. 198–210. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi (2019). 7 Mart 2019 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişildi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Ali Akkaya (Sorumlu Yazar)
Kurum: CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY

Yazar: Hüseyin Odabaş
Kurum: CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2508-7459
Yazar: Coşkun Polat
Kurum: CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { karefad557900, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8465}, address = {}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {95 - 118}, doi = {}, title = {Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi}, key = {cite}, author = {Akkaya, Mehmet Ali and Odabaş, Hüseyin and Polat, Coşkun} }
APA Akkaya, M , Odabaş, H , Polat, C . (2019). Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi . Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 95-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/47079/557900
MLA Akkaya, M , Odabaş, H , Polat, C . "Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 (2019 ): 95-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/47079/557900>
Chicago Akkaya, M , Odabaş, H , Polat, C . "Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 (2019 ): 95-118
RIS TY - JOUR T1 - Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi AU - Mehmet Ali Akkaya , Hüseyin Odabaş , Coşkun Polat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 118 VL - 7 IS - 1 SN - 2147-8465- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi %A Mehmet Ali Akkaya , Hüseyin Odabaş , Coşkun Polat %T Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-8465- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Akkaya, Mehmet Ali , Odabaş, Hüseyin , Polat, Coşkun . "Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Temmuz 2019): 95-118 .
AMA Akkaya M , Odabaş H , Polat C . Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 7(1): 95-118.
Vancouver Akkaya M , Odabaş H , Polat C . Bilimsel bilgi üretiminde Çankırı odaklı bir kesit: Çankırı konulu lisansüstü tezlerin niceliksel analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 7(1): 95-118.