Amaç ve Kapsam

Dergimizin amacı, bilimsel ve mesleki çalışmaları bir araya getirerek, mühendislik, fen ve doğa bilimleri alanlarındaki akademisyenler, öğretmenler ve öğrencilerle hem kendi alanlarında hem de meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunmaktır. Ancak diğer bir amacımız da gelecek nesillere daha iyi bir eğitim verebilmek için kariyer yönetimi ve kariyer bilimleri, kariyer bilimleri yeniliklerini tartışarak gerekli özelliklere sahip uluslararası düzeyde uygun bir platform sağlamaktır. Dergimizin bu platformlara yeni bir bakış açısı getirmesini ve kariyer bilimleri, kariyer bilimleri çalışmalarına katkı sağlamasını diliyoruz.

TOGÜ Kariyer Araştırma Dergisi (TOGUCAR), 2020 yılından itibaren yılda en az iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan, çift-kör hakemli ve uluslararası saygınlığa sahip bilimsel bir dergidir. dergiye üyelik gerektirmeden çevrimiçi olarak ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Yazılar, editör ve makale kapsamında uzman en az iki hakem tarafından incelenecektir. TOGUCAR, kariyerle ilgili alanlardaki konulara ilişkin orijinal deneysel araştırmaları ve inceleme makalelerini kabul eder.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık