Son Sayı

Cilt: 8 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Orman Mühendisliği
Deniz GÜNEY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Silvikültür
Organik Kimya
Doç. Dr. Canan CENGİZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Turizm
Doç. Dr. Şenay GÜNGÖR Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Kentsel Coğrafya, Kültürel ve Doğal Miras, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Yerleşme Coğrafyası
Doç. Dr. Elif BOZDOĞAN SERT İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 0000-0002-4812-2360
Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Peyzaj Planlama ve Tasarım
Doç. Dr. Müberra PULATKAN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Şemsettin KULAÇ Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAPLAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Yapı ve Malzemeleri
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Kentsel Estetik, Koruma
Dr. Öğretim Görevlisi Fatih ADIGÜZEL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5978-2495
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Kentsel Coğrafya
Uzaktan Algılama
Kentsel Coğrafya, Meteoroloji, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Kentsel Coğrafya

Yılda iki kez yayınlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Bilim Dergisi (KUJES), mühendislik ve bilimlerin tüm alanlarında orijinal araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. KUJES, bilimsel olarak değerli, geleceğe ışık tutan araştırmaları sergilemeyi ve pozitif bilimlerin tüm yönlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.


Derginin kapsamı geniştir ve dergide yer alan konular aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Biyomühendislik,

Biyomedikal mühendisliği,

İnşaat mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği,

Malzeme Mühendisliği

Makine Mühendisliği,

Astronomi,

Biyoloji,

Kimya,

Matematik,

Fizik

Makale Yayın Kuralları

 1. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergide; Mühendislik, Mimarlık ve Fen Fakülteleri Anabilim Dalları’nı ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler yayımlanabilir.
 3. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen ve editörlerin ön değerlendirmeye aldığı çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazar/ yazarlara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarların sorumluluğundadır.
 4. Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 5. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
 6. Dergide sadece İngilizce eserler yayımlanabilir.

Makale Yazım Kuralları

 1. Başlığın sadece ilk harfleri büyük, yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve kalın olmalı.
 2. Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltma yapmadan, ad ve soyadın ilk harfi büyük harflerle, 10 punto, ortalı olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve italik yazılmalı, sorumlu yazarın e-mail adresi ilk sayfanın sol alt kösesinde (*) sembolü ile belirtilmelidir.
 3. Özetler (abstract) 250 kelimeye kadar ve anahtar (keywords) kavramlarının 5 adedi geçmemesi, Times New Roman 8 punto olmalı.
 4. Makalenin ana bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar’dan oluşmalı.
 5. Ana metin Times New Roman 10 punto olmalı satır aralığı 1.5 olarak ayarlanmalıdır.
 6. Tablo ve resimler uygun formatta ve yeterli boyutlarda, metin içinde uygun yerlerde bulunmalıdır.
 7. Kaynakların metin içinde gösterimi yazar(lar) soyad(lar) ve yayın yılın metinde verilmelidir: Örneğin, [1], [1,2] ya da [1-5]. Atıf cümlenin konusu ise, sadece tarih parantez içinde verilmelidir. Cümlenin başında ise "Tuzemen (2000) ... göre" diye erilmelidir. 3 veya daha fazla yazarlı referansların alıntının için sadece ilk yazarın soyad ve ark. (italikle) kullanılmalıdır: (Güneş et al. 2002). Aynı yazarın aynı yıl içinde birden fazla yayını varsa, yıllara harfler a, b, ekleyin (Baloglu et al. 2004a, 2004b). Kaynakları noktalı virgülle ayırarak, kronolojik olarak metin içinde listelenmiş olmalıdır: (Knott, 1987; Güneş et al. 2002; Jones et al. 2004a, 2004b). Makale içinde verilen her kaynak makalenin "Kaynaklar" kısmında mutlaka yer almalı ve kaynakların listesi soyadı ve tarih sırasına göre verilmelidir. Kaynaklarda kullanılan dergi isimleri açık bir şekilde yazılmalıdır.
 8. Örnek makale formatını görmek için tıklayınız.

Kaynak Gösterimi

Basic format for books:

 J. K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, (only U.S. State), Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

Examples:

[1]      G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics,  2n ed. vol.  3J Peters, Ed NeYork, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64.

[2]      W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. BelmontCA, USA: Wadsworth, 1993pp123–135.

 Basic format for periodicals:

J. K. Author, “Name of paper,” Abbrev. Title of Periodical,  vol. x,   nox, pp. xxx-xxx, Abbrev. Month, year, DOI. 10.1109.XXX.123456.

Examples:

[3]      J. U. Duncombe, “Infrared navigation—Part I: An assessment of feasibility,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-11, no. 1, pp. 34–39, Jan. 1959, 10.1109/TED.2016.2628402.

[4]      E. P. Wigner, “Theory of traveling-wave optical laser,” 
Phys. Rev., 
vol. 134, pp. A635–A646, Dec. 1965.

[5]      E. H. Miller, “A note on reflector arrays,” IEEE Trans. Antennas Propagat., to be published.

 Basic format for reports:

J. K. Author, “Title of report,” Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Country, Rep. xxx, year.

Examples:

[6]      E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, “Oxygen absorption in the earth’s atmosphere,” Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.

[7]      J. H. Davis and J. R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot antenna,” Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, TX, USA, Tech. Memo. NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987.

Basic format for handbooks:

 Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Country, year, pp. xxx-xxx.

Examples:

[8]      Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, USA, 1985, pp. 44–60.

[9]      Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, USA, 1989.

 Basic format for books (when available online):

 J. K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of Published Bookxth ed. City of Publisher, State, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx. [Online]. Available: http://www.web.com

Examples:

[10]   G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64. [Online]. Available: http://www.bookref.com.

[11]   The Founders’ Constitution, Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., Chicago, IL, USA: Univ. Chicago Press, 1987. [Online]. Available: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/

[12]   The Terahertz Wave eBook. ZOmega Terahertz Corp., 2014. [Online]. Available: http://dl.z-thz.com/eBook/zomega_ebook_pdf_1206_sr.pdf. Accessed on: May 19, 2014.

[13]   Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution. Chicago, IL, USA: Univ. of Chicago Press, 1987, Accessed on: Feb. 28, 2010, [Online] Available: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/

 

Basic format for journals (when available online):

J. K. Author, “Name of paper,” Abbrev. Title of Periodical, vol. x, no. x, pp. xxx-xxx, Abbrev. Month, year. Accessed on: Month, Day, year, DOI: 10.1109.XXX.123456, [Online].

Examples:

[14]   J. S. Turner, “New directions in communications,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 13, no. 1, pp. 11-23, Jan. 1995.

[15]   W. P. Risk, G. S. Kino, and H. J. Shaw, “Fiber-optic frequency shifter using a surface acoustic wave incident at an oblique angle,” Opt. Lett., vol. 11, no. 2, pp. 115–117, Feb. 1986.

[16]   P. Kopyt et al., “Electric properties of graphene-based conductive layers from DC up to terahertz range,” IEEE THz Sci. Technol., to be published. DOI: 10.1109/TTHZ.2016.2544142.

 Basic format for papers presented at conferences (when available online):

J.K. Author(year, month)Titlepresenteat abbrev. conferenctitle[TypoMedium]. Available: site/path/file

Example:

[17]   PROCESS Corporation, BostonMA, USA. Intranets:  Internet technologies deployed behind the firewall for corporate productivityPresenteaINET96 Annual Meeting. [Online]Available:  http://home.process.com/Intranets/wp2.htp

 Basic format for reports   and   handbooks (when available online):   

J. K. Author. “Title of report,” Company. City, State, Country. Rep. no., (optional: vol./issue), Date. [Online] Available: site/path/file

Examples:  

[18]   R. J. Hijmans and J. van Etten, “Raster: Geographic analysis and modeling with raster data,” R Package Version 2.0-12, Jan. 12, 2012. [Online]. Available: http://CRAN.R-project.org/package=raster

[19]   Teralyzer. Lytera UG, Kirchhain, Germany [Online]. Available: http://www.lytera.de/Terahertz_THz_Spectroscopy.php?id=home, Accessed on: Jun. 5, 2014

 

Basic format for computer programs and electronic documents (when available online):

Legislative body. Number of Congress, Session. (year, month day). Number of bill or resolutionTitle. [Type of medium]. Available: site/path/file

NOTE: ISO recommends that capitalization follow the accepted practice for the language or script in which the information is given.

Example:

[20]   U.S. House. 102nd Congress, 1st Session. (1991, Jan. 11). H. Con. Res. 1, Sense of the Congress on Approval of Military Action. [Online]. Available: LEXIS Library: GENFED File: BILLS

 Basic format for patents (when available online):

Name of the invention, by inventor’s name. (year, month day). Patent Number [Type of medium]. Available: site/path/file

Example:

[21]   Musical toothbrush with mirror, by L.M.R. Brooks. (1992, May 19). Patent D 326 189

 [Online]. Available: NEXIS Library: LEXPAT File:   DES

 

Basic format for conference proceedings (published):

J. K. Author, “Title of paper,” in Abbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), Country, year, pp. xxxxxx.

Example:

[22]   D. B. Paynand JR. SternWavelength-switched pas- sively coupled single-mode optical network,” in Proc. IOOC-ECOC, Boston, MA, USA, 1985, 
pp. 585–590.

Example for papers presented at conferences (unpublished):

[23]   D. Ebehard and E. Voges, Digital single sideband detection for interferometric sensors,” presented at the 2nd Int. Conf. Optical Fiber Sensors, Stuttgart, Germany, Jan. 2-5, 1984.

 

Basic format for patents:

J. K. Author, “Title of patent,” U.S. Patent x xxx xxx, Abbrev. Month, day, year.

Example:

[24]   G. Brandli and M. Dick, “Alternating current fed power supply,”  U.S. Patent 4 084 217, Nov. 4, 1978.

Basic format for theses (M.S.) and dissertations (Ph.D.):

a) J. K. Author, “Title of thesis,” M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

b) J. K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[25]   J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, USA, 1993.

[26]   N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

Basic format for the most common types of unpublished references:

a) J. K. Author, private communication, Abbrev. Month, year.

b) J. K. Author, “Title of paper,” unpublished.

c) J. K. Author, “Title of paper,” to be published.

Examples:

[27]   A. Harrison, private communication, May 1995.

[28]   B. Smith, “An approach to graphs of linear forms,” unpublished.

[29]   A. Brahms, “Representation error for real numbers in binary computer arithmetic,” IEEE Computer Group Repository, Paper R-67-85.

 

Basic formats for standards:

a) Title of Standard, Standard number, date.

b) Title of Standard, Standard number, Corporate author, location, date.

Examples:

[30]   IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.

[31]   Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968.

 

Article number in reference examples:

[32]   R. Fardel, M. Nagel, F. Nuesch, T. Lippert, and A. Wokaun, “Fabrication of organic light emitting diode pixels by laser-assisted forward transfer,” Appl. Phys. Lett., vol. 91, no. 6, Aug. 2007, Art. no. 061103. 

[33]   J. Zhang and N. Tansu, “Optical gain and laser characteristics of InGaN quantum wells on ternary InGaN substrates,” IEEE Photon. J., vol. 5, no. 2, Apr. 2013, Art. no. 2600111

 Example when using et al.:

[34]    S. Azodolmolky et al., Experimental demonstration of an impairment aware network planning and operation tool for transparent/translucent optical networks,” J. Lightw. Technol., vol. 29, no. 4, pp. 439–448, Sep. 2011. 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir. Buna göre kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de buna dahildir. Yayın etiği kapsamında tüm paydaşların özetle aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmekte olup, her türlü etik vakası COPE kuralları gereğince değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


Yazarların Etik Sorumlulukları
- Yazarlar dergiye gönderdikleri makaleleri başka bir yerde yayınlamamış ya da yayınlanmak üzere göndermemiş olmalıdır.
- Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılara kaynak göstermiş olmalıdır.
- Yazarlar makalenin kendi çalışmaları olduğunu, hiçbir şekilde intihal yapmadıklarını, intihalden doğan tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, bu konuda derginin hiçbir sorumluluğunun olmadığını beyan etmiş olmaktadır.
- Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmeli ve tüm yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.
- Sorumlu yazar makalede adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli katkılar sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır. Bunun dışındaki kişilere teşekkür kısmında yer verilmelidir.
- Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
- Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.
- Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
Benzerlik Oranı Bilgi Notu
Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren editör onayına sunulmadan önce iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile taranacak ve her makale için benzerlik raporu oluşturularak başvuruya Sorumlu Yazar tarafından eklenecektir. Benzerlik raporu sonucu (Similarity Index) referanslar hariç en fazla %25 olmalıdır. Benzerlik oranının daha yüksek olması durumunda ise makale değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilir.


Yazar Yayın Sıklığı Bilgi Notu
Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen bir yazarın farklı makalelerinden bir takvim yılında kabul edilmiş en fazla iki makalesi yayıma kabul tarihi sırasına göre sayılara atanır. Değerlendirme sürecini tamamlamış ve kabul edilmiş üçüncü ve varsa devamındaki makaleleri takip eden takvim yılındaki sayılara sırasıyla atanır.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
- Araştırmayı incelemek için yeterli nitelikte olmayan veya makaleyi hızlı bir şekilde değerlendirmesinin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre bu durumu bildirmeli ve inceleme sürecinden mazurunu istemelidir.
- Hakemler kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.
- Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.
- Hakemler makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dahildir.
- Hakemlik nesnel bir şekilde yapılmalıdır. Yazarlara dair kişisel eleştirilerde bulunulmamalı, değerlendirmeler yapıcı, dürüst ve kibar olmalıdır.
- Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.


Editör Kurulunun Etik Sorumlulukları
- Dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar vermek editör kurulunun sorumluluğundadır. Yazarların makalelerini değerlendiren editör kurulu; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıdır. Alınacak karar, makalenin doğruluğu, geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanmalıdır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.
- Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncılardan başka kimseye bir makale hakkında bilgi ifşa etmemelidir.
- Sunulan bir makalede açıklanan yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya editör kurulunun kendi araştırmalarında kullanılmamalıdır.


Bilgi Notu: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (/makalede belirtilmelidir/), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir makale gönderim veya işlem ücreti talep edilmemektedir.