Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-8209 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | https://orcid.org/0000-0002-7321-8508


Yılda iki kez yayınlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Bilim Dergisi (KUJES), mühendislik ve bilimlerin tüm alanlarında orijinal araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. KUJES, bilimsel olarak değerli, geleceğe ışık tutan araştırmaları sergilemeyi ve pozitif bilimlerin tüm yönlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.


DUYURU:

  • Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanacak tüm makaleler 2019 yılından itibaren İngilizce ve İnternet üzerinden (Online)  kabul edilip yayınlanacaktır.


  • Tüm makaleler çift-kör inceleme sistemi ile değerlendirilecektir.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2667-8209 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | https://orcid.org/0000-0002-7321-8508
Kapak Resmi


Yılda iki kez yayınlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Bilim Dergisi (KUJES), mühendislik ve bilimlerin tüm alanlarında orijinal araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. KUJES, bilimsel olarak değerli, geleceğe ışık tutan araştırmaları sergilemeyi ve pozitif bilimlerin tüm yönlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.


DUYURU:

  • Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanacak tüm makaleler 2019 yılından itibaren İngilizce ve İnternet üzerinden (Online)  kabul edilip yayınlanacaktır.


  • Tüm makaleler çift-kör inceleme sistemi ile değerlendirilecektir.