e-ISSN: 2667-8209
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Yılda iki kez yayınlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Bilim Dergisi (KUJES), mühendislik ve bilimlerin tüm alanlarında orijinal araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. KUJES, bilimsel olarak değerli, geleceğe ışık tutan araştırmaları sergilemeyi ve pozitif bilimlerin tüm yönlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.


DUYURU:

  • Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanacak tüm makaleler 2019 yılından itibaren İngilizce ve İnternet üzerinden (Online)  kabul edilip yayınlanacaktır.


  • Tüm makaleler çift-kör inceleme sistemi ile değerlendirilecektir.
  • DOI BİLGİSİ
    Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelere 2022 yılından itibaren birer DOI numarası verilmektedir.