Hakkında

Yılda iki kez yayınlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Bilim Dergisi (KUJES), mühendislik ve bilimlerin tüm alanlarında orijinal araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. KUJES, bilimsel olarak değerli, geleceğe ışık tutan araştırmaları sergilemeyi ve pozitif bilimlerin tüm yönlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Derginin kapsamı geniştir ve dergide yer alan konular aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Biyomühendislik,

Biyomedikal mühendisliği,

İnşaat mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği,

Malzeme Mühendisliği

Makine Mühendisliği,

Astronomi,

Biyoloji,

Kimya,

Matematik,

Fizik

Makale Yayın Kuralları

1.    Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan hakemli bir dergidir.

2.    Dergide; Mühendislik, Mimarlık ve Fen Fakülteleri Anabilim Dalları’nı ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler yayımlanabilir.

3.    Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen ve editörlerin ön değerlendirmeye aldığı çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazar/ yazarlara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarların sorumluluğundadır.

4.    Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

5.    Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.

6.    Dergide Türkçe ve İngilizce eserler yayımlanabilir.

Makale Yazım Kuralları

1.    Başlığın sadece ilk harfleri büyük, yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve kalın olmalı.

2.    Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltma yapmadan, ad ve soyadın ilk harfi büyük harflerle, 10 punto, ortalı olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve italik yazılmalı, sorumlu yazarın e-mail adresi ilk sayfanın sol alt kösesinde (*) sembolü ile belirtilmelidir.

3.    Özetler (abstract) 250 kelimeye kadar ve anahtar (keywords) kavramlarının 5 adedi geçmemesi, Times New Roman 8 punto olmalı.

4.    Makalenin ana bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar’dan oluşmalı.

5.    Ana metin Times New Roman 10 punto olmalı satır aralığı 1.5 olarak ayarlanmalıdır.

6.    Tablo ve resimler uygun formatta ve yeterli boyutlarda, metin içinde uygun yerlerde bulunmalıdır.

7.    Kaynakların metin içinde gösterimi yazar(lar) soyad(lar) ve yayın yılın metinde verilmelidir: Örneğin, (Canbulat, 1987) ya da (Canbulat ve Tüzemen, 2014). Atıf cümlenin konusu ise, sadece tarih parantez içinde verilmelidir. Cümlenin başında ise "Canbulat (1987) ... göre" diye erilmelidir. 3 veya daha fazla yazarlı referansların alıntının için sadece ilk yazarın soyad ve ark. (italikle) kullanılmalıdır: (Güneş ve ark., 2002). Aynı yazarın aynı yıl içinde birden fazla yayını varsa, yıllara harfler a, b, ekleyin (Canbulat ve ark., 2004a, 2004b). Kaynakları noktalı virgülle ayırarak, kronolojik olarak metin içinde listelenmiş olmalıdır: (Knott, 1987; Güneş ve ark, 2002; Jones ve ark, 2004a, 2004b). Makale içinde verilen her kaynak makalenin "Kaynaklar" kısmında mutlaka yer almalı ve kaynakların listesi soyadı ve tarih sırasına göre verilmelidir. Kaynaklarda kullanılan dergi isimleri açık bir şekilde yazılmalıdır.

8.    Örnek makale formatını görmek için tıklayınız.

Kaynak Gösterimi

Dergi: Soyad AA, Soyad BB, Soyad CC. (Basım Yılı) Makalenin tam adı. Derginin adı (Standart kısaltma)., Cilt(Sayı), Başlangıç Sayfası-Bitiş Sayfası. DOI: XX.XXXX/bbbb.0000.1234.1234; PMID 0123456789;

Nadeem MS, Imran SMK, Mahmood T, Kayani AR, Shah SI (2012) A comparative study of the diets of barn owl (Tyto alba) and spotted owlet (Athene brama) inhabiting Ahmadpur East, Southern Punjab, Pakistan. Animal Biology 62(1), 13–28.

Ozgul O, Koc H (2010). New records from Inner West Anatolia to the Turkish Limoniidae (Insecta, Diptera)fauna. Journal Entomological Research Society 12: 45–49.

Kitap: Soyad A. (Basım Yılı) Kitap başlığı. Baskı (Varsa)., Basım yeri: xxxxxxxx . Yayıncı. ISBN Sayısı.

Brown C, Laland K, Krause J (2011) Fish Cognition and Behavior. 2nd ed. Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Chvala M (2005) The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. IV. Genus Hilara. 1st ed. Leiden, the Netherlands: Brill.

Kitap bölümü: Soyad Ad. (Basım Yılı) Bölüm başlığı. (Editör(ler) soyad A,). Kitap başlığı. Baskı (Varsa). Basık yeri: xxxxxxx. Yayıncı. ss: Sayfa numarası. ISBN.

Herrel A (2000) Die Funktion der Zungenfarbung bei Blauzungenskinken (Tiliqua spp.). In: Hauschild A, Hitz R, Shea G, Werning H, editors. Blauzungenskinke: Beitrage zu Tiliqua und Cyclodomorphus. 1st ed. Munster, Germany: Natur und Tier Verlag, pp. 27–30.

Vassallo AI, Mora MS (2007). Interspecific scaling and ontogenetic growth patterns of the skull in living and fossil ctenomyid and octodontid rodents (Caviomorpha: Octodontoidea). In: Kelt DA, Lessa E, Salazar-Bravo JA, Patton JL, editors. The Quintessential Naturalist: Honoring the Life and Legacy of Oliver P. Pearson. 1st ed. Berkeley, CA, USA: University of California Press, pp. 945–968.

Konferans: Soyadı GF. (Basım Yılı) Çalışmanın başlığı. Konferansın ismi. Konferansın yeri, Konferansın Tarihi. Yayımcı, ss: Sayfa numaraları.

Hoch G, Netherer S, Pennerstorfer J, Baier P, Battisti A, Schopf A (2005). Range expansion of the pine processionary moth in Europe II: Activity and survival of Thaumetopoea pityocampa (Lep.: Thaumetopoeidae) during the winter months in an alpine valley. In: Gottschalk KW, editor. Proceedings of 16th US Department of Agriculture Interagency Research Forum on Gypsy Moth and Other Invasive Species 2005; 18–21 January 2005; Annapolis, MD, USA. General Technical Report NE-337. Newtown Square, PA, USA: Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station, p. 42.

Mitchell D, Fuller A, Hetem RS, Maloney SK (2008). Climate change physiology: the challenge of the decades. In: Morris S, Vosloo A, editors. Molecules to Migration: The Pressures of Life. 4th Comparative Physiologists & Biochemists Meeting in Africa; 19–25 July 2008; Maasai Mara, Kenya. Bologna, Italy: Medimond Publishing Co., pp. 275–281.

Tez: Soyadı GF. (Basım Yılı) Çalışmanın başlığı. YLS/Doktora Tezi, Üniversitesi, Sayfa numaraları.

Donker SA (2010). Arctic ground squirrels in the Southwest Yukon Territory: evidence for habitat specific demography and source-sink dynamics. MSc, University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Watts AJR (2012). Nutritional status and trophic dynamics of the Norway lobster Nephrops norvegicus (L.). PhD, University of Glasgow, Glasgow, UK.

İnternet Kaynakları: Yazar Soyadı, Adı (Orijinal kaynağın tarihi). Makale adı. Makalenin orijinal kaynağı, sayfa sayıları.( Kaynak adı, yayın yeri: yayıncı adı.) Bulunduğu URL adresi [ ziyaret tarihi]

Zobodat (2013). Zobodat biodiversity data. http://www.zobodat.at/E/runE/E/cacheE/beleg_suche.php>, Accessed on Jen 07, 2015.