İletişim Bilgileri

Başeditör

KUJES
kujes@kastamonu.edu.tr

Başeditör

Prof. Dr. Savaş Canbulat
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
scanbulat@kastamonu.edu.tr
03662802944
Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. Kuzeykent Kampüsü, KASTAMONU

Teknik İletişim

Arş. Gör. Ali Burak ÖNCÜL
KASTAMONU UNIVERSITY
boncul@kastamonu.edu.tr
03662801675