Başeditör
Ad: KUJES
E-posta: kujes@kastamonu.edu.tr
Başeditör
Ad: Doç.Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU
E-posta: mcbaloglu@kastamonu.edu.tr
Telefon: 03662802908
Adres: Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. Kuzeykent Kampüsü, KASTAMONU
Teknik İletişim
Ad: Arş.Gör. Ali Burak ÖNCÜL
E-posta: boncul@kastamonu.edu.tr
Telefon: 03662801675