Amaç ve Kapsam

Yılda iki kez yayınlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Bilim Dergisi (KUJES), mühendislik ve bilimlerin tüm alanlarında orijinal araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. KUJES, bilimsel olarak değerli, geleceğe ışık tutan araştırmaları sergilemeyi ve pozitif bilimlerin tüm yönlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.


Derginin kapsamı geniştir ve dergide yer alan konular aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Biyomühendislik,

Biyomedikal mühendisliği,

İnşaat mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği,

Malzeme Mühendisliği

Makine Mühendisliği,

Astronomi,

Biyoloji,

Kimya,

Matematik,

Fizik